Vaša pitanja


 • Nostrifikacija diplome
  Pitanje postavio/la
  nostrifikacija diplome 2
  na datum 8.5.2023
  avatar
  Poštovani,


  Zamolio bi vas informacije u vezi nostifikacije diplome. Završio sam fakultet u Splitu i trebao bi nostificirati diplomu u BiH. Saznao sam da sam dužan vama se obratiti po tom pitanju za našu županiju.


  Shodno tome zamolit ću vas za daljnji postupak kao i troškove nostificiranja.


  Srdačno,

  Dario
  Odgovor
  avatar
  Za nostrifikaciju diplome iz Hrvatske potrebna je ovjerena preslika diplome. Zahtjev se    popunjava u Ministarstvu. Postupak nostrifikacije iznosi 205, 00KM.
  Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na  broj tel : 034 200 900.
  S poštovanjem,
  Ministarstvo

 • Poticaji za obrte
  Pitanje postavio/la
  poticaji za obrte
  na datum 19.4.2023
  avatar
  Kristina Cerdić

  Poštovani... Dali ima kakvih poticaja za novootvorene obrte?

  Lp
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,
  Ministarstvo gospodarstva trenutno ne provodi program koji bi poticao samo novootvorene obrte.
  Na stranici Vlade Hercegbosanske županije u rubrici „Natječaji – Javni pozivi“ mogu se pronaći svi aktualni programi koje provodi Ministarstvo gospodarstva HBŽ.
  Trenutno se provodi Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2023. godini na koji se mogu prijaviti svi oni koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva uključujući i obrtnike.
  U pripremi su i novi javni pozivi tako da Vas pozivamo da i dalje aktivno pratite javne pozive koje će objaviti Ministarstvo gospodarstva HBŽ.
  Srdačan pozdrav!
  Ministarstvo gospodarstva HBŽ

 • Prijava stipendije
  Pitanje postavio/la
  prijava stipendije
  na datum 17.3.2023
  avatar
  Poštovani,zanima me mogu li se ja prijaviti za stipendiju 1. kategorije budući se vodim kao redovni student prve godine jer sam ponovno upisao dva predmeta sa prve godine?Dakle i dalje sam redovni student,a u prijavnici za 1. kategoriju piše da se mogu prijaviti redovni studenti 1.godine.
  Lijep pozdrav, Antonio Nevistić
  Odgovor
  avatar
  Poštovani Antonio možete se prijaviti na predmetni natječaj.

 • Pitanje postavio/la
  29358
  na datum 8.2.2023
  avatar
  Poštovani,

  Što vaša županija daje porodiljama, kakve vrste pomoći, u kojem iznosu i koliko vremenski ?

  Srdačan pozdrav,

  Nina Ćemić Maslo
  Odgovor
  avatar
  Porodiljne naknade:

  1 Uposlene žene - majke : naknada umjesto plaće utvrđuje se u 100% iznosu ostvarene od osnovne plaće , ostvarene za osnovni rad i uvećane za minuli rad (bez prekovremenog rada i ostalih dodataka na plaću) koju je žena majka ostvarila u mjesecu koji je prethodio odlasku na porodiljni dopust.

  2.Neuposlene  žene majke:ostvaruju:

  a) pravo na 100 KM mjesečno od rođenja djeteta do navršene godine dana

  b) pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 KM

   

 • Poticaj za plantaže šipurka
  Pitanje postavio/la
  poticaj za plantaze sipurka
  na datum 7.2.2023
  avatar
  Već niz godina podižem plantažni uzgoj šipurka u Livnu na cca. 1 hektar. Imam oko 2000 sadnica šipka od čega radimo domaći pekmez i čaj.
  Zbog velikih sredstava uloženih u plantaže kao i velike troškove održavanja plantaža molim vas informaciju postoji li mogućnost da se ovaj vid poljoprivrede podrži državnim poticajima , za podizanje plantaže, za strojeve itd?
  Odgovor
  avatar
  Sukladno sadržaju Vašeg pitanja kojim tražite informaciju o mogućnosti poticanja podizanja nasada šipurka i nabavku strojeva, obavještavamo Vas da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do dana pisanja odgovora na Vaše pitanje, nije donijelo Program utroška sredstava tekućih prijenosa " Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju " utvrđenih Proračunom HBŽ za 2023. godinu. Nakon usvajanja predmetnog Programa isti će biti objavljen na službenoj web stranici Vlade HBŽ I Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Programom će biti predviđene i poticajne mjere u ruralnom razvoju u kojem će biti sufinancirani projekti i aktivnosti iz oblasti ruralnog razvoja.

 • Dječji doplatak
  Pitanje postavio/la
  djecji doplatak
  na datum 10.1.2023
  avatar
  Poštovani,

  zanima me kada će biti uplaćen dječji dodatak?

 • Prijem vježbenika
  Pitanje postavio/la
  28761
  na datum 16.11.2022
  avatar
  Pozdrav poštovani,  postoji li informacija hoće li u skorije vrijeme biti objavljen javni natječaj za prijem vježbenika sa visokom stručnom spremom u području obrazovanja.

 • Nostrifikacija diplome
  Pitanje postavio/la
  nostrifikacija diplome
  na datum 4.11.2022
  avatar
  Poštovani,

  Zanima me informacija može li se kod Vas nostrificirati diploma i što je sve od dokumenata potrebno za nostrifikaciju diplome iz Hrvatske? Živim u Posušju ( BiH). Fakultet sam završio prošle godine u Zagrebu, tri godine, prvostupnik geodezije i geoinformatike. Te koliko košta nostrifikacija i koliko vremenski trebam čekati? Može li se dobiti u što kraćem roku? Je li diploma, nakon što se nostrificira, priznata na području cijele BiH? Hvala unaprijed na odgovoru!
  Odgovor
  avatar
  Za nostrifikaciju diplome iz Hrvatske potrebna je ovjerena preslika diplome. Zahtjev se   popunjava u Ministarstvu. Postupak nostrifikacije iznosi 205 KM.
  Rješenje o nostrifikaciji diplome može biti gotovo isti dan.  Sukladno Zakonu o važnosti javnih isparava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj:23/04.), te Zakonu o priznavanju javnih isprava u F BiH ( „Službene novine F BiH“ broj4/04.), Rješenje o nostrifikaciji je javna isparava. Shodno navedenim Zakonima  priznaje se na cijelom teritoriju BiH.

 • Potpore mladim zenama poduzetnicama
  Pitanje postavio/la
  potpore mladim zenama poduzetnicama
  na datum 3.10.2022
  avatar
  Poštovani, sestra i ja bih otvorile odmaralište koje bi bilo dostupno za najam pa me zanima kakve potpore postoje za žene poduzetnice ili mlade poduzetnike ili trutisticke ili edukativne djelatnosti
  Zahvaljujem
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  svi poduzetnici koji žele ostvariti svoje vlastite ideje i aktivnosti vezano za pokretanje poslovanja, mogu ostvariti određenu vrstu poticaja putem nekog od programa koje provodi Ministarstvo gospodarstva HBŽ. Na stranici Vlade Hercegbosanske županije u rubrici "Natječaji-Javni pozivi" mogu se pronaći svi aktualni programi koje provodi Ministarstvo gospodarstva HB, odnosno za konkretno pitanje koje je postavljeno odgovor je da se provodi Program podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji na koji se mogu prijaviti svi oni koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

 • Povecani djeciji doplatak na nivou federacijee
  Pitanje postavio/la
  povecani djeciji doplatak na nivou federacijee
  na datum 15.9.2022
  avatar
  Moje pitanje je vezano uz povećan djeciji doplatak na nivou federacije na 103 km po djetetu.Da li to vrijedi i za nas kanton i kad bi trebalo da se realizuje?
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  Pravo na dječji dodatak, pod uvjetima propisanim zakonom, ostvaruje dijete do navršene 18. godine života. Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete sa težim ili teškim
  invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji.

  Dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko:
  a) ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva iz članka 5. ovoga zakona ne prelaze 40% (četrdeset posto) najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu;
  b) nije smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi u razdoblju duljem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelomično ili u cijelosti osiguravaju iz proračunskih sredstava.

  Visina dječjeg dodatka iznosi 19% (devetnaest posto) najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu.

  O pravu na dječji dodatak u prvom stupnju odlučuje nadležni centar za socijalni rad, odnosno općinska služba - služba socijalne skrbi prema mjestu prebivališta djeteta, a o žalbama protiv odluka donesenih u prvom stupnju odlučuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao drugostupanjsko tijelo.

  Za sve podrobnije informacije potrebno je da se obratite centru za socijalni rad, odnosno općinskoj službi socijalne skrbi prema mjestu prebivališta djeteta.

  S poštovanjem,