Share:

Obavljena primopredaja 11 novih policijskih vozila u sjedištu MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu

 „Ovom prilikom zahvaljujem Vladi Hercegbosanske županije jer je u zadnje tri godine za MUP Hercegbosanske županije nabavila 25 novih vozila i time povećala sigurnost i spremnost da služimo građanima. Djelatnici policije u stanju su izvršiti svaku intervenciju bez straha da će biti tehničkih problema. Nabavkom smo osvježili vozni park i mogu reći da je stanje voznog parka zadovoljavajuće. Ukupna nabavna cijena vozila iznosi više od 350.000,00 KM“, rekao je danas u sjedištu MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu Darinko Mihaljević, ministar MUP-a Hercegbosanske županije prigodom uručivanja ključeva 11 novih policijskih vozila marke Škoda djelatnicima koja su namijenjena policijskim upravama u Livnu i Tomislavgradu, te dodao:

„Planiramo nabavu vozila u određenim postrojbama, osobito u postrojbama za posebne namjene i nabavu terenskih vozila. Trenutno nam nedostaju  specijalna vozila – marice za prijevoz osoba lišenih slobode ili osoba u istražnom postupku, te specijalna vozila za vršenje očevida prilikom prometnih nezgoda. Očekujemo da ćemo i taj segment zadovoljiti“, kazao je ministar MUP-a Hercegbosanske županije. Rekao je kako je u tijeku instalacija novog sustava videonadzora na prostorima Hercegbosanske županije i posebice naglasio:

„Povećanom nazočnošću migranata koji nezakonito pokušavaju prelaziti granice pokušavamo očuvati javni red, mir i sigurnost građana i u tom pogledu pomažemo migrantima  da se kreću prema smještajnim centrima koje je država odredila“.

Današnja primopredaja novih policijskih vozila je kontinuirano obnavljanje voznog policijskog parka koji će doprinijeti povećanju sveukupne operativnosti na terenu. Način plaćanja vozila je leaising u 60 jednakih rata.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije poslije razmatranja donijela je Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja županije, način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanje. Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj. Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja-javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

Poslije razmatranja Prijedloga donesen je Zaključak o usvajanju Akcijskog plana 2020-2022. za provedbu Strategije razvoja HBŽ. Ukupno planirani iznos za trogodišnje razdoblje 2020-2022. je 44.066.145 KM za ukupno 56 projekata, od čega 17.360.340 KM za  Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti(13 projekata); 2.981.133 KM (17 projekata) za poboljšane komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša, te 23.724.672 KM (26 projekata) za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života.

U 2020. godini je planiran utrošak 21.438.350 KM za ukupno 56 aktivnosti u sva tri cilja. Za konkurentno gospodarstvo kroz  intenziviranje proizvodnje i povećanje  zaposlenosti planirano je 6.681.669  KM, za 13 projekata, za poboljšanu komunalnu infrastrukturu i  zaštitu okoliša 1.859.133  KM, za  17 projekata i za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života 12.897.548 KM sa 26 projekata. Ukupni opseg financiranja razvoja u županiji se sa vlastitim izvorima planira provesti u visini od 43.335.506 KM ili 98,3%, dok se iz vanjskih izvora planira alocirati 730.640 KM ili 1,7%, većinom  očekivana sredstva sufinanciranja EU projekata iz IPA CBC Programa prekogranične suradnje i ostalih donatora.

Donesen je Zaključak o primanju k znanju Izvješća o evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016.-2018. godine.

Vlada je na sjednici razmatrala i primila k znanju Izvješće revizije učinka „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH. Na temelju rezultata provedenog praćenja od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH zaključeno je da su vlade županija poduzele određene aktivnosti na realizaciji danih preporuka iz Izvješća „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH“. Unaprjeđenje kapaciteta doprinijelo bi pripremi većeg broja razvojnih projekata čime bi se stvorio temelj za unaprjeđenje razvoja  gospodarstva FBiH, a time osigurali i bolji uvjeti za život građana.

Vlada HBŽ donijela je Odluku o imenovanju Biljane Dumančić profesorice biologije za ravnateljicu Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, na mandat od četiri godine.

Na kraju sjednice Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Livno. Temeljem te Odluke Vlada je za člana Školskog odbora Gimnazije Livno imenovala profesoricu Andreu Penjak.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o ažuriranju podataka u RPG i RK za 2020. godinu i podnošenju obrasca P-1 za proizvodnju mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2020. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg Pravilnika. Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina i grada izdaju P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane. Poljoprivredni proizvođači su obvezni sami upisati ušne markice muznih grla na Obrazac P-1 za proizvodnju mlijeka i uz isti dostaviti sljedeću propisanu dokumentaciju:

  1. kopiju putovnica goveda
  2. kopiju ugovora s otkupljivačem / prerađivačem mlijeka
  3. kopiju privitka V ( potvrde o provedenim obveznim mjerama)
  4. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ( obrti i d.o.o. trebaju dostaviti porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a , a ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ) .

Popunjen P-1 obrazac za proizvodnju svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka s propisanom dokumentacijom poljoprivredni proizvođači su obvezni najkasnije do 10.04.2020. godine predati osobno u pisarnici ( ured br.3) u zgrade Vlade HBŽ ili poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno

Share:

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije oglašava  prodaju rabljenih motornih vozila

Temeljem Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila br. 02-1-02-2128/19.  od 19.12.2019. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije u Livnu u srijedu 22. siječnja 2020. godine obavit će se prodaja  rabljenih motornih vozila putem licitacije:

1. Škoda Octavia Tour 1,9 TDI, god.proizvodnje 2008., vozilo karambolirano

– početna cijena 3.850,00 KM

2. Škoda Fabia karavan Clasic 1,9 SDI, god.proizvodnje 2007., vozilo karambolirano,

– početna cijena 2.000,00 KM

3. Fiat 290 Ducato 1,9 TD, god. proizvodnje 1994., vozilo u voznom stanju

– početna cijena 1.600,00 KM

4. Golf III 1H 1,9 TD, god.proizvodnje 1997.,  vozilo u voznom stanju,

– početna cijena  1.300,00 KM

Svi sudionici licitacije vozila dužni su na blagajni MUP-a uplatiti jamčevinu u  iznosu 10% od početne cijene motornog vozila za koje licitiraju, a najkasnije jedan sat prije početka licitacije. Vozila se mogu pogledati u krugu MUP-a u sjedištu, svaki radni dan u vremenu od 08,00-16,00 sati.

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon  034/206-042 ili  034/201-900, kućni 222.

 

 

Share:

Održana 75. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije nakon prihvaćanja Zapisnika sa 74. sjednice Vlade Hercegbosanske danas je donijela  Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu. U Odluci o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu ( Odluka Vlade od 19. studenoga 2019. godine) čl. I. mijenja se i glasi: ovom Odlukom se utvrđuje osnovica za obračun plaća za sve korisnike Proračuna HBŽ za 2020. godinu u bruto iznosu od 595,80 KM (neto 411,10 KM). Kako se u Odluci navodi, uz ostalo, ona vrijedi do 31. prosinca tekuće godine.

Paralelno s tim donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2020. godini.

Na prijedlog MUP-a Hercegbosanske županije Vlada je donijela i Rješenje kojim se umjesto Milana Juranića, čiji je radni odnos prestao u MUP-u HBŽ 31. kolovoza 2019. godine na dužnosti predsjednika Policijskog odbora MUP-a HBŽ zbog navršenih 40 godina staža osiguranja, za novog predsjednika Policijskog odbora u MUP-u Hercegbosanske županije imenuje Jozo Gudelj, u činu samostalnog inspektora.

 

Share:

MUP Hercegbosanske županije snažniji za 10 kadeta – mlađih policijskih inspektora

Danas su u zgradi MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu nakon svečane izjave 10 kadeta koji su bili upućeni na osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ na Policijsku akademiju Federalnog MUP-a u Sarajevu   položili prisegu pred ministrom unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinkom Mihaljevićem i ravnateljem Uprave policije MUP-a Hercegbosanske županije, Ilijom Jakićem.

Po provedbenom Oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta  policijskih službenika u Upravi policije od 11. lipnja 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije odabralo je 10 kadeta, dvije žene i 8 muškaraca. Nakon uspješno završene osnovne policijske obuke koja se sastojala od tri mjeseca teorijske obuke na Policijskoj akademiji u Sarajevu i tri mjeseca praktične obuke u ustrojbenim jedinicama MUP-a Hercegbosanske županije ispunili su uvjete za prijem u radni odnos i postavljenje na radno mjesto mlađeg inspektora i danas 14. siječnja 2020. godine položili svečanu prisegu čime su im uručena rješenja o prijemu u radni odnos i dodjeli početnog čina, te primjerak Etičkog kodeksa koji će im biti vodilja na njihovom policijskom i životnom putu.

„Nakon više od godinu dana od Oglasa dočekasmo dan polaganja vaše prisege i od danas počinjete punopravno raditi u MUP-u Hercegbosanske županije. I pored toga prema zakonu bit ćete na probnom radu 12 mjeseci pod vodstvom mentora. I vi sami ste se uvjerili koliko je složena i odgovorna procedura  prijema novih policijskih djelatnika. Za vašu obuku samo u Federalnom MUP-u Vlada Hercegbosanske županije osigurala je u Proračunu značajna financijska sredstva u iznosu 35.560,00 KM. Javnost i svi mi skupa očekujemo profesionalnost u radu koja će doprinijeti povećanju svekolike sigurnosti u županiji”, istaknuo je ministar unutarnji poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i dodao: „ Vi ste mladi ljudi koji su obučeni za primjenu i poštivanje zakonitosti, nepristranosti, poštenja i kako sam već rekao profesionalnosti u radu što vam se, uz ostalo, to nalazi u Etičkom kodeksu kojega ste dobili. Iako ste prošli temeljitu edukaciju i obuku vaš odgovorni posao zahtjeva i svakodnevnu edukaciju jer ona kao i vaš odnos prema radu omogućuju ugled i priznanje u instituciji i zajednici. Trebate se također upoznati sa svim temeljnim aktima iz svoje i naše djelatnosti. Budite na ponos i svima vam čestitam položenu prisegu“.

Ravnatelj Uprave policije MUP-a Hercegbosanske županije, Ilija Jakić izrazio je dobrodošlicu kadetima i kazao: „Ovo je početak vašeg rada, vašeg zalaganja i  životnog poziva. Rasporedili smo vas u policijske uprave gdje ima najviše posla i događanja, i molim vas da učite za svaki očevid i izlazak od krim tehničara i starijih inspektora. Na vama je budućnost ovoga MUP-a i iza vas će doći neki drugi ljudi kojima ćete vi biti mentori i nadam se da ćete biti uspješni“

Share:

Održano stručno usavršavanje za djelatnike predmetne i razredne nastave

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za djelatnike predmetne i razredne nastave, ravnatelje i stručne suradnike s područja Hercegbosanske županije.  Usavršavanje je održano u subotu, 11. siječnja 2020. godine u prostorijama Osnovne škole “Ivana Mažuranića” u Tomislavgradu. Osim djelatnika u nastavi, ravnatelja i stručnih suradnika, kojih se odazvalo preko 150, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva.

Predavači su bili:  dr. sc. Jurica Botić, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, koji je održao predavanje o postupanju školskih ustanova u slučajevima nasilja.

Nakon njega, Luči Lončar, dipl. def., iz Agencije za odgoj i obrazovanje RH govorila je o školskim preventivnim programima i prevenciji nasilja, dok je prof. dr. sc. Marija Boban, s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, govorila o zaštiti prava djece u digitalnom okruženju.

Zahvaljujući kvaliteti i stručnosti predavača, stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

Share:

Obavijest poljoprivrednicima o štetnosti spaljivanja žetvenih ostataka

Budući da je u posljednje vrijeme zamijećeno učestalo paljenje žetvenih ostataka  na većem dijelu poljoprivrednih površina na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavještava poljoprivrednike o štetnosti spaljivanja biljnih ostataka  kao i posljedicama  koje takve radnje izazivaju na tlo.

Većina poljoprivrednika biljne ostatke nakon žetve i berbe smatra otpadom ili problemom koji se rješava spaljivanjem. Vjeruju da će vatra uništiti štetočine i bolesti na njihovim parcelama.

Poljoprivredna struka  preporuča zaoravanje žetvenih ostataka a ne njihovo spaljivanje. Razlog takve preporuke je postojanje niza  negativnih stvari koje se događaju spaljivanjem.  Paljenjem biljnih ostataka uništavaju se mikroorganizmi i narušava se prirodna ravnoteža u samom zemljištu. Visoka temperatura uništava sve pa i one korisne mikroorganizme. Biljni dijelovi nepotpuno sagorijevaju, sjeme korova se ne uništava u potpunosti a dim i pepeo zagađuju životnu sredinu.

Tijekom sagorijevanja biljnih ostataka razvija se vrlo visoka temperatura u površinskim slojevima zemljišta, koja uništava  humus, koji predstavlja najplodniji dio zemljišta.

Dakle, žetvene ostatke ne treba  paliti nego ih treba zaorati. To je jedan od načina da sačuvamo plodnost poljoprivrednog zemljišta. Zaoravanjem biljnih ostataka nakon žetve  popravlja se produktivnost tla i njegova plodnost, a samim tim se ostvaruju stabilniji i viši prinosi.

Moramo biti svjesni činjenice da se spaljivanjem  žetvenih ostataka i drugog niskog raslinja, vatra  može vrlo lako proširiti na susjedne parcele, objekte i napraviti veliku štetu. Spaljivanjem se uništava i divljač, zagađuje zrak, trajno se gubi dušik, sumpor i organska materija koji su od neprocjenjive važnosti za tlo i poljoprivredne kulture.

Pored naprijed navedenoga, napominjemo i činjenicu da se paljenjem žetvenih ostataka i drugog niskog raslinja ,često dovodi u opasnost šumsko zemljište. U graničnim područjima, poljoprivrednog i šumskog  zemljišta, vatra može prijeći u šumsko područje te prouzročiti velike štete.

 

 

Share:

Polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava zdravstvene ustanove u Hercegbosanskoj županiji da je polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme zakazano 21.  siječnja 2020. godine (utorak) u 12,00 sati u  zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu.

Prijave za polaganje stručnih ispita podnose se u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Tomislavgrad do 17. siječnja 2020. godine kod tajnice Povjerenstva.

Sve dodatne informacije možete preuzeti OVDJE ili u rubrici dokumenti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih http://www.vladahbz.com/ministarstvo-rada-zdravstva-socijalne-skrbi-i-prognanih/dokumenti/

Share:

Nova radna mjesta u Livnu – otvoren starački dom u Lištanima

Tek nešto više od godinu dana trajala je realizacija jednog od značajnijih gospodarskih projekata na području Livna, ali i Hercegbosanske županije. Starački dom Emilija d.o.o. Livno smješten u Lištanima početkom ove kalendarske i poslovne godine otvorio je svoja vrata korisnicima. Livanjska poduzetnička obitelj Perić, kao idejni začetnik i nositelj ovog novog projekta, nastavlja tradiciju svoga  poslovanja dugu oko dva desetljeća, a ulaganjem u starački dom željeli su dati svoj doprinos zajednici i društvu u kojem žive, ponosno ističe vlasnik Stipan Perić iz Donjih Rujana.

Sukladno svim profesionalnim standardima boravak korisnika treće životne dobi organiziran je u tri vrste smještajnih jedinica: jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. Trenutni kapacitet 85 ležajeva trebao bi se povećati završetkom uređenja 3.  kata objekta. Svaka soba  ima prilagođeni sanitarni čvor, TV prijamnik i klima uređaj, SOS sustav telefonske dojave, a s moderno opremljenom kuhinjom doma, kapelicom za vjerske obrede i molitvu, prostorom sa uslužnim sadržajima, te ambulantom s 24 satnim liječničkim nadzorom zaokružena je ponuda stalnog smještaja sa svim pripadajućim uslugama: od stanovanja i prehrane, medicinske skrbi i pomoći, njege i održavanja osobne higijene, usluga socijalnog radnika i fizioterapeuta, organizacije radnih aktivnosti i slobodnog vremena, osobne pratnje i organiziranog prijevoza, sve do prilagođenih usluga prema potrebama korisnika.

Angažmanom profesionalnog osoblja zadovoljavaju se zakonski okviri za funkcioniranje ovakve vrste zdravstveno – socijalne ustanove.  Naglasak  se pri tome stavlja na usluge socijalnog radnika, liječnika te medicinskog osoblja, ističu u Staračkom domu Emilija.

U sklopu objekta staračkog doma nalazi se prodavaonica mješovite robe i vlastita mesnica, a u najavi je skorašnje otvorenje ljekarne. O dobrobiti i značaju ovog projekta govori i činjenica kako se glavnina hrane (voće, povrće, meso i dr. namirnice), koja se svakodnevno priprema u kuhinji i servira u restoranu doma, nabavlja od lokalnog  stanovništva koje se bavi domaćim uzgojem, proizvodnjom i prodajom svojih poljoprivrednih proizvoda. Nezanemariv je to doprinos zajednici uz onu još bitniju stavku, otvaranje novih radnih mjesta. U Staračkom domu Emilija u Lištanima trenutno je zaposleno 17 osoba, s tendencijom povećanja u skladu s rastom broja korisnika, koji svaki dan useljavaju. Trenutno u domu boravi 15 osoba, a temeljem najava i rezervacija do kraja siječnja taj broj trebao bi se gotovo utrostručiti.

Opravdanost i svrsishodnost ovakve vrste projekta prepoznala je i Vlada Hercegbosanske županije kroz Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate na poduzetničke kredite. Potpora ulaganjima kojima se osnažuje gospodarstvo i potiče otvaranje novih radnih mjesta i u budućnosti će biti smjernica  našega rada, istaknuo je prilikom posjeta predsjednik Vlade  Hercegbosanske županije, Ivan Jozić. Uz poziv na suradnju uputio je poruku svim gospodarstvenicima da slijedeći primjer obitelji Perić ostvare svoje poslovne ciljeve, te slična i sva ostala društveno korisna ulaganja uz potporu Vlade realiziraju upravo na prostoru Hercegbosanske županije.

 

 

FOTOGALERIJA