Share:

Demanti Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije na jučerašnje Priopćenje za javnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Istine radi i svekolikog izbjegavanja obmanjivanja javnosti Stručne Službe Vlade Hercegbosanske županije žele i hoće podijeliti s javnošću bitne činjenice koje su namjerno izbjegnute u ovom priopćenju.

Na 67. sjednici Vlade Hercegbosanske županije 1. listopada (utorak) 2019. godine koja je počela u 9 sati u predloženom Dnevnom redu bila je uvrštena i točka: Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. U 9 sati ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić e-mail porukom Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije zatražio je odgodu sjednice. U e-mail poruci se kaže: „ Ovim putem Vas molimo da sjednicu Vlade Hercegbosanske županije najavljenu za dan 1. listopada 2019. godine odgodite za drugi dan u ovom tjednu iz razloga što je isti dan zakazana sjednica Skupštine Hercegbosanske županije i što na sjednici Vlade neće biti prisutni svi ministri. Iz navedenog razloga povlačimo sve točke s dnevnog reda sjednice Vlade koje je kandidiralo ovo ministarstvo“. U priopćenju ministar Brešić svjesno ne navodi ovu sjednicu.

Na sjednicu su već bili došli predsjednik Vlade, tajnica Vlade i ministri, osim ministra financija, Stipana Šarca. Odmah nakon usvajanja Dnevnog reda ministar Brešić je  zatražio odgodu sjednice 24 sata. Predsjednik Vlade, Ivan Jozić je odgovorio da je sjednica Vlade zakazana prije izvanredne sjednice skupštine Hercegbosanske županije, preciznije pozivi za sjednicu Vlade upućeni su 27. rujna (petak) 2019. godine. Nakon čega je ministar Brešić povukao ovu i još 3 točke s predloženog Dnevnog reda koje su se odnosile na resorno Ministarstvo.

Napominjemo da je većem dijelu sjednice nazočio ministar Brešić, pa nije jasno zbog čega je povukao predviđene točke Dnevnog reda sjednice koje su se ticale Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za 67. sjednicu pozitivno mišljenje Ministarstva Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije stiglo je u Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, 20. rujna 2019. godine, a to zorno potvrđuje da toga mišljenja za ovu točku nije bilo za 66. sjednicu Vlade 29. srpnja 2019. godine. Dakle posrijedi je nepotpuna dokumentacija. Navodimo i činjenicu da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 66. sjednicu Vlade 29. srpnja 2019. godine zakazane u 11 sati uputilo nepotpunu dokumentaciju u 10:27 sati. Poticaji poljoprivrednoj prozvodnji nisu bili predviđeni u Dnevnom redu za 66. sjednicu Vlade Hercegbosanske županije, mada je 22. srpnja 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede uputilo prijedlog Odluke Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije da se predmetna Odluka uvrsti u Dnevni red sjednice Vlade Hercegbosanske županije radi donošenja iste. Radi cjelovitog informiranja ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije prilikom usvajanja Dnevnog reda tražio je ipak mimo nepotpune dokumentacije da se u Dnevni red uvrsti razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Predsjednik Vlade prijedlog nije prihvatio zbog nepotpune dokumentacije, a u članku 28. Poslovnika o radu Vlade HBŽ  se navodi: „ Materijali koji nisu sačinjeni u obliku i na način kako je propisano ovim Poslovnikom, Tajnik Vlade vraća  obrađivaču na upotpunjavanje. Materijale i druge zahtjeve i prijedloge dostavljene Vladi za čije razmatranje Vlada nije nadležna, tajnik Vlade upućuje nadležnim organima, o čemu se obavještava podnosilac“. Na temelju samo ovih činjenica prepuštamo javnosti da sama ocijeni šta je šta i kakva je istina.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije usvojila Program Javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine

Na današnjoj 67. sjednici Vlada Hercegbosanske županije nakon analize donijela je Zaključak o usvajanju Programa Javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine. Program Javnih investicija sadrži podatke o ukupno 41 projektu. Ukupna vrijednost svih projekata je 251.132.241,00 KM, od čega se 222.133.382,00 KM odnosi na 25 kandidiranih projekata i 28.998.859,00 KM na 16 projekata u implementaciji. Program Javnih investicija Hercegbosanske županije pripremljen je na temelju podataka u popunjenim, potpisanim i ovjerenim IP obrascima o projektima koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva, odnosno odjeljenju za upravljanje projektom Hercegbosanske županije od strane ministarstva i općina Hercegbosanske županije i Uprave za ceste Hercegbosanske županije. Planirano je da će u razdoblju 2020. – 2022. godina na projekte u implementaciji biti utrošeno ukupno 18.300.605,00 KM. Plan načina financiranja kandidiranih projekata ima strukturu: domaća sredstva uključujući i proračunska sredstva, vlastita sredstva, domaći grant, kreditna sredstva i inozemni grant.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće sa sastanaka održanih sa gospodarstvenicima Hercegbosanske županije o temi prezentacije Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate uz prijedlog Vlade da resorno ministarstvo na temelju prijedloga sa sastanaka s gospodarstvenicima uradi prijedlog mjera koje bi unaprijedilo gospodarstvo u županiji.

Vlada je usvojila Zaključak o migrantskoj krizi u Hercegbosanskoj županiji koji glasi: “Vlada Hercegbosanske županije podržava izjavu gradonačelnika Grada Livna i načelnika općina iz Hercegbosanske županije od 30.srpnja 2019.godine, kojom je konstatirano da Hercegbosanska županija odnosno njene općine Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Tomislavgrad, Kupres i Grad Livno nemaju kapaciteta za smještaj migranata niti mogu ispuniti standarde sukladne međunarodnim zakonima, te kategorički odbacuje mogućnost da bi ovaj prostor mogao biti prepoznat kao tranzitni prostor za kretanje migranata, a niti kao prostor njihovog privremenog boravka, kao i da se na prostoru Hercegbosanske županije otvaraju bilo kakvi prihvatni centri za migrante.“

Tijekom sjednice donesena je Odluka o raspodjeli sredstava u iznosu od 20.000,00 KM iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ utvrđeno Proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi  i prognanih Hercegbosanske županije.

Nakon rasprave donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2020. – 2022. godina.

Prema projekciji prihoda u 2020. godini oni bi trebali iznositi 30.493.713,00 KM, u 2021. godini 31.665.786,00 KM, a u 2022. godini 33.000. 424,00 KM. Rizici projekcije prihoda su: odstupanje od predviđenog rasta, pad gospodarstveni aktivnosti na području županije, rast nezaposlenosti, neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u predviđenim rokovima i izmjene zakonskih propisa. Također prema projekciji u tim godinama rashodi su gotovo identični prihodima.

Tijekom sjednice temeljito je razmatrana Informacija o realizaciji koncesijskih ugovora potpisanih na prostoru Hercegbosanske županije. Informacija je primljena k znanju.

Vlada je na temelju donesenih odluka dala suglasnost ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, te da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi će važiti do potpisivanja novih kolektivnih ugovora, a ne dulje od 15. prosinca 2019. godine.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenom Proračunom Hercegbosanske županije, za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 27.000,00 KM.

Raspodjela sredstava realizirat će se sukladno dostavljenim podacima od strane općinskih službi mjerodavnih za poslove socijalne skrbi i Naputku o načinu i postupku ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama, te fakultetima, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju sa sastanka Pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata uposlenika MUP-a Hercegbosanske županije. Temeljem donesene Odluke dana je suglasnost ministru MUP-a Hercegbosanske županije za potpisivanje sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora sa Sindikatom MUP-a Hercegbosanske županije na rok od tri mjeseca počevši od 1. listopada 2019. godine.

U jednom dijelu sjednice poslije razmatranja primljena su k znanju: izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018. – 2019. godinu, izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije, za prošlu godinu, izvješće o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti prosvjete kulture i športa i Izvješće o funkcioniranju informacijskog sustava SOTAC U Federaciji BiH za 2018. godinu.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva HBŽ-a.

Share:

Isplaćene stalne i jednokratne novčane pomoći, dječji doplatak, porodiljne naknade i sredstva civilnim žrtvama rata za mjesec kolovoz 2019. godine

U srijedu, 25. rujna 2019. godine isplaćene su stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec kolovoz 2019. godine.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je stalne novčane pomoći za 665 osoba u iznosu od 66.500,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.000,00 KM. Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za mjesec kolovoz 2019. godine u iznosu od 14.246,00 KM.

Za mjesec kolovoz 2019. godine isplaćena su sredstva za dječji doplatak, porodiljine naknade i sredstva civilnim žrtvama rata.

Iznos od 175.650,00 KM isplaćen je na ime dječjeg doplatka za 5 865 djece s područja Hercegbosanske županije. Ministarstvo financija Hercegbosanske županije je na ime 128 rodilja koje su u radnom odnosu isplatilo 95.936,754KM, a na ime 142 neuposlene rodilje iznos od 21.900,00 KM.

Na ime 82 civilne žrtve rata isplaćen je iznos od 26.058,67 KM.

Share:

Obilježen dan općine Kupres

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća palim braniteljima na križu masovne grobnice na Suhom polju u Kupresu danas, 18. rujna započelo je svečano obilježavanje Dana općine Kupres. Vijenac je položio i upalio svijeću i predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrom MUP-a, Darinkom Mihaljevićem i predsjednikom Glavnog Vijeća HZ HB, Vladimirom Šoljićem. Potom je služena sveta misa u Crkvi sv. Obitelji u Kupresu.

U sklopu svečanosti nakon misnog slavlja održana je Svečana proširena sjednica Općinskog vijeća Kupres u Hrvatskom domu u Kupresu.

Share:

Obilježena 20. obljetnica komemoracije žrtvama komunističkog režima na Vagnju

U organizaciji Franjevačkog samostana Čudotvorne Gospe Sinjske i Udruge Vaganj – Prolog na planinskom prijevoju Vaganj na staroj cesti Livno – Split danas je služena sveta misa za žrtve komunističkog režima za vrijeme Drugoga svjetskoga rata i poraća ubijene i bačene u Husinu jamu. Od 1999. godine svake prve subote u mjesecu rujnu slavi se sveta misa, a ove godine obilježava se  20. obljetnica organiziranog komemoriranja. Prema dosadašnjim saznanjima u jamu koja je bila duboka 200 metara ubačeno je oko 500 do 1500 osoba s područja Cetinskog i Livanjskog kraja.

Svetu misu predvodio je mons. Mile Bogović, biskup gospićko – senjski u miru uz koncelebraciju svećenika.  “Mi smo se danas okupili kod jedne od brojnih jama u koje su bačena mrtva tijela naše braće. Do danas nismo uspjeli pokopati ove žrtve nasilja kao ljude, ali naš dolazak i ovaj oltar pokazuje našu zabrinutost, želju i molitvu da ih pokopamo jer činjenica je gorka jer su oni još uvijek pod smećem“ kazao je, među ostalim, mons. Mile Bogović.

Komemoracija je završena molitvom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Pored križa ispred Husine jame vijence su položili i upalili svijeće: izaslanik predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević, predstavnici Koordinacije udruga Domovinskog rata HVO-a s područja Hercegbosanske županije, predstavnici Udruge Vaganj – Prolog i mjesne zajednice Orguz, te predstavnici udruga Domovinskog rata Kaštela, Sinja i Trilja, potom predstavnici gradova Sinja,Trilja i općine Otok.

Share:

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić ugostio organizatore obilježavanja godišnjice stradanja na memorijalnom centru Vaganj

U sklopu obilježavanja 20. obljetnice  sjećanja i svete mise za nevine civile, svećenike i časne sestre koji su pod torturom zloglasnog komunističkog režima ubijani i ubačeni u Husinu (Jusukinu) jamu na planinskom prijevoju Vaganj danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić ugostio organizatora iz Franjevačkog samostana Gospe Sinjske Sinj, fra Božu Norca – Kljaju  i predsjednika Udruge Vaganj-Prolog, Nikolu Kneza.

Organizatori su upoznali  predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića s izgradnjom memorijalnog centra na Vagnju i tradicionalnom manifestacijom na memorijalnom centru Vaganj koja će se održati 7. rujna 2019. godine.  Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije izrazio je dobrodošlicu i potporu od strane Vlade Hercegbosanske županije.

Fra Božo Norac – Kljaja u razgovoru  detaljnije je pričao o Husinoj jami. Prema dosadašnjim saznanjima u jamu koja je bila duboka 200 metara ubačeno je oko 500 do 1500 osoba s područja Cetinskog i Livanjskog kraja. Husina Jama nalazi se na predjelu zvanom Vaganj – na planini Kamešnici.

 

Share:

U Bosanskom Grahovu obilježen Dan sjećanja na poginule branitelje

13. kolovoza u Bosanskom Grahovu obilježava se kao Dan sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje. Povodom obljetnice vojnih operacija „Ljeto 95“ i „Oluja“ i ove godine prisjetilo se žrtve 21 pripadnika 141. brigade i 7. gardijske brigade HV-a, koji su poginuli tijekom bitke kod Bosanskog Grahova, uslijed neprijateljskog protuudara na položaje HV-a.

Svetu Misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Ilije predvodio je  fra Vinko Sičaja, župnik i dekan livanjski i definitor Provincije Bosne Srebrene. U svojoj propovijedi fra Sičaja osvrnuo se na odgovornost svih nas u očuvanju uzvišenih vrijednosti za koje su položeni životi, poručivši: ,, Mjesta stradanja i mučenici ne dopuštaju nam da se udaljimo od tradicionalne obitelji, vjere i Crkve, od maloga čovjeka, aktualnih problema i zajedništva  bilo koje vrste iz kojega proizlazi dobro i bolja budućnost. Potiču nas da se uhvatimo u koštac sa svim ponudama koje nam vjeru i naciju oslabište, uprljaše i razoriše”

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća komemoraciji je nastavljena kod spomen-križa u središtu Bosanskoga Grahova. U ime Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine  vijenac je položio predsjednik Vlade Hercegbosanske  županije Ivan Jozić, u pratnji Stijepe Vukančića i Ile Kreze. Žrtvi hrvatskih branitelja poklonili su se i mnogobrojni članovi udruga roditelja  poginulih hrvatskih branitelja iz Splita i Kaštela, udruga veterana 141. brigade i 7. gardijske brigade HV-a, predstavnici Uprave za pitanje branitelja HBŽ i Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HBŽ,  časnici hrvatske komponente OS BiH, ministarstva obrane BiH, predstavnici Hrvata Općine Bosanko Grahovo kao i izaslanstva Grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije,

Dan sjećanja na poginule branitelje održava se od 1996. godine u Bosanskom Grahovu, u organizaciji Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ Bosansko Grahovo i Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Herceg – Bosne podružnica Bosansko Grahovo.

 

 

Share:

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentiranih sektora

Projekt EU4Business objavio je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentiranih sektora. Svrha ovog poziva je poboljšanje konkurentnosti izvozno-orijentiranih sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od travnja 2018. godine do ožujka 2022. godine, a podržava razvoj privatnog sektora u BiH.

Projektne ideje financirat će se  iz jednog od slijedećih ekonomskih sektora:

  • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
  • Drvoprerada
  • Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Rok za podnošenje prijava je do 30. kolovoza, 2019. godine.

 Sve druge informacije vezane za Javni poziv, kao i prijavne obrasce možete pogledati i preuzeti na službenoj stranici EU4Business.

Share:

Obavijest o blagdanu i neradnom danu u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da je četvrtak, 15. kolovoza 2019. godine (Velika Gospa), sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima HR HB („Narodni list HR HB“, broj: 45/95), blagdan i neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Share:

Čestitka u povodu Kurban Bajrama

U povodu Kurban Bajrama predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi uputio je čestitku vjernicima islamske vjere sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika, te bude poticaj za promicanje dobra i mira, ispunjen radošću obiteljskog i prijateljskog zajedništva, pozitivnih misli, dobrih dijela i solidarnosti prema svakom čovjeku.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!