(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

U organizaciji Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije održane su Prve nacionalne konzultacije u sklopu projekta MINATURA2020 iz programa HORIZONT2020

Prve Nacionalne konzultacije (NSC) Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije (BiH) u okviru razvoja koncepta mineralnih sirovina od javnog značaja (MDoPI) održane su 07. travnja 2016. godine u prostorijama PTC Foruma u Livnu, a  sve u cilju da se ...

Survey/Upitnik

Projekt EU pod nazivom MINATURA 2020 – Razvoj okvirnog koncepta za Europski okvir o ležištima mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije u sklopu programa Horizont 2020, kao odgovor na potrebe društva za očuvanjem ležišta mineralnih sirovina ...

Petak, 12.2.2016, 11:35|Novosti, Projekt Minatura|
Go to Top