Share:

Održana kampanja pod nazivom „Borba protiv korupcije“

U organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i ICITAP-a u BiH (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH pri Ministarstvu pravde SAD-a) danas je u PTC „Forum“ u  Livnu održana promotivna kampanja pod nazivom „Borba protiv korupcije“.

U ovoj kampanji sudjelovali su učenici završnih razreda OŠ „fra Lovro Karaula“ i OŠ „Ivana Gorana Kovačića“ iz Livna koji su zajedno s policijskim službenicima i predstavnicom ICITAP-a, Elmom Rovčanin-Ostrogonac, dijelili promotivne letke i upitnike građanima o njihovom iskustvu u borbi protiv korupcije. Nakon obrade odgovora na upitnike bit će urađena analiza što građani misle o samoj korupciji.

Glasnogovornik MUP-a  HBŽ-a Ivica Vrdoljak kazao je, među ostalim, kako je cilj kampanje podizanje svijesti o borbi protiv korupcije kod građana s posebnim naglaskom na mlađu populaciju.

Share:

Program obilježavanja Dana policije Hercegbosanske županije

U četvrtak, 26. rujna 2019. godine bit će održana središnja proslava Dana policije Hercegbosanske županije i njenog zaštitnika Svetog Mihovila. Prema programu taj dan u 11:45 sati na Spomen obilježje ispred zgrade MUP-a sa sjedištem u Livnu bit će položeni vijenci, a u 12 sati također ispred zgrade MUP-a u Livnu bit će održana Svečanost u povodu Dana policije i njenog zaštitnika Svetog Mihovila. U crkvi svetog Leopolda Mandića u Zgoričanima u nedjelju,29. rujna, 2019. godine na blagdan Svetog Mihovila u 9:30 sati bit će služena sveta misa.

Share:

Hercegbosanska županija kategorično odbacuje mogućnost izgradnje centara za prihvat migranata

U srijedu, 11 rujna 2019. godine u hotelu B&M u Livnu održan je Okrugli stol pod nazivom” Izazovi u istrazi i procesuiranju predmeta koji uključuju migrante i izbjeglice”. Okrugli stol organizirala je Međunarodna organizacija za migracije ( IOM ) u suradnji sa Misijom OESS-a u Bosni i Hercegovini. Za održavanje Okruglog stola inicijativu je dao ministar Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević.

Pored ministra unutarnjih poslova HBŽ i policijskih službenika MUP-a HBŽ Okruglom stolu nazočili su predstavnici organizacije za migracije IOM-a , OESS-a i EU te predstavnici policijskih agencija, tužiteljstava, sudova, službe za poslove sa strancima i agencija za sprovedbu zakona Bosne i Hercegovine.

U svom obraćanju ministar unutarnjih poslova HBŽ, Darinko Mihaljević nazočne je upoznao sa Izjavom koju su potpisali gradonačelnik Grada Livna i načelnici Drvara, Bosanskog Grahova, Glamoča, Kupresa i Tomislavgrada, a koja se odnosi na pitanja migranata na području Hercegbosanske županije koja kategorično odbacuje mogućnost bilo kakvog smještaja i tranzita migranata na području Hercegbosanske županije.

Kolegij Vlade Hercegbosanske županije podržao je spomenutu Izjavu i na prvoj sjednici Vlada HBŽ-a donijet će Zaključak koji glasi:”Vlada Hercegbosanske županije podržava izjavu gradonačelnika Grada Livna i načelnika općina iz Hercegbosanske županije od 30.srpnja 2019.godine, kojom je konstatirano da Hercegbosanska županija odnosno njene općine Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Tomislavgrad, Kupres i Grad Livno nemaju kapaciteta za smještaj migranata niti mogu ispuniti standarde sukladne međunarodnim zakonima, te kategorički odbacuje mogućnost da bi ovaj prostor mogao biti prepoznat kao trnazitni prostor za kretanje migranata, a niti kao prostor njihovog privremenog boravka, kao i da se na prostoru Hercegbosanske županije otvaraju bilo kakvi prihvatni centri za migrante”.

Tijekom održavanja Okruglog stola na površinu je izašla sva kompleksnost ovog problema koja se, među ostalim, manifestira u nemogućnosti utvrđivanja identiteta migranata, njihove starosne dobi, socijalnih i političkih stanja i opredjeljenja, provođenje zakona, prepoznavanje izazova na terenu, zaštita migranata od krijumčara ljudi, kazneni progon osoba koje se bave trgovinom ljudi, moguće narušavanje sigurnosne situacije i itd.

Nekotrolirana migranska kriza mora se staviti pod kontrolu institucija države BiH, a da bi se to postiglo državne institucije moraju ovoj krizi pristupiti daleko ozbiljnije jer će se samo na taj način otkloniti i zaštititi građane od uznemiravanja i potencijalnih opasnosti, a ujedno zaštititi i pravni poredak i ljudska prava migranata.

Izjavu prenosimo u cijelosti:

Share:

Održan sastanak o migrantskoj krizi

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije danas je u zgradi Vlade HBŽ u Livnu organiziralo sastanak o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini i njenoj mogućoj refleksiji na područje Hercegbosanske županije.

Sastanku su nazočili načelnici i predstavnici općina – grada Livna, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije, Vasilija Broćeta, ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i ravnatelj policije u MUP-u Hercegbosanske županije, Ilija Jakić.

Resorni ministar Darinko Mihaljević na sastanku je nazočne upoznao sa svim informacijama o migrantskoj krizi i svemu onome na što ona može utjecati.

U sveobuhvatnoj raspravi predstavnici lokalnih zajednica izrazili su veliko nezadovoljstvo radom državnih institucija, posebice Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ureda za strance BiH.

O nekontroliranoj migrantskoj krizi koja mora biti problem države sudionici sastanka su zauzeli jedinstven stav i donijeli Zaključak u kojem su usuglasili da lokalne zajednice u Hercegbosanskoj županiji ne mogu ispuniti standarde niti imaju kapacitet za privremeni smještaj migranata, da se mora poštovati vladavina prava, povećati sigurnost ljudi i zaštita imovine, povećati i dati potporu radu policije i pojačati kontrolu granice. U tom kontekstu bit će urađena zajednička izjava koju će potpisati načelnici svih općina u Hercegbosanskoj županiji: Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova i gradonačelnik grada Livna.

 

Share:

Objavljena lista kandidata s potpunom dokumentacijom-čin policajac, lista kandidata s nepotpunim prijavama i lista kandidata s potpunom dokumentacijom – čin mlađi inspektor

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije – Uprava policije Livno objavila je listu kandidata s potpunom dokumentacijom-čin policajac, listu kandidata s nepotpunim prijavama i listu kandidata s potpunom dokumentacijom – čin mlađi inspektor prijavljenih na Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, broj: 02-03-34-10621/2018 od 11.6.2018. godine.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za početni čin policajac, Listu kandidata koji su dostavili nepotpunu dokumentaciju, odnosno koji ne ispunjavaju uvjete iz Oglasa i Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za čin mlađi inspektor možete preuzeti u rubrici dokumenti Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Share:

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 raspisuje Oglas

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 raspisuje Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije.

  • Početni čin policajac, kao prva razina pristupa za kandidate sa najmanje IV stupnjem školske spreme – 50 kandidata
  • Početni čin mlađi inspektor, kao druga razina pristupa za kandidata sa najmanje VI stupnjem školske spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja -10 kandidata.

Rok za podnošenje prijava na Oglas je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova K10 možete preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

 

Share:

Potpisan Kolektivni ugovor za uposlenike u MUP-u Hercegbosanske županije

Prema ovlaštenju Vlade Hercegbosanske županije Kolektivni ugovor za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije 2. veljače 2018. godine potpisali su ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji, Dražen Mišić.

Ugovor je potpisan poslije nekoliko održanih sastanaka između predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i predstavnika ovoga Sindikata.

Vlada Hercegbosanske županije prepoznala je značaj i potrebe djelatnika MUP-a što je i razvidno u potpisanom Kolektivnom ugovoru. Među ostalim,osnovna plaća  uposlenika utvrđuje se množenjem koeficijenta platnog razreda sa osnovicom za plaću koju utvrđuju Sindikat i Vlada Hercegbosanske županije zajedno . Utvrđeni iznos iz stavka 1. članka 26. uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža za uposlenika ministarstva, a najviše do 20%.

Kad je riječ o dodatku na plaću policijskim službenicima zbog rizika, odgovornosti i složenosti poslova pripada trajni dodatak na osnovnu plaću u iznosu do 30% osnovne plaće. Zbog manjka policijskih službenika utvrđen je poseban dodatak svim policijskim službenicima u određenom postotku od osnovne plaće od 1% do 9,73% po činu na mjesečnoj razini. U tom kontekstu policajac ima najviši dodatak od 9,73%. Važno je istaknuti da se za državne službenike i namještenike koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada ,a koji su štetni za zdravlje, utvrđuje poseban dodatak na osnovnu plaću u  iznosu do 20%.

Poslovi koji se odnose na posebne uvjete rada su,uz ostalo, rad sa naoružanjem, streljivom, minskoeksplozivnim sredstvima, radioaktivnim sredstvima, lakozapaljivim sredstvima, otrovnim i drugim kemijskim sredstvima koji imaju štetan utjecaj na zdravlje.

Ovim Kolektivnim ugovorom predviđen je i dodatak za prekovremeni rad, rad subotom i nedjeljom je veći za 10%, a rad noću i rad po izvanrednom rasporedu veći je za 5% u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor.

Novi Kolektivni ugovor predviđa i obuhvaća stimuliranje uposlenika. Dodatak na ocjenu rada ostvaraju uposlenici koji budu ocjenjeni ocjenom: „izuzetno uspješan“  i  „odličan“. U tom slučaju povećanje plaće tako ocjenjeni uposlenici imat će do 15% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto ili čin, a za ocjenu „uspješan“ i „veoma dobar“ stječu pravo na povećanje plaće u iznosu najviše do 10% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto ili čin. Prema potpisanom Kolektivnom ugovoru ukupan broj ovako ocjenjenih ne može biti viši od 15% ukupno uposlenih.

U sveobuhvatnom Kolektivnom ugovoru predviđene su naknade za prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, naknade za izum i tehničko unaprjeđenje koje koristi  MUP-u Hercegbosanske županije, naknade za slučaj teške povrede na radu, teške bolesti i teške invalidnosti. Prepoznavanje važnosti i osjetljivosti rada manifestira se i na predviđeno pravo na otpremninu prigodom odlaska u mirovinu uposlenika. Otpremnina će biti u visini 5  ostvarenih prosječnih neto plaća uposlenika u posljednjih 5 mjeseci ili u visini peterostrukog iznosa prosječne plaće iz prethodnog mjeseca isplaćene u Federaciji BiH ako je to za njega povoljnije.

Ovo su samo neki od segmenata iz Kolektivnog ugovora kojim se poboljšava materijalni status uposlenika u MUP-u Hercegbosanske županije.

Ovim pravnim aktom obuhvaćen je rad i postupak djelovanja Sindikata, rješavanje kolektivnih radnih sporova, a MUP Hercegbosanske županije osigurat će bez naknade za rad Sindikata sve materijalno – tehničke uvjete, prostor za rad i druge tehničke pretpostavke.

 

 

Share:

Priopćenje za javnost MUP-a Hercegbosanske županije

MUP Hercegbosanske županije informira javnost da u razdoblju od 1. listopada, od ponoći do 2. listopada, do 12.45 sati 2017. godine, građani nisu putem mobilnih uređaja mogli pozvati policiju preko jedinstvenog broja hitnih službi 122.

MUP Hercegbosanske županije izvješćuje da je sva tehnička infrastruktura MUP-a Hercegbosanske županije bila ispravna i spremna za prihvat signala od strane operatera mobilne telekomunikacije.

Share:

Program proslave svetog Mihovila – Dana policije u Livnu

Pod pokroviteljstvom HNS-a BiH u petak, 29. rujna u Livnu bit će održana središnja proslava svetog Mihovila – Dana policije koju zajednički organiziraju županijiski MUP- ovi.

Proslava počinje Misom u crkvi Svih svetih u Livnu u 11 sati. Potom se program nastavlja mimohodom policijskih postrojbi od Župne crkve u Livnu do Spomenika svim braniteljima poginulim za slobodu hrvatskog naroda na kojem će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Prema programu proslave u 12 sati u dvorani Narodnog sveučilišta u Livnu bit će održana Svečana akademija. Na proslavi svetog Mihovila – Dana policije očekuje se sudjelovanje oko 300 pripadnika županijskih MUP – ova i Granične policije.

 

Share:

Javni oglas

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10.

  • Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno – 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme
  • Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad – 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme
  • Viši referent za izdavanje osobnih isprava – administrator u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Glamoč – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 možete preuzeti OVDJE  ili u rubrici Javni natječaji.