(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Naslovna2

Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije započela edukaciju djece predškolske dobi u dječjim vrtićima s područja Hercegbosanske županije

U sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2023. i 2024.  godinu Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije započela je s edukacijom djece predškolske dobi u dječjim vrtićima s područja Hercegbosanske županije o temi ...

Ponedjeljak, 4.12.2023, 10:12|Novosti|
Go to Top