Ured za zakonodavstvo

Predstojnik ureda: Jozo Perić

Stjepana II. Kotromanića bb
80101 Livno
Tel: (+387) 034 / 200-962
e-mail: uz@vladahbz.com

Nadležnosti Ureda za zakonodavstvo Hercegbosanske županije

Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 7/97 i 5/05) čl. 2 propisano je:

Ured za zakonodavstvo daje Vladi Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Vlada), sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), i Vlada, te o prijedlozima propisa koje donose županijski ministri i rukovoditelji koji rukovode drugim tijelima županijske uprave; osigurava metodološko jedinstvo o izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata; pruža stručnu pomoć županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave u izradi zakona i drugih propisa što ih donosi Skupština, predsjednik Vlade i Vlada; proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima; brine se o objavljivanju zakona i drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština, predsjednik Vlade, Vlada, županijski ministri i rukovoditelji koji rukovode drugim organima županijske uprave u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ i vrše druge poslove koje mu, u svezi njegovog djelokruga povjeri Vlada.