Senad Džanković  Direktor

Stjepana II. Kotromanića bb
80101 Livno
Tel: (+387) 063 / 344-665
e-mail: drr@vladahbz.com

Djelatnici:
Tatjana Cikoja – Šef službe za robne rezerve
Nurko Hodžić – Stručni suradnik za robne rezerve
Maja Andabak – Viši referent za administrativno tehničke poslove

Nadležnosti Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije

Županijska Direkcija za robne rezerve u skladu sa zakonom vrši stručne i druge poslove pretežno privrednog karaktera koje se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanje robe, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje i korištenje županijskih robnih rezervi, poslovanje i financiranje robnih rezervi, provođenje mjera radi intervencija na tržištu, balansiranje roba za potrebe rezervi Hercegbosanske županije s Federalnim Direkcijama robnih rezervi, županijskim direkcijama, suradnji s određenim resorom ministarstvima, upravama, direkcijama i drugim institucijama koji su neposredno vezani za robne rezerve i druge poslove vezane zakonom.