okrugli stol„Jačanje komunikacije i vertikalne suradnje između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji“ naziv je okruglog stola održanog jučer u Livnu u organizaciji misije OESS-a u Bosni i Hercegovini.

Okruglom stolu nazočili su predstavnici Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije, predsjednik Skupštine, Robert Bagarić, predsjednik Vlade, Draško Dalić, ministri u Vladi, Stipan Šarac, Ivica Brešić, Aleksandar Štrbac, Petar Galić, Darinko Mihaljević, Mirjana Stojsavljević-Petraković i Hikmet Hodžić.

Nazočili su i  načelnici općina i predsjednici svih šest općinskih vijeća iz Hercegbosanske županije, a kao gosti okruglog stola sudjelovali su i predstavnici Zeničko –dobojske županije: predsjednik Vlade, Miralem Galijašević s ministrima financija Andrejem Kajićem, MUP-a, Nikolom Arsenićem i obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Mensurom Sinanovićem.

Gosti iz Zeničko-dobojske županije predstavili su svoja pozitivna iskustva i praksu komuniciranja ističući redovite sastanke između 12 općina i Vlade.

Potom su sudionici Okruglog stola kroz formirane tri radne grupe s ciljem definiranja preporuka za unapređenje komuniciranja raspravljali o temi komunikacije između Vlade i općina, Skupštine i općina te komunikacije unutar same Vlade.

Predstavljeni su i zaključci koji se mogu uokviriti u opći da će nakon ovog sastanka biti uspostavljeno radno tijelo u širem sastavu predstavnika lokalne i županijske vlasti. To tijelo će raditi na izradi Strategije komunikacija, dokumenta koji će poboljšati plansku komunikaciju.