dr. sc. Ivan Vukadin
dr. sc. Ivan VukadinPredsjednik Vlade
Draško Dalić
Draško DalićMinistar financija
Dijana Puzigaća
Dijana PuzigaćaMinistrica gospodarstva
Momčilo Bajić
Momčilo BajićMinistar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Gordana Nakić
Gordana NakićMinistrica znanosti, prosvjete, kulture i športa
Milan Bašić
Milan BašićMinistar pravosuđa i uprave
Božo Perić
Božo PerićMinistar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
mr. sc. Hikmet Hodžić
mr. sc. Hikmet HodžićMinistar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Mario Lovrić
Mario LovrićMinistar unutarnjih poslova