Share:

Ukinuto stanje nesreće uzrokovano opasnošću od pojave koronavirusa u Hercegbosanskoj županiji

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 13. izvanrednoj sjednici donijela je Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID 19) na području HBŽ, s današnjim danom 3. lipnja 2020. godine.

Share:

Održana 12. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj 12. izvanrednoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, da s ponuđačem Nevistić Commerce d.o.o. iz Tomislavgrada sklopi ugovor o izvođenju građevinskih radova za osposobljavanje i adaptaciju prostora na drugom katu objekta Županijske bolnice u Livnu „dr. fra Mihovil Sučić“ u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19, u ukupnom iznosu od 332.549,30 KM.

Share:

Usvojen Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj 80. sjednici dala je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine.

Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno u daljnju skupštinsku proceduru.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o priznavanju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji kao redovno izvođenje nastave. Ovom Odlukom se u uvjetima proglašenja stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području HBŽ izvođenje nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama priznaje kao redovno izvođenje nastave.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2020. godinu u iznosu od 162.000,00 KM, odnosno 120.000,00 KM Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i 42.000,00 KM Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je primila k znanju Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, koje je na osnovu Ugovora o dodjeli stipendija studentima s područja Hercegbosanske županije u 2019. godini isplatilo novčana sredstva u iznosu od 50.550,00 KM. Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2019. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje, te donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM.

Nakon razmatranja Prijedloga, donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao potpora od strane firmi i organizacija u svrhu nabave informatičke opreme za socijalno ugrožene učenike prema popisu s kojim raspolaže Ministarstvo i u svrhu organiziranja obuke za nastavno osoblje za rad na digitalnim platformama za online učenje.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2020. godinu u svrhu osiguranja redovitog poslovanja. Budući da se Agencija za privatizaciju HBŽ financira putem transfera iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ, ta da su sredstva planirana proračunom za 2020. godinu, bilo je potrebno donijeti predmetnu Odluku, kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ za 2020. godinu.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o odobravanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavku materijala za izradu zaštitnih maski, posteljnog rublja te dezinfekcijskih sredstava uslijed proglašenja prirodne nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije razmatrana je i primljena k znanju Informacija o realizaciji programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u Proračunu HBŽ. Također, Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2019. godinu.

Donijeta je i Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „Miši-Trumača“ na području općine Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanja Hercegbosanske županije, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ do okončanja natječajne procedure.

 

Share:

Održana 10. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na 10. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj danas donesena je Odluka o prihvaćanju prostora i financiranju izolatorija. Ovom Odlukom prihvaća se prostor Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu na trećem katu kao mjesto za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19, te se odobravaju građevinski radovi u navedenom objektu u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje oboljelih od ove zarazne bolesti.

Razlozi za donošenje Odluke sadržani su u odredbama članka 22. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisano da ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem opsegu, izolacija i liječenje oboljelih može se obavljati i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu. Adaptiranjem odnosno osposobljavanjem navedenog prostora županija će dobiti trajne prostore za takve potrebe te neće biti daljnjih ulaganja.

Share:

Održana 8. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj 8. izvanrednoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Ovom Odlukom daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja HBŽ. Sporazumom će se odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja primjenjivati do dana potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, a ne dulje od 1. srpnja 2020. godine.

Usporedo s ovom Odlukom Vlada je usvojila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Ovim Sporazumom Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije produžuju važenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na period do 1. srpnja 2020. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela i Odluku o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (lista pozitivnih lijekova HBŽ).

Vlada je donijela i Odluku o ovlaštenju za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenih u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije. Prema ovoj Odluci opunomoćuje se ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vasilija Broćeta za potpisivanje sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Share:

Održana 7. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije održala jučer, 2. travnja 2020. godine, 7. izvanrednu sjednicu na kojoj je donesena Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM. Donošenjem ove Odluke Ministarstvu su sredstva postala operativna za nabavku medicinske zaštitne opreme u svrhu sprječavanja, suzbijanja i liječenja zaraze koronavirusa.

Share:

Utvrđen prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Na 5. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije danas je utvrđen prijedlog Proračuna HBŽ za 2020. godinu koji će po žurnoj proceduri biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ukupni prihodi i primitci iznose 84.137.481,00 KM i istovjetni su rashodima i izdatcima. Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju proračuna HBŽ za tekuću godinu. Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za upošljavanje i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu. Prijedlozi Odluka bit će upućeni u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje

Share:

Proglašeno stanje nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa na području Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održana 4. Izvanredna sjednica na kojoj je donesena Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije, koji je jučer održao hitnu sjednicu, Vlada je danas donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

Ovom Odlukom, između ostaloga, određuje se sljedeće:

– županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije dužni su se staviti na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite, te da nadležni općinski stožeri civilne zaštite, također stave na raspolaganje sve resurse, koji će se koristiti na ugroženim područjima, a koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženom području;

– prema planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, u svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Županijskog stožera civilne zaštite;

– u skladu sa zahtjevima na ugroženim područjima zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da po potrebi izvrši aktiviranje svih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području;

– u slučaju potrebe, a na traženje nadležnih stožera civilne zaštite s ugroženog područja, Županijski stožer civilne zaštite će u skladu sa svojim ovlaštenjima tražiti angažiranje i snaga zaštite i spašavanja s područja i drugih županija i općina koje nisu ugrožene ovom prirodnom nesrećom.

Ovom Odlukom zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da u skladu s važećim zakonskim propisima poduzme sve aktivnosti u svezi koordiniranja i rukovođenja akcija zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Share:

Održana 79. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada HBŽ na danas održanoj sjednici donijela je Zaključak o pokretanju inicijative otkazivanja Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89. iz 1948. godine, Međunarodne organizacije rada.  Bosna i Hercegovina  je 1993. godine ratificirala Konvenciju o noćnom radu (žene) broj  89. iz 1948. godine. U svom komentaru Međunarodni komitet eksperata za primjenu konvencija i preporuka iznosi zapažanje da se Konvencija više ne primjenjuje ni u zakonodavstvu ni u praksi u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, te pozivajući se na stav 93. Općeg pregleda o noćnom radu žena u industriji, potaknuo vlade koje su se opredijelile da više ne primjenjuju Konvenciju broj 89., a imajući u vidu jednakost spolova i nediskriminaciju u zapošljavanju, da poduzmu konkretne mjere u skladu sa ustavnim procedurama Međunarodne organizacije rada kako bi se formalno prekinule obveze koje proizlaze iz ove Konvencije. U zahtjevu Međunarodnog komiteta eksperata, usvojenom na 103. sjednici Međunarodne konferencije rada održane 2014. godine, Komitet je ukazao na izjavu da su vlade Federacije BiH i Republike Srpske suglasne da se Konvencija više ne primjenjuje i da s toga treba poduzeti korake ka njenom otkazivanju, te podsjetio da će ista biti otvorena za otkaz od 27. veljače 2021. godine.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Županijskog Odbora za Razvoj (ŽOR-a) Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 kojim je imenovano 27 članova ŽOR-a Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 na čelu s koordinatoricom Ivanom Mišković i koordinatorima radnih grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i strukturu za upravljanje te koordinatorom za radnu grupu PJI.  Zadaci i uloga članova ŽOR-a u procesu izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.- 2027. godine, među ostalim, su i:

  • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu izrade svih faza dokumenta Strategije;
  • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu koordiniranja izrade i kandidiranja projekata u Strategiju razvoja HBŽ 2021-2027;
  • Suradnja s nadležnim federalnim i županijskim ministarstvima, ostalim županijama i jedinicama lokalne samouprave u sastavu županije, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
  • Sudjelovanje na  obukama i stručnim predavanjima predviđenim za pripremu i provedbu Strategije razvoja u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade i pripreme strateških dokumenata, razvojnih projekata definiranih u Strategiji i trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju

Stupanjem na snagu ovog Rješenja s važenjem prestaje Rješenje o imenovanju ŽOR-a, doneseno 28. srpnja 2016.godine.

Tijekom sjednice Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se zadužuju tijela županijske uprave: Stručne službe Vlade Sektor za razvoj, Ured za zakonodavstvo i  Ministarstvo pravosuđa Hercegbosanske županije da sukladno preporukama pripreme podzakonske akte predložene Informacijom o procesu europskih integracija u Hercegbosanskoj županiji za 2019. godinu koji se odnose na uspostavljanje horizontalne koordinacije procesa europskih integracija u tijelima uprave Hercegbosanske županije a odnosi se na cjelokupan proces pridruživanja uključujući i programiranje pretpristupne pomoći (IPA  instrument) te Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o Uredu za zakonodavstvo HBŽ i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa kojim se Tomislav Pašalić imenuje članom školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa iz reda osnivača.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za korištenje naziva Hercegbosanska županija. Tom Odlukom Vlada HBŽ daje suglasnost Sindikatu državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije za korištenje naziva „Hercegbosanska županija“ u nazivu Sindikata, a na Zahtjev predsjednika Skupštine Sindikata od 11. veljače 2020. godine.

Vlada HBŽ je donijela Odluku o neradnom danu u povodu Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Naime Dan neovisnosti BiH je u nedjelju 1. ožujka i prema Zakonu neradni dan se prenosi na ponedjeljak 2. ožujka.

 

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini

Na početku današnje 78. sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ, čiji mandat je 3 mjeseca. Vlada je također donijela Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije kao i Odluku o  određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Usporedo s ovim Odlukama Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o transferu sredstava Agenciji za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 60.000,00 KM u svrhu financiranja prvog kvartala 2020. godine. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se da se Agencija za privatizaciju  HBŽ redovno financira  iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ te je potrebno donijeti Odluku za prvi kvartal 2020. godine kako se ne bi blokiralo normalno poslovanje ove institucije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju  vjetroelektrane na području općine Tomislavgrad od 04.02.2020. godine i odobravanju Preliminarne Studije izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji VE GALEČIĆ. Vrijeme trajanja koncesije određuje se na 30 godina, a postupak dodjele koncesije provest će se po metodi Poziva čl.16 Zakona o koncesijama HBŽ (Narodne novine HBŽ 14/03). Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja za dodjelu koncesije imaju domaće ili strane pravne osobe, izuzev subjekata koji su isključeni iz nadmetanja na temelju članka 3. Uredbe za dodjelu koncesija („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/04.). Odlukom se koncesionar obvezuje da će u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izraditi Studiju zaštite okoliša (Analizu utjecaja radova i objekata na životnu sredinu užeg i šireg lokaliteta na lokalitetima predmeta dodijeljene koncesije poradi zaštite istih) u protivnom potpisani ugovor će se prekinuti.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini. Ovom Odlukom daje se suglasnost na nastavak provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate br.05-05-1-28-53­­­­­/18 od 16.05.2018. godine, Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 03.12.2018. godine, te Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 22.10.2019. godine. Sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije – Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata. S obzirom da su određeni poduzetnici zainteresirani za prijavu na ovaj Program, a da se refundacija kamate vrši od trenutka potpisivanja ugovora, potrebno je bilo što žurnije donijeti Odluku o nastavku provedbe Programa u 2020. godini.

Donesena je i Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova  Upravnog vijeća Javne ustanove zavoda za odgoj i obrazovanje.

Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog Odluke o odobrenju certificiranih računovođa za ovjeru godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije. Ovom  Odlukom odobrava se certificiranim računovođama iz Ministarstva financija Hercegbosanske županije da mogu vršiti ovjeru financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije propisanih Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:69/14,14/15, 4/16 i 19/18).

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora SŠ „ Kupres „ iz Kupresa kojom se nastavnica Ljubica Lozančić imenuje članom Školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa u ime  nastavnika i stručnih suradnika škole.