(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Aktivnosti ministarstva

Ministar pravosuđa i uprave HBŽ sudjelovao na sastanku u Federalnom ministarstvu pravde

Dana 19.10.2021. godine ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić u pratnji savjetnika predsjednika Vlade HBŽ, Ivice Ćosića i stručnog suradnika za pravosuđe, Zdravka Galešića, je zajedno s ostalim županijskim/kantonalnim ministrima pravosuđa i uprave prisustvovao na sastanku održanom u ...

Četvrtak, 21.10.2021, 12:24|

Ministar Milan Bašić posjetio županijski Zavod za pružanje pravne pomoći

Dana 23.09.2021. godine ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić posjetio je županijski Zavod za pružanje pravne pomoći, gdje je razgovarao sa direktoricom Zavoda, Tinom Mišković. Hercegbosanska županija je donijela Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći („Narodne novine Hercegbosanske ...

Ponedjeljak, 27.9.2021, 10:02|

Obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije o utvrđivanju Liste eksperata HBŽ

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije obavještava, da je nakon objavljenog javnog poziva i provedenog postupka, utvrđena Lista eksperata za Hercegbosansku županiju. Eksperti su stručnjaci za upravne, stručne i druge poslove, koji sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u ...

Petak, 7.5.2021, 12:24|

Održan radni sastanak s predstavnicima pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji

Dana 24. ožujka 2021. godine predsjednik Vlade Hercegbosanske županije je održao radni sastanak s predstavnicima pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji i resornog Županijskog ministarstva, sve to povodom izrade i usvajanja Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu, kao i razmatranja tekuće ...

Četvrtak, 25.3.2021, 9:16|
Go to Top