(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Survey/Upitnik

Microsoft Word - Dokument1Projekt EU pod nazivom MINATURA 2020 – Razvoj okvirnog koncepta za Europski okvir o ležištima mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije u sklopu programa Horizont 2020, kao odgovor na potrebe društva za očuvanjem ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja u svoje aktivnosti uključuje i popunjavanje ankete.

Svrha ovog istraživanja/anketiranja je prikupiti podatke od različitih interesnih skupina koje predstavljaju nekoliko europskih zemalja kako bi se dobio Pan-europski pristup na temu očuvanja ne-energetskih minerala.

Projekt konzorcij MINATURA 2020 Vas poziva da ispunite anketu vezanu za „Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja”, link ispod:

http://minatura2020.eu/survey-minatura/

Uputstvo za ispunjavanje ankete pogledajte OVDJE

U slučaju nejasnoća oko pitanja i/ili potrebnog prijevoda istih obratite se putem e-mail na adresu:

projectminaturahbz@gmail.com

 

About Author

Connect with Me: