Microsoft Word - Dokument1Ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac je otvorio prvi radni sastanak u sklopu projekta MINATURA 2020 koji se održao u Livnu, dana 24.02.2016. godine, te se osvrnuo na ciljeve, očekivanja od projekta, kao i važnost projekta za BiH.

Glavni cilj sastanka bio je predstaviti projekt „Minatura 2020“, ciljeve projekta, benefite projekta, poboljšati i proširiti analizu sudionika, razgovarati s relevantnim  sudionicima o prethodno provedenim i tekućim projektnim zadacima, a posebno o zadatku koji nas očekuje početkom mjeseca travnja, a to je organizacija Prve nacionalne radionice u Livnu.

Radni sastanak je bio podijeljen u tri sesije pripremljene za  relevantne sudionike iz područja mineralnih sirovina, kao i za eksperte u oblasti pripreme i implementacije EU projekata. U prvoj sesiji svi sudionici pored svog predstavljanja dali su na znanje na koji način mogu doprinijeti implementaciji projekta. Na drugoj sesiji svi sudionici su zajednički raspravili i napisali svoje prijedloge u vezi ključnih točaka a to su: ključni eksperti i relevantne organizacije u području mineralnih sirovina (njihova identifikacija), izvori informacija (pribaviti relevantne informacije), zakonska regulativa (uskladiti zakonsku regulativu na lokalnom, županijskom, državnom sve do EU razina), ključni sudionici (maksimalna uključenost svih relevantnih sudionika na teritoriji BiH) i nejasnoće i komentari  u vezi upitnika (popunjavanjem upitnika prikupljamo relevantne podatke u ostvarivanju Paneuropskog pristupa o temi „Očuvanje neenegretskih minerala“).

Rezultati održanog sastanka očituju se u dogovorenoj budućoj nacionalnoj radionici koja će se održati u Livnu početkom travnja (datum će biti potvrđen), u potpunoj podršci svih sudionika s radnog sastanka u vidu popunjavanja upitnika, dopunjavanja liste relevantnih sudionika buduće radionice i dostupnost relevantne literature.

Opći cilj projekta MINATURA 2020 je osigurati da se ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja na teritoriji EU (uključujući i BiH) identificiraju za početak, efikasno zaštite  i racionalno koriste. Koristi od projekta MINATURA2020 leže u tome da kada govorimo o Ležištima mineralnih sirovina od javnog značaja govorimo o veoma vrijednim resursima koje treba što bolje iskoristiti.

Ovim putem pozivamo i sve ostale zainteresirane strane koji imaju interes i znanje da sudjeluju u procesu implementacije projekta.

Kontaktirajte nas putem e-maila na adresu: projectminaturahbz@gmail.com

Kontakt osoba ispred BiH tima
Jovanka Sabljić (Projekt menadžer)
sabljic.jovanka5@gmail.com