Share:

Vlada Hercegbosanske županije odobrila 80.000 KM Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ za opremanje COVID-19 odjela

Na 83. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i primila k znanju Informaciju o utrošenim sredstvima za COVID-19 na području Hercegbosanske županije i donijela Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o doniranim sredstvima za zdravstvene ustanove za vrijeme pandemije COVID-19 na području Hercegbosanske županije.

Usporedo s ovom Informacijom Vlada je primila k znanju i Informaciju vezanu za posljedice djelovanja  epidemije COVID-19 na zdravstvo u Hercegbosanskoj županiji od 1. 1. 2020. godine do 1. 6. 2020. godine i donijela Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 80.000 KM za nabavu opreme za izolatorij na drugom katu Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće utroška novčanih sredstava Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ za 2019. godinu. Razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2020. godinu Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2020. godini.

Vlada je razmatrala i utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje od 2021.-2023. godine. Svrha ovog dokumenta je provođenje srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, te uspostaviti snažniju vezu prioriteta Vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu, kao i snažniju vezu između politika Vlade Hercegbosanske županije i politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 31.392.705,00 KM, što je  za 12,08% ili u apsolutnom iznosu 4.315.050,00 KM manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Također, nakon razmatranja Prijedloga donijeta je  Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2021.–2023. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti predsjedniku Vlade HBŽ, Ivanu Joziću da sa Sveučilištem u Mostaru potpiše Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti športa i kulture za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti, Krug Livno odobravaju financijska sredstva u iznosu od 5.000 KM za nabavku udžbenika djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o početku nastave u školskoj 2020. /2021. godini, te donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Petru Galiću da s Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Na sjednici je donijeta i Odluka o visini komunalne naknade za općinu Kupres.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu regija Europe za 2020. godinu sa godišnjom članarinom od 600 EUR-a.

Također, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se odobravaju financijska sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u iznosu od 5.000 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći obitelji pok. Igora Mihaljevića koji je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog COVID-19 preminuo u svibnju ove godine, za pomoć u plaćanju troškova liječenja Marije Mihaljević i renoviranja prizemlja obiteljske kuće zbog prilagodbe osobi s invaliditetom.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije utvrdila Rebalans Proračuna za 2020. godinu

Na danas održanoj 82. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila Rebalans proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 81.621.789,00 KM, što predstavlja smanjenje za 2,99% u odnosu na Proračun za 2020. godinu. Isto tako usvojen je i prijedlog Zakona o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će zajedno s Rebalansom proračuna za 2020. godinu biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrano je i Izvješće Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Drvar.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o odobravanju implementacije projekta Healthy Eating Pree Schools Children- HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece). Prema toj Odluci odobrava se Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ implementacija projekta naziva Healthy Eating Pree Schools Children – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece), sufinanciranog iz programa Interreg IPA Programa za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina –Crna Gora 2014.-2020. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je donijela Odluku o odobravanju implementacije projekta Improving Laboratory and Diagnosis Operational System – LAB-OP (Unaprjeđenje operativnog sustava laboratorijske dijagnostike), prema kojom se  Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ odobrava implementacija projekta naziva Improving Laboratory and Diagnosis Operational System – LAB-OP (Unaprjeđenje operativnog sustava laboratorijske dijagnostike), sufinanciranog iz programa Interreg IPA Program za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva HBŽ donesena je Odluka o provedbi projekta „Podrška ženskom odgovornom poduzetništvu“ – BIHUB sufinanciranog iz Programa međunarodne razvojne suradnje Republike Slovenije preko Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije. Cilj ovog Projekta je osposobljavanje, primarno žena, ali i muškaraca, za ulazak u poduzetničke vode i pokretanje start-up tvrtki, te saniranje posljedica po ekonomiju, koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Nakon razmatranja donesena je i Odluka o provedbi projekta „Osnaženi zajedno ka EU“ od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu koji za cilj ima doprinos izgradnji i jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta i ispunjavanje obaveza iz procesa europskih integracija.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ, na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Ostale potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 25.000,00 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke realizirat će se za nabavku besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda u školskoj 2020./2021. godini.

Vlada je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama kojom udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku 2019./2020. godinu, ostaju u uporabi za školsku 2020./2021. godinu.

Primljeno je k znanju i Izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o produženju Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje kojom se ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa daje suglasnost za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg  obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH, Županijskim odborom HBŽ i Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije na period do 1. listopada 2020. godine. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženje roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ na period do 30. rujna 2020. godine.

Na kraju sjednice Vlada je primila k znanju Informaciju o otpadu na području općina Drvar i Bosansko Grahovo.

 

Share:

Održana 81. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana 81. sjednica na kojoj je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Glamoč.

Vlada je donijela i Odluku o dodjeli sportskogospodarskih lovišta u zakup.

Share:

Ukinuto stanje nesreće uzrokovano opasnošću od pojave koronavirusa u Hercegbosanskoj županiji

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 13. izvanrednoj sjednici donijela je Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID 19) na području HBŽ, s današnjim danom 3. lipnja 2020. godine.

Share:

Održana 12. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj 12. izvanrednoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, da s ponuđačem Nevistić Commerce d.o.o. iz Tomislavgrada sklopi ugovor o izvođenju građevinskih radova za osposobljavanje i adaptaciju prostora na drugom katu objekta Županijske bolnice u Livnu „dr. fra Mihovil Sučić“ u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19, u ukupnom iznosu od 332.549,30 KM.

Share:

Usvojen Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj 80. sjednici dala je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine.

Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno u daljnju skupštinsku proceduru.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o priznavanju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji kao redovno izvođenje nastave. Ovom Odlukom se u uvjetima proglašenja stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području HBŽ izvođenje nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama priznaje kao redovno izvođenje nastave.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2020. godinu u iznosu od 162.000,00 KM, odnosno 120.000,00 KM Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i 42.000,00 KM Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je primila k znanju Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, koje je na osnovu Ugovora o dodjeli stipendija studentima s područja Hercegbosanske županije u 2019. godini isplatilo novčana sredstva u iznosu od 50.550,00 KM. Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2019. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje, te donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM.

Nakon razmatranja Prijedloga, donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao potpora od strane firmi i organizacija u svrhu nabave informatičke opreme za socijalno ugrožene učenike prema popisu s kojim raspolaže Ministarstvo i u svrhu organiziranja obuke za nastavno osoblje za rad na digitalnim platformama za online učenje.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2020. godinu u svrhu osiguranja redovitog poslovanja. Budući da se Agencija za privatizaciju HBŽ financira putem transfera iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ, ta da su sredstva planirana proračunom za 2020. godinu, bilo je potrebno donijeti predmetnu Odluku, kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ za 2020. godinu.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o odobravanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavku materijala za izradu zaštitnih maski, posteljnog rublja te dezinfekcijskih sredstava uslijed proglašenja prirodne nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije razmatrana je i primljena k znanju Informacija o realizaciji programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u Proračunu HBŽ. Također, Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2019. godinu.

Donijeta je i Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „Miši-Trumača“ na području općine Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanja Hercegbosanske županije, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ do okončanja natječajne procedure.

 

Share:

Održana 10. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na 10. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj danas donesena je Odluka o prihvaćanju prostora i financiranju izolatorija. Ovom Odlukom prihvaća se prostor Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu na trećem katu kao mjesto za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19, te se odobravaju građevinski radovi u navedenom objektu u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje oboljelih od ove zarazne bolesti.

Razlozi za donošenje Odluke sadržani su u odredbama članka 22. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisano da ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem opsegu, izolacija i liječenje oboljelih može se obavljati i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu. Adaptiranjem odnosno osposobljavanjem navedenog prostora županija će dobiti trajne prostore za takve potrebe te neće biti daljnjih ulaganja.

Share:

Održana 8. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj 8. izvanrednoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Ovom Odlukom daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja HBŽ. Sporazumom će se odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja primjenjivati do dana potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, a ne dulje od 1. srpnja 2020. godine.

Usporedo s ovom Odlukom Vlada je usvojila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Ovim Sporazumom Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije produžuju važenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na period do 1. srpnja 2020. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela i Odluku o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (lista pozitivnih lijekova HBŽ).

Vlada je donijela i Odluku o ovlaštenju za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenih u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije. Prema ovoj Odluci opunomoćuje se ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vasilija Broćeta za potpisivanje sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Share:

Održana 7. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije održala jučer, 2. travnja 2020. godine, 7. izvanrednu sjednicu na kojoj je donesena Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM. Donošenjem ove Odluke Ministarstvu su sredstva postala operativna za nabavku medicinske zaštitne opreme u svrhu sprječavanja, suzbijanja i liječenja zaraze koronavirusa.

Share:

Utvrđen prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Na 5. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije danas je utvrđen prijedlog Proračuna HBŽ za 2020. godinu koji će po žurnoj proceduri biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ukupni prihodi i primitci iznose 84.137.481,00 KM i istovjetni su rashodima i izdatcima. Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju proračuna HBŽ za tekuću godinu. Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za upošljavanje i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu. Prijedlozi Odluka bit će upućeni u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje