Share:

Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije

Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ br. 50/18 i 16/20), Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u IV kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave.    S obzirom na epidemiološku situaciju, sve obuke do kraja 2020. godine biti će online, tj. održat će se u formi webinara.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku Direkcije za europske integracije:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=23415&langTag=hr-HR

Share:

Javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2019. i 2020. godinu.

Odlukom Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2019. i 2020. godinu, za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.402.000,00 KM.

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije, socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti) i elektromreže sa ciljem priključenja stambenih jedinica.

Iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije pozivaju građane da apliciraju na navedeni Javni poziv.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2019. i 2020. godinu preuzmite OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije održala 84. sjednicu

Na početku današnje sjednice Vlada HBŽ donijela je Odluku o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prijedloga doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije do okončanja natječajne procedure.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju natječaja za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, dva člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres.

Jednoglasno je donijeta i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 20.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo HBŽ za nabavu cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela Odluke kojima se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Hercegbosanske županije i potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije do 31. 12. 2020. godine.

Također na sjednici je donesena Odluka kojom se Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije daje ovlaštenje da u iznimnim slučajevima može odobriti količinu lijeka veću od količine navedene u Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ, uz popratnu medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva opravdanost propisivanja lijeka u količini većoj od propisane u Pozitivnoj listi lijekova.

Nakon razmatranja Prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa o izmjeni i dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Usporedo s ovom Odlukom donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu unutar proračunskog korisnika u svrhu jačanja kapaciteta odgojno obrazovnog sustava s ciljem uspostave suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava, kojom se odobrava preraspodjela sredstava unutar proračunskog korisnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM za proširenje suradnje na segmente digitalizacije odgojno obrazovnog sustava te realizacija dokumenta e-škola – digitalizacija osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije.

U djelu sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH, Županijski odbor HBŽ.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ o provedenom nadmetanju za dodjelu za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Galečić“ u općini Tomislavgrad, po metodi Poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije, odobravanju pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je također donijela i Odluku o prihvaćanju Mišljenja resornog ministarstva od 1. rujna 2020. godine i odobravanju Idejnog rješenja izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju 4 MHE na rijeci Šujica, općina Tomislavgrad u cilju korištenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad, provođenju procedure dodjele koncesije I dostave prijedloga ugovora o koncesiji na odobravanje.

Razmatrana je i donesena Odluka o Dopuni Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 3.

Vlada je donijela Odluku kojom je dana suglasnost Ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženja roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o osnivanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Ovom odlukom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručnog tijela Vlade HBŽ, kojim se uređuje rukovođenje Koordinacijskim timom, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje Koordinacijskog tima. Postupak za formiranje Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u HBŽ pokrenut je u suradnji s Koordinacijskim tijelom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Veleposlanstvom USA, USAID i IMO organizacijom u BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ budući da u prethodno provedenom Javnom natječaju nije bio dovoljan broj prijavljenih kandidata, Povjerenstvo za izbor i imenovanje predložilo je obnovu postupka temeljem ranije utvrđenih kriterija za izbor članova Upravnog odbora.

 

 

Share:

Ministar Petar Galić uputio čestitku u povodu Svjetskog dana učitelja

Poštovani učitelji, nastavnici, profesori, odgajatelji, stručni suradnici, danas 5. listopada u ime Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i u svoje osobno ime upućujem vam iskrene čestitke i želim uspjeh i napredak u vašem plemenitom i važnom zvanju.

Svatko od vas, drage kolegice i kolege, svakodnevno u svojim učionicama i razredima gradi i odgaja budućnost. Iznimno važan i zahtjevan je to posao, traži cijelu, predanu osobu i stoga vam pored čestitki iskazujem i poštovanje. Ovim putem pozivam učitelje i učenike u našoj županiji da 5. listopad, koji će ove godine prosvjetni djelatnici provesti radno, bez svojih uobičajenih svečanih aktivnosti i okupljanja u školama, jedan školski sat posvete razgovoru o važnosti učiteljskog zanimanja i položaju učitelja u društvu, jer su učitelji stup društva, a obrazovanje ulaganje u budućnost. U najtežim vremenima pandemije i nastave na daljinu ste reagirali odlučno, profesionalno i za svaku pohvalu.

Stoga, još jednom iskreno čestitam Svjetski dan učitelja svim prosvjetnim djelatnicima i zahvaljujem vam što predano i odgovorno u vrijeme pandemije provodite epidemiološke mjere, održavate nastavni proces živim, odgajate i obrazujete unatoč svim preprekama.

Share:

U Bosanskom Grahovu otvorena „Godina Božje Riječi“ i svečano proslavljena 1600. obljetnica smrti Sv. Jeronima

U povodu 1600. obljetnice smrti velikog crkvenog naučitelja, prevoditelja i tumača Svetoga Pisma, sv. Jeronima, danas je započela „Godina Božje Riječi“ koju su proglasili biskupi Biskupske konferencije BiH  na svom 78. redovitom zasjedanju održanom 13. i 14. srpnja 2020. godine u Banjoj Luci. „Godina Božje Riječi“ započela je danas, 30. rujna 2020. godine, na liturgijski spomendan sv. Jeronima i završit će na isti dan 2021. godine.

Za središnju proslavu otvaranja „Godine Božje Riječi“ biskupi Biskupske konferencije BiH odabrali su Bosansko Grahovo, budući da se prema jednoj od ozbiljnih znanstvenih teorija, rodno mjesto sv. Jeronima – Stridon, nalazilo na području današnjeg Grahovskog polja.

Proslava je započela prigodnim programomu 10 sati koji je upriličen u prostorijama Hrvatskoga kulturno-obrazovnog centra „Juraj Gospodnetić“ u selu Korita, gdje je upravitelj župe Bosansko Grahovo, don Damir Klečina, pozdravio sve prisutne i poželio im srdačnu dobrodošlicu. U ime Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“, nazočnima se također obratio i predsjednik ove Udruge, Krešimir Saric, koji je govorio o simboličkom značenju sela Korita za općinu Bosansko Grahovo. Sarić je naglasio kako je u ovom selu posvećena kapela u čast sv. Jeronima, a nedavno su u župnoj crkvi u Bosanskom Grahovu postavljeni i vitraji akademskog slikara na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, doc. dr. art. Svetislava Cvetkovića, od kojih jedan prikazuje lik ovoga sveca. Na kraju programa stručno predavanje o sv. Jeronimu održao je profesor patrologije i kršćanskog nauka na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu prof. dr. Josip Knežević.

Svečano Euharistijsko slavlje u dvorištu župne crkve Sv. Ilije Proroka u selu Obljaj predvodio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, nadbiskup metropolit vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s drugim biskupima i svećenicima.Obraćajući se okupljenim vjernicima u svojoj je propovijedi kardinal Puljić, među ostalim, naglasio i jasnu poruku Biskupske konferencije BiH za “Godinu Božje Riječi” – da je 1600. obljetnica smrti sv Jeronima, koji je 420. godine umro u Betlehemu, neposredan povod da Crkva, po uzoru na Sv. Jeronima, u svom dušobrižništvu kroz narednu godinu s još većim marom i pobožnošću širi, čita i razmatra Božju poruku sadržanu u Svetom Pismu.

Nakon Svete mise snimljena je milenijska fotografija svih nazočnih biskupa, svećenika i vjernika s likom Sv. Jeronima, poznatog hrvatskog fotografa Šime Strikomana.

Otvorenju „Godine Božje Riječi“ i proslavi 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima u Bosanskom Grahovu nazočili su predsjednik i ministri u Vladi HBŽ.

Organizatori proslave su župa Sv. Ilije proroka Bosansko Grahovo i Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ Bosansko Grahovo.

Share:

Obilježen Dan Grada Livna

Danas je svečano obilježena 1128. obljetnica prvog spominjana Livna i livanjskog kraja u pisanom dokumentu Povelje kneza Mutimira od 28. rujna 892. godine. Uslijed pogoršane epidemiološke situacije zbog korona virusa na području Hercegbosanske županije, ove godine nije održana svečana sjednica Gradskog vijeća Livna ni brojni drugi sportski i kulturni događaji.

Proslava je započela tradicionalnom budnicom u 7 sati zvucima Gradske limene glazbe HKUD-a Dinara. Potom je u 10 sati služena Sveta misa u Župnoj crkvi Svih svetih u Livnu koju je predvodio fra Julijan Madžar.

Nakon mise položeni su vijenci i zapaljene svijeće ispred spomenika poginulim za slobodu hrvatskog naroda u parku u Livnu. Svijeće su upalili i vijence položili gradonačelnik grada Livna, Luka Čelan, zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto, predsjednik Vlade HBŽ, Ivan Jozić, ministar unutarnjih poslova HBŽ, Darinko Mihaljević kao i predstavnici braniteljskih Udruga Domovinskog rata Hercegbosanske županije.

Share:

U Hercegbosanskoj županiji trenutno 253 osobe zaražene koronavirusom

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije na dan 17. rujna u Hercegbosanskoj županiji, 253 osobe su pozitivne na koronavirus. U Livnu 116, Tomislavgradu 111, Drvaru 18 i Kupresu 8. Ukupno je od početka pandemije do sada u Hercegbosanskoj županiji testirano 3093 uzorka. Od toga, 687 uzoraka je bilo pozitivno na COVID-19, 442 osobe su se oporavile, dok je 12 osoba preminulo.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije pozivaju građane na savjesno ponašanje i pridržavanja naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva. Ističu kako je nužno pridržavati se osobne zaštite, držanja razmaka od dva metra i izbjegavanje rukovanja i grljenja. Nošenje maski u zatvorenom javnom prostoru je obavezno uz održavanje distance od dva metra, te na otvorenom ukoliko nije moguće održavati distancu. Isto tako, preporuča se često i temeljito pranje ruku, održavanje osobne higijene i higijene prostora.
Poslodavci i njihovi uposlenici trebaju se pridržavati preventivnih mjera na radnim mjestima.

Domovi zdravlja u Hercegbosanskoj županiji i dalje svakodnevno vrše testiranja na koronavirus, stoga iz Zavoda za javno zdravstvo mole građane da se, ukoliko osjete neke od simptoma koronavirusa kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, telefonski jave svom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Naredbu i preporuku Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 16. rujna 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Share:

Ministar Galić potpisao Kolektivni ugovor s Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je potpisan novi Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja.  U ime Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ i Nezavisnog sindikata djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije kolektivni ugovor su potpisali resorni ministar, Petar Galić i predsjednik sindikata, Slobodan Radoš.

Share:

Objavljeni javni pozivi za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture i športa za 2020. godinu

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2020. godinu i Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2020. godinu.

Ovim pozivima utvrđuju se javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Hercegbosanske županije, a to su prije svega djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima kulture i športa koja su od značaja za Hercegbosansku županiju.

Ministarstvo će na temelju prispjelih prijava, ocjena, uvjeta i kriterija ovih poziva dodijeliti sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije.

Rok za dostavljanje prijedloga programa i projekata je 15 dana od dana objave javnih poziva na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije i službenim stranicama Vlade Hercegbosanske županije.

Javne pozive kao i prijavne obrasce možete preuzeti u rubrici  Javni pozivi.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije odobrila 80.000 KM Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ za opremanje COVID-19 odjela

Na 83. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i primila k znanju Informaciju o utrošenim sredstvima za COVID-19 na području Hercegbosanske županije i donijela Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o doniranim sredstvima za zdravstvene ustanove za vrijeme pandemije COVID-19 na području Hercegbosanske županije.

Usporedo s ovom Informacijom Vlada je primila k znanju i Informaciju vezanu za posljedice djelovanja  epidemije COVID-19 na zdravstvo u Hercegbosanskoj županiji od 1. 1. 2020. godine do 1. 6. 2020. godine i donijela Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 80.000 KM za nabavu opreme za izolatorij na drugom katu Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće utroška novčanih sredstava Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ za 2019. godinu. Razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2020. godinu Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2020. godini.

Vlada je razmatrala i utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje od 2021.-2023. godine. Svrha ovog dokumenta je provođenje srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, te uspostaviti snažniju vezu prioriteta Vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu, kao i snažniju vezu između politika Vlade Hercegbosanske županije i politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 31.392.705,00 KM, što je  za 12,08% ili u apsolutnom iznosu 4.315.050,00 KM manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Također, nakon razmatranja Prijedloga donijeta je  Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2021.–2023. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti predsjedniku Vlade HBŽ, Ivanu Joziću da sa Sveučilištem u Mostaru potpiše Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti športa i kulture za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti, Krug Livno odobravaju financijska sredstva u iznosu od 5.000 KM za nabavku udžbenika djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o početku nastave u školskoj 2020. /2021. godini, te donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Petru Galiću da s Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Na sjednici je donijeta i Odluka o visini komunalne naknade za općinu Kupres.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu regija Europe za 2020. godinu sa godišnjom članarinom od 600 EUR-a.

Također, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se odobravaju financijska sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u iznosu od 5.000 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći obitelji pok. Igora Mihaljevića koji je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog COVID-19 preminuo u svibnju ove godine, za pomoć u plaćanju troškova liječenja Marije Mihaljević i renoviranja prizemlja obiteljske kuće zbog prilagodbe osobi s invaliditetom.