Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da su dužni sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj 42/10) i  čl. 6 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BIH“, broj 32/17 , 55/17, 56/18 i 24/20), izvršiti prijavu planirane proizvodnje za iduću godinu na propisanom Obrascu prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP).

Prijava planirane poljoprivredne proizvodnje za iduću 2021. godinu podnosi se županijskom resornom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine, na propisanom PPP obrascu, koji možete preuzeti u Pisarnici Vlade HBŽ ili OVDJE.

Napominjemo da je klijent  dužan popuniti čitko sve podatke koji se traže po PPP obrascu (broj RPG, broj RK, precizirati vrstu proizvodnje i količinu) i odgovoran je za točnost navedenih podataka.

                                                  

Share:

Održan sastanak s drvoprerađivačima iz Glamoča

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak vezan za problematiku oko realizacije potpisanih ugovora o isporuci sirovine od strane ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o.“ Kupres prema drvoprerađivačima iz Glamoča.

Sastanku su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić, predstavnik Uprave za šume Hercegbosanske županije, Stipe Perković, te gospodarstvenici, odnosno drvoprerađivači iz Glamoča na čiju inicijativu je i sazvan sastanak. Iako su na sastanak bili pozvani i predstavnici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o.“ Kupres, nitko se nije odazvao.

Nepoštivanje potpisanih ugovora od strane ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o.“ Kupres i nedostatak sirovine za rad neki su od glavnih problema s kojima se susreću drvoprerađivači iz Glamoča. Ističu kako većina njih nije realizirala ni polovinu od onoga što je ugovoreno, a pojedini i manje od toga. Tvrde da su zbog nerealizacije ugovora dužni investitorima plaćati penale što dodatno ugrožava ionako teško poslovanja. Dodaju kako kvalitetna sirovina odlazi u druge županije i u druge države, a da oni sami teško ili nikako ne dolaze do nje.

Ministar Brešić je istakao kako je upoznat s ovim problemima već duže vrijeme i kako su u ministarstvu već prije nekoliko godina Vladi Hercegbosanske županije uputili Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata koji je trebao uvesti reda u sektor drvoprerađivačke industrije. Međutim, Pravilnik nikad nije potpisan, nije stupio na snagu i samim tim njegova primjena nije moguća.

Na kraju sastanka doneseno je nekoliko zaključaka. Tražiti će se da se svi ugovori sklopljeni s drvoprerađivačima iz Glamoča poštivanju i uredno realiziraju. Pored toga, tražit će se smanjenje cijene sirovine i uvođenje moratorija na izvoz dok se ne izmire postojeće obveze prema domaćim drvoprerađivačima.

Također, dogovoreno je da će zaključci s današnjeg sastanka uputiti upravi ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o.“ Kupres, te ukoliko ne bude odgovora isti će se razmatrati na jednoj od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije i uputiti Skupštini Hercegbosanske županije.

Share:

Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije o postupanju za provođenje obveznih mjera zdravstvene zaštite životinja

Programom mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovoj provedbi, koje donosi Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine te Naputkom o provedbi mjera za otklanjanje i sprječavanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja koje donosi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za tekuću godinu, propisane su obveze vlasnika životinja kao i obveze veterinarskih organizacija koje provode navedene mjere. U cilju realizacije propisanih mjera zdravstvene zaštite životinja vlasnici/držatelji životinja (korisnici usluga) i veterinarske stanice dužni su postupati po sljedećima uputama:

 • Vlasnici/korisnici životinja dužni su osigurati uvjete kako bi veterinarske stanice mogle provesti propisane mjere na imanju;
 • Veterinarske stanice su obvezne kod svih vlasnika/držatelja životinja provesti sve propisane mjere na svim životinjama na posjedu u roku određenom Programom mjera zdravstvene zaštite životinja i Naputkom o provedbi mjera;
 • Veterinarska stanica koja prestaje obavljati veterinarsku djelatnost dužna je sve korisnike usluga izvijestiti o prestanku rada najmanje 30 dana od dana prestanka rada;
 • Korisnici usluga veterinarske stanice, koja je prestala obavljati djelatnost, dužni su izvršiti prijavu kod veterinarskih stanica koje obavljaju djelatnost na području Hercegbosanske županije;
 • Korisnici usluga veterinarske stanice, vrše odabir veterinarskih stanica sukladno Odluci o određivanju područja djelovanja koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije;
 • Za svaku promjenu korisnika usluga veterinarske stanice su dužne postupati po Odluci ovog Ministarstva.

 Odluku o određivanju područja djelovanja možete preuzeti OVDJE

 

Share:

Obavijest poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivrednike da ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) predstavlja opasan jednogodišnji korov koji brzo raste, obično do 150 cm visine, a čije sjeme zadržava klijavost i do 40 godina.

Stabljika joj je razgranata, četvrtastog presjeka i obrasla je dlačicama. Listovi su joj naspramni, jajoliki, dlakavi i višestruko perasto dijeljeni. Cvjetovi su žućkaste boje, skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhovima stabljike i bočnih grana. Ambrozija niče polovicom travnja dok s cvatnjom počinje sredinom srpnja. Cvatnja traje sve do početka prvih mrazeva.

Ambrozija proizvodi pelud u velikim količinama koji je jedan od najjačih poznatih alergena. Klasični simptomi alergijskog rinitisa su kihanje, curenje nosa, svrbež kože i sluznice te pojačano suzenje očiju. Kao čest problem uz alergijsku hunjavicu razvija se i astma.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike kao i vlasnike odnosno korisnike voćnjaka, vrtova i sličnih površina da uništavaju ovaj korov, po mogućnosti dok još nije počela njegova cvatnja. Na manjim površinama i u slučaju pojave pojedinačnih biljaka ambroziju je najpoželjnije uništavati čupanjem cijele biljke zajedno s korijenom. Na većim površinama preporuča se košnja biljaka tik iznad tla (do 5 cm od zemlje), a što je poželjno uraditi prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo širenje peluda i stvaranje sjemena. Velike površine i površine pod poljoprivrednim kulturama po mogućnosti treba tretirati odgovarajućim herbicidima dozvoljenim za tu namjenu. Ipak, kao ekološki najprihvatljivija mjera podrazumijeva se održavanje površina u nezakorovljenom stanju.

 

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o dostavljanju zahtjeva i dokumentacije za proizvodnju ječma za 2020. godinu

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da mogu dostavljati zahtjeve sa propisanom dokumentacijom za proizvodnju ječma jer je ista završena.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o kupljenom sjemenu (faktura, fiskalni račun i otpremnica za kupljenu sjemensku robu)
 2. Dokaz o prodaji (uvjet je minimalno 3,00t/ha ječma, zobi ili tritikala po kulturi ukoliko je proizvedeni ječam za prodaju).
 • Fizička lica dostavljaju otkupni blok s navedenim PDV brojem otkupljivača , prodanom količinom i cijenom
 • Pravna lica dostavljaju fakturu s fiskalnim računom
 • Obrti dostavljaju fakturu ili fiskalni račun
 1. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ( obrti i d.o.o. trebaju dostaviti porezno                                                                                          uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a , a ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u godini izdato u                                                                                      2020. godini ) .

Porezna uvjerenja  ne treba dostaviti  ako su dostavljena u predmetima za proizvodnju mlijeka.

S obzirom da je proizvodnja ječma završena, potrebno je da dostavite traženo što prije kako bismo iste mogli odraditi ranije i uputiti na obradu i naplatu u FMPVŠ što ide u prilog poljoprivrednim proizvođačima s prostora HBŽ.

 

Share:

Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije korisnicima lovišta, djelatnicima Uprave za šumarstvo i MUP-a HBŽ

Unatoč blagom smanjenju krivolova unutar naše županije, on je na ovom prostoru i dalje prisutan posebno u večernjim i jutarnjim satima, stoga Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve korisnike lovišta da povećaju kontrolu lovočuvarske službe i da obrate dodatnu pozornost o svim obvezama sukladno Zakonu o lovstvu FBiH a ponajviše u svezi:

– izdavanja  dnevnih dozvola, lovnih karta,

– izdavanja popratnica za odstrel divljači,

– vođenja evidencije pasa s položenim ispitom prirođenih osobina (IPO),

– vršenja lova sa lovačkim psima s položenim ispitom prirođenih osobina (IPO),

– zabrane vršenje lova pomoću noćnih i termalnih uređaja.

Ujedno napominjemo da svi savjesni lovci i ljubitelji prirode obrate pozornost na gore navedenu problematiku i da sve nepravilnosti u radu korisnika lovišta i drugih sudionika u lovu, prijave Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Upravi za inspekcijske poslove HBŽ i Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ kako bi se počinitelji prekršaja sankcionirali a tako i smanjio krivolov u našim lovištima.

Za navedenu problematiku najviše očekujemo pomoć od MUP-a Hercegbosanske županije i Granične policije (u pograničnim zonama) čiji bi djelatnici trebali redovitom kontrolom obratiti pozornost posebno na posjedovanje dnevnih dozvola za lov, popratnu dokumentaciju za odstrel i prijevoz divljači a tako i oružane listove vlasnika oružja što je osnovna dokumentacija koja se mora posjedovati u prometu i tijekom vršenja lova.

Kontrolu bi bilo potrebno redovito obavljati na putim pravcima Livno – Glamoč (mjesto Korićina, Skucani), Livno – Bosansko Grahovo (mjesta Čelebić – Crni lug – Luke), Livno – Vaganj (mjesto Prolog-Ćaić), Bosansko Grahovo – Drvar (mjesto Resanovci) i Tomislavgrad – Livno  gdje je najlakše izvršiti provjeru svih sudionika lova.

Osim MUP-a HBŽ također se mole djelatnici Uprave za šumarstvo HBŽ u svim općinama da obrate pozornost na krivolov i terenski dio vezan za rad korisnika lovišta, čuvanje lovišta, aktivnost lovočuvarske službe, a tako i posjedovanje sve gore navedene dokumentacije njihovih sudionika tokom kretanja unutar lovišta HBŽ posebno u području sela Popovići, Preodac, Rore, Čelebića, Tičeva, Resanovaca i drugih sličnih lokacija.

 

 

Share:

Obavijest poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivrednike da Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) predstavlja opasan jednogodišnji korov koji brzo raste, obično do 150 cm visine, a čije sjeme zadržava klijavost i do 40 godina.

Stabljika joj je razgranata, četvrtastog presjeka i obrasla je dlačicama. Listovi su joj naspramni, jajoliki, dlakavi i višestruko perasto dijeljeni. Cvjetovi su žućkaste boje, skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhovima stabljike i bočnih grana. Ambrozija niče polovicom travnja dok s cvatnjom počinje sredinom srpnja. Cvatnja traje sve do početka prvih mrazeva.

Ambrozija proizvodi pelud u velikim količinama koji je jedan od najjačih poznatih alergena. Klasični simptomi alergijskog rinitisa su kihanje, curenje nosa, svrbež kože i sluznice te pojačano suzenje očiju. Kao čest problem uz alergijsku hunjavicu razvija se i astma.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike kao i vlasnike odnosno korisnike voćnjaka, vrtova i sličnih površina da uništavaju ovaj korov, po mogućnosti dok još nije počela njegova cvatnja. Na manjim površinama i u slučaju pojave pojedinačnih biljaka ambroziju je najpoželjnije uništavati čupanjem cijele biljke zajedno s korijenom. Na većim površinama preporuča se košnja biljaka tik iznad tla (do 5 cm od zemlje), a što je poželjno uraditi prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo širenje peluda i stvaranje sjemena. Velike površine i površine pod poljoprivrednim kulturama po mogućnosti treba tretirati odgovarajućim herbicidima dozvoljenim za tu namjenu.

Ipak, kao ekološki najprihvatljivija mjera podrazumijeva se održavanje površina u nezakorovljenom stanju.

 

Share:

Laboratoriji Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije dobili ovlaštenje za rad

Iz Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije obavještavaju javnost Hercegbosanske županije da je Zavod dobio Ovlaštenje za provođenje analiza hrane, vode, hrane za životinje i sirovog mlijeka, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zavod je u protekle tri i pol godine obnovio i adaptirao objekt na Trgu branitelja Livna u Livnu (ul. Obrtnička bb) u kojemu se trenutno nalazi, te opremio kako tehnički tako i kadrovski tri temeljna laboratorija i službu za provođenje mjera veterinarsko-sanitarne zaštite. Laboratoriji su osnovani poštujući sve zahtjeve kontrole kvalitete u pogledu opreme, ljudskih resursa, laboratorijskog materijala i usluga, te uvjeta rada, prema principima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i drugih općih standarda za ispitne laboratorije, kao i standarda za pojedine metode ispitivanja Instituta za standardizaciju BiH (BAS).

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Zavoda opremljen je suvremenom laboratorijskom opremom i nudi vrhunsku uslugu mikrobioloških i fizikalno-kemijskih ispitivanja. Djelatnost laboratorija ovog Odjela uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica, hrane za životinje i vode, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu s hranom, te osnovne fizikalno-kemijske analize i analize parametara higijenske ispravnosti sirovog mlijeka. Također, nudi se usluga utvrđivanja metaboličko-zdravstvenog statusa mliječnih grla kroz analizu sadržaja ureje, ketonskih tijela i somastkih stanica u mlijeku uz mogućnost diferencijacije istih, u cilju otkrivanja nepravilnosti u hranidbi i upala mliječne žlijezde. Posebna pažnja se posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (ISO, OIE, WHO, FAO), a uključeni su i u postupke međulaboratorijskih testiranja (Proficiency test) za sve ovlaštene laboratorijske metode koje se izvode.

Trenutno Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka mogu pružati svoje usluge svim subjektima u poslovanju s hranom i poljoprivrednim proizvođačima u svrhu samokontrole (u okviru HACCP sustava, GHP i GMP). Naime, za ove laboratorije ishodovana su ovlaštenje za izvođenje laboratorijskih metoda Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva, broj UP-I-06-2-20/20-255-3/20 od 6.4.2020. godine. Pored navedenog Služba za provođenje DDD mjera Zavoda pruža usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima pod nadzorom veterinarske inspekcije još od 2018. godine, sukladno Rješenju Županijskog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva.

Postavljeni cilj, akreditacije laboratorija Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) je izgledan i očekuje se u skorije vrijeme. Kako je rad Zavoda multidisciplinaran nastavljaju se i aktivnosti na uspostavljanju Laboratorija za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja i zoonoze koji je već opremljen suvremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti, bruceloze i enzootske leukoze.

Iz Zavoda ističu da je ovo prva institucija na prostoru naše Županije koja ima za cilj unapređivanje i razvoj laboratorijskih usluga i specijalističkog rada na području veterinarske medicine putem laboratorijske dijagnostike, kao i na području kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane.

 

 

Share:

Obavijest za voćare

Na području HBŽ uočeno je prisustvo jabučnog savijača (Cydia pomonella) zbog čega je nasade jabuka poželjno zaštititi jednim od pripravaka: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG ili nekim drugim insekticidom za ovu namjenu.

Izbor pripravka manje je bitan od pravovremenosti tretiranja.

 Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Share:

Obavijest za poljoprivrednike

Na pojedinim mjestima na području Hercegbosanske županije, uočena je pojava šimširovog moljca (Cydalima perspectalis).

Štete čini gusjenica koja se intenzivno hrani lišćem i koja za kratko vrijeme uzrokuje potpunu defolijaciju šimšira.

Simptomi koji ukazuju na prisutnost ovog štetnika je pojava svilenkastih zapredaka i svilenih niti na šimširu. Gusjenice ovog štetnika su iznimno proždrljive i na jednom grmu ih se može nalaziti i više od stotinu. U mlađim razvojnim stadijima imaju zelenožutu boju tijela, s crno obojanom glavom dok su odrasle gusjenice zelene s karakterističnim debelim crnim i tankim bijelim prugama te crnim točkicama na leđnoj strani.

Suzbijanje štetnika vrši se mehaničkim putem prskanjem grmova visokotlačnim čistačima-vapovima te u slučaju da se radi o pojedinačnim biljkama skupljanjem i uništavanjem gusjenica.

U svrhu zaštite grmova može se izvršiti tretiranje jednim od kemijskih pripravaka: Fastac EC, Decis 2,5 EC, Actara 25 WG i dr., s tim da je nakom aplikacije insekticida poželjno biljke 24-48 sati prekriti pvc folijom, a sve kako bi učinak primjenjenih pripravaka bio što veći.

Učinkovitost insekticida je najveća kada se suzbijaju mlade gusjenice pošto su odrasli razvojni stadiji otporniji na primjenjene insecticide.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!