Share:

Obavijest poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivrednike da Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) predstavlja opasan jednogodišnji korov koji brzo raste, obično do 150 cm visine, a čije sjeme zadržava klijavost i do 40 godina.

Stabljika joj je razgranata, četvrtastog presjeka i obrasla je dlačicama. Listovi su joj naspramni, jajoliki, dlakavi i višestruko perasto dijeljeni. Cvjetovi su žućkaste boje, skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhovima stabljike i bočnih grana. Ambrozija niče polovicom travnja dok s cvatnjom počinje sredinom srpnja. Cvatnja traje sve do početka prvih mrazeva.

Ambrozija proizvodi pelud u velikim količinama koji je jedan od najjačih poznatih alergena. Klasični simptomi alergijskog rinitisa su kihanje, curenje nosa, svrbež kože i sluznice te pojačano suzenje očiju. Kao čest problem uz alergijsku hunjavicu razvija se i astma.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike kao i vlasnike odnosno korisnike voćnjaka, vrtova i sličnih površina da uništavaju ovaj korov, po mogućnosti dok još nije počela njegova cvatnja. Na manjim površinama i u slučaju pojave pojedinačnih biljaka ambroziju je najpoželjnije uništavati čupanjem cijele biljke zajedno s korijenom. Na većim površinama preporuča se košnja biljaka tik iznad tla (do 5 cm od zemlje), a što je poželjno uraditi prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo širenje peluda i stvaranje sjemena. Velike površine i površine pod poljoprivrednim kulturama po mogućnosti treba tretirati odgovarajućim herbicidima dozvoljenim za tu namjenu.

Ipak, kao ekološki najprihvatljivija mjera podrazumijeva se održavanje površina u nezakorovljenom stanju.

 

Share:

Laboratoriji Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije dobili ovlaštenje za rad

Iz Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije obavještavaju javnost Hercegbosanske županije da je Zavod dobio Ovlaštenje za provođenje analiza hrane, vode, hrane za životinje i sirovog mlijeka, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zavod je u protekle tri i pol godine obnovio i adaptirao objekt na Trgu branitelja Livna u Livnu (ul. Obrtnička bb) u kojemu se trenutno nalazi, te opremio kako tehnički tako i kadrovski tri temeljna laboratorija i službu za provođenje mjera veterinarsko-sanitarne zaštite. Laboratoriji su osnovani poštujući sve zahtjeve kontrole kvalitete u pogledu opreme, ljudskih resursa, laboratorijskog materijala i usluga, te uvjeta rada, prema principima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i drugih općih standarda za ispitne laboratorije, kao i standarda za pojedine metode ispitivanja Instituta za standardizaciju BiH (BAS).

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Zavoda opremljen je suvremenom laboratorijskom opremom i nudi vrhunsku uslugu mikrobioloških i fizikalno-kemijskih ispitivanja. Djelatnost laboratorija ovog Odjela uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica, hrane za životinje i vode, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu s hranom, te osnovne fizikalno-kemijske analize i analize parametara higijenske ispravnosti sirovog mlijeka. Također, nudi se usluga utvrđivanja metaboličko-zdravstvenog statusa mliječnih grla kroz analizu sadržaja ureje, ketonskih tijela i somastkih stanica u mlijeku uz mogućnost diferencijacije istih, u cilju otkrivanja nepravilnosti u hranidbi i upala mliječne žlijezde. Posebna pažnja se posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (ISO, OIE, WHO, FAO), a uključeni su i u postupke međulaboratorijskih testiranja (Proficiency test) za sve ovlaštene laboratorijske metode koje se izvode.

Trenutno Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka mogu pružati svoje usluge svim subjektima u poslovanju s hranom i poljoprivrednim proizvođačima u svrhu samokontrole (u okviru HACCP sustava, GHP i GMP). Naime, za ove laboratorije ishodovana su ovlaštenje za izvođenje laboratorijskih metoda Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva, broj UP-I-06-2-20/20-255-3/20 od 6.4.2020. godine. Pored navedenog Služba za provođenje DDD mjera Zavoda pruža usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima pod nadzorom veterinarske inspekcije još od 2018. godine, sukladno Rješenju Županijskog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva.

Postavljeni cilj, akreditacije laboratorija Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) je izgledan i očekuje se u skorije vrijeme. Kako je rad Zavoda multidisciplinaran nastavljaju se i aktivnosti na uspostavljanju Laboratorija za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja i zoonoze koji je već opremljen suvremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti, bruceloze i enzootske leukoze.

Iz Zavoda ističu da je ovo prva institucija na prostoru naše Županije koja ima za cilj unapređivanje i razvoj laboratorijskih usluga i specijalističkog rada na području veterinarske medicine putem laboratorijske dijagnostike, kao i na području kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane.

 

 

Share:

Obavijest za voćare

Na području HBŽ uočeno je prisustvo jabučnog savijača (Cydia pomonella) zbog čega je nasade jabuka poželjno zaštititi jednim od pripravaka: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG ili nekim drugim insekticidom za ovu namjenu.

Izbor pripravka manje je bitan od pravovremenosti tretiranja.

 Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Share:

Obavijest za poljoprivrednike

Na pojedinim mjestima na području Hercegbosanske županije, uočena je pojava šimširovog moljca (Cydalima perspectalis).

Štete čini gusjenica koja se intenzivno hrani lišćem i koja za kratko vrijeme uzrokuje potpunu defolijaciju šimšira.

Simptomi koji ukazuju na prisutnost ovog štetnika je pojava svilenkastih zapredaka i svilenih niti na šimširu. Gusjenice ovog štetnika su iznimno proždrljive i na jednom grmu ih se može nalaziti i više od stotinu. U mlađim razvojnim stadijima imaju zelenožutu boju tijela, s crno obojanom glavom dok su odrasle gusjenice zelene s karakterističnim debelim crnim i tankim bijelim prugama te crnim točkicama na leđnoj strani.

Suzbijanje štetnika vrši se mehaničkim putem prskanjem grmova visokotlačnim čistačima-vapovima te u slučaju da se radi o pojedinačnim biljkama skupljanjem i uništavanjem gusjenica.

U svrhu zaštite grmova može se izvršiti tretiranje jednim od kemijskih pripravaka: Fastac EC, Decis 2,5 EC, Actara 25 WG i dr., s tim da je nakom aplikacije insekticida poželjno biljke 24-48 sati prekriti pvc folijom, a sve kako bi učinak primjenjenih pripravaka bio što veći.

Učinkovitost insekticida je najveća kada se suzbijaju mlade gusjenice pošto su odrasli razvojni stadiji otporniji na primjenjene insecticide.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Share:

Obavijest za voćare

Na većini položaja jabuke i kruške nalaze se u fazi pune cvatnje. Stoga je poželjno obaviti preventivnu zaštitu nasada zbog mogućih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). U tu svrhu mogu se primijeniti pripravci na osnovi mankozeba, dodina, pirimetanila, metirama, ditianona ili cirama.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.

Share:

Poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije kroz poticaje iz Proračuna F BiH u 2019. godini povukli najviše sredstava

Za Hercegbosansku županiju poljoprivreda je jedna od značajnijih grana gospodarstva, a što dokazuju iznosi ostvarenih novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju koju su poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije povukli kroz potpore za poljoprivredu iz Proračuna F BiH za 2019. godinu.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u 2019. godini poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije povukli su ukupno za sve proizvodnje iznos od 12.934.766,64 KM.

Najvećim dijelom ova sredstva su povučena za animalnu proizvodnju i to:

– proizvodnja svježeg kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka 4.981.140,91 KM,
– proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi 981.966,00 KM,
– uzgoj rasplodne stoke – rasplodnih junica 675.070,00 KM,
– uzgoj goveda u sustavu krava-tele 1.861.772,00 KM,
– ovčarska i kozarska proizvodnja 310.707,70 KM,
– proizvodnja svinjskog mesa 232.120,00 KM.
Jedan dio sredstava je dodijeljen za druge manje zastupljene animalne proizvodnje na području Hercegbosanske županije.

Za biljnu proizvodnju ukupno je kroz poticaje iz Proračuna F BiH za 2019. godinu proizvođačima s područja Hercegbosanske županije dodijeljeno 3.035.707,99 KM.
Od tog iznosa najvećim dijelom sredstva su dodijeljena za proizvodnju krušnih žitarica (pšenica i raž) i to u iznosu od 1.105.984,41 KM, te za proizvodnju sjemena strnih žitarica 658.458,60 KM. Ostatak sredstava dodijeljena na ostale biljne proizvodnje kao što su: ječam, zob, tritikale, silažni kukuruz, stočni grašak, uljana repica, povrće i druge biljne kulture koje su propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja.

Share:

Obavijest za voćare

Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon završetka rezidbe u nasadima koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja i dr.), a prije kretanja vegetacije (do fenofaze otvaranja pupova) treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.). Radi istodobnog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika navedenim pripravcima poželjno je dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svijetlo ulje EC) ili koristiti gotove tvorničke kombinacije trgovačkih naziva Modro ulje ili Red fox.

Tretiranje treba obaviti u danima bez oborina i vjetra, uz povećani utrošak škropiva (tzv. plavo kupanje voćaka).

Sredstva koristiti sukladno uputama proizvođača, ističe se u obavijesti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Share:

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

Predmet natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero uz naknadu na razdoblje od 10 godina. “Ribolovno pravo“ je temeljni akt kojim se korisnicima ribolovne zone ili dijelu ribolovne zone omogućava obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na određenoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone, u kojem su propisane sve mjere za provedbu zaštite riba na toj zoni.

Prijave na natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava možete preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

Share:

Obavijest o isplatama novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2019. godine, donijela je Program utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu i navedenim Programom, za potporu poljoprivrednoj proizvodnji, predviđeno je 1.000.000,00 KM.

Nakon obrade svih zahtjeva za novčane potpore, koji su ispunjavali propisane uvjete, iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu isplaćeno je 999.968,04 KM za sve novčane potpore propisane navedenim Programom, s tim da je za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka isplaćeno 510.939,20 KM što je 35 % od ukupno obračunate potpore koja je u iznosu od 1.422.928,58 KM.

Uvažavajući sve učestalije upite poljoprivrednih proizvođača koje se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, obavještavamo o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore u gore navedenom iznosu.

Po gore navedenom Programu sredstva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka predviđena su u iznosu od 500.000,00 KM, za  proizvedeno mlijeko u razdoblju od 01.01. – 30.9.2019. godine u iznosu po 0,20 KM/l. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva želeći pravično isplatiti potporu svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili uvjete, sukladno raspoloživim sredstvima za ovu vrstu potpore isplatilo je 35 % od ukupno obračunate potpore.

Po završetku obrade zahtjeva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, utvrđeno je da nedostaju znatna sredstva za isplatu cjelokupnog iznosa ove potpore, te je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aktima od 6.12.2019. godine i 16.12.2019. godine informiralo Vladu Hercegbosanske županije o nedostajućim sredstvima za realizaciju Programa i zatražilo da Vlada odredi smjernice za daljnje postupanje, bilo odobravanjem sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu ili preraspodjelom sredstava od drugih potrošačkih jedinica ili na drugi način.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će u 2020. godini tijekom procedure donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu zatražiti od Ministarstva financija, Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije da se predvide sredstva u iznosu od 1.200.000, KM za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu i 911.989,32 KM za neisplaćenu potporu za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka iz 2019. godine.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o ažuriranju podataka u RPG i RK za 2020. godinu i podnošenju obrasca P-1 za proizvodnju mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2020. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg Pravilnika. Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina i grada izdaju P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane. Poljoprivredni proizvođači su obvezni sami upisati ušne markice muznih grla na Obrazac P-1 za proizvodnju mlijeka i uz isti dostaviti sljedeću propisanu dokumentaciju:

  1. kopiju putovnica goveda
  2. kopiju ugovora s otkupljivačem / prerađivačem mlijeka
  3. kopiju privitka V ( potvrde o provedenim obveznim mjerama)
  4. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ( obrti i d.o.o. trebaju dostaviti porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a , a ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ) .

Popunjen P-1 obrazac za proizvodnju svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka s propisanom dokumentacijom poljoprivredni proizvođači su obvezni najkasnije do 10.04.2020. godine predati osobno u pisarnici ( ured br.3) u zgrade Vlade HBŽ ili poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno