Tina Mišković – Direktor

Gabrijela Jurkića 8a
80101 Livno
Tel: (+387) 034 / 206-334, (+387) 034 / 206-335
e-mail: zzpp@vladahbz.com

Djelatnici:
Lovre Miloloža – Pomoćnik direktora za upravni postupak, upravni spor, parnični,
vanparnični i izvršni postupak
Tatjana Ivković – Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima