U rubrici Narodne novine Hercegbosanske županije objavljeni su brojevi koje posjedujemo u elektronskom obliku.
Pretplatu za 2018. godinu u iznosu od 200,00 KM možete izvršiti u Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije.