Ana Marković – Predstojnica Ureda

Tel: (+387) 034 / 200-962
Fax: (+387) 034 / 200-962
e-mail: uz@vladahbz.com

Sevlija Velagić – Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove iz oblasti pravosuđa, uprave, lokalne samouprave i pravobraniteljstva
Tel: (+387) 034 / 200-962
Fax: (+387) 034 / 200-962
e-mail: uz@vladahbz.com

Ruža Perković–  Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove iz oblasti društvenih djelatnosti i gospodarstva
Tel: (+387) 034 / 200-962
Fax: (+387) 034 / 200-962
e-mail: uz@vladahbz.com

Anđelka Pavić–  viši referent-tajnica
Tel: (+387) 034 / 200-962
Fax: (+387) 034 / 200-962
e-mail: uz@vladahbz.com

Nadležnosti Ureda za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije

Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 7/97 i 5/05) čl. 2 propisano je:

Ured za zakonodavstvo daje Vladi Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Vlada), sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), i Vlada, te o prijedlozima propisa koje donose županijski ministri i rukovoditelji koji rukovode drugim tijelima županijske uprave; osigurava metodološko jedinstvo o izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata; pruža stručnu pomoć županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave u izradi zakona i drugih propisa što ih donosi Skupština, predsjednik Vlade i Vlada; proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima i vrše druge poslove koje mu, u svezi njegovog djelokruga povjeri Vlada.