OBAVIJEST PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA “NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE”
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2023. GODINU IZNOSI 200 KM

Račun za uplatu: 161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 11010001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055

INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 80101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO
Uređuje: Tatjana Čečura, tajnica Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.