(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Strategija razvoja

Naslovna/Strategija razvoja
Strategija razvoja

Usvojen Nacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027.

Na sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj 22. travnja 2021. godine utvrđen je Nacrt Strategije razvoja HBŽ 2021.-2027. koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje. Integrirana strategija razvitka je okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje snaga, rješavanje gorućih problema, ...

Petak, 23.4.2021, 12:48|

Javne konzultacije Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.

U petak,  06. studenog 2020. godine na petom sastanku ŽOR-a, održanom preko zoom platforme, predstavljen je i verificiran Nacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., uz definirane rokove za usuglašavanje iste. Sektor za razvoj pri Stručnim službama Vade Hercegbosanske ...

Petak, 13.11.2020, 17:10|

U Livnu i Tomislavgradu održane obuke te sastanci dvije fokus grupe za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021- 2027

Dana 12. i 15. lipnja 2020. godine održane su dvije radionice na temu izrade strateških dokumenata sukladno Zakonu o planiranju i upravljanju razvojem te Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Na obukama je ukupno sudjelovalo 20-ak članova Županijskog ...

Utorak, 23.6.2020, 8:47|
Go to Top