Share:

Izrada plana gospodarenja mrkim medvjedom na uzgojnom području „Plješevica-Vitorog“

U ponedjeljak 11.studenoga 2019. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan je sastanak u svezi sa problematikom uzgojnog područja mrkog medvjeda „Plješevica – Vitorog“ i nastalih šteta od medvjeda na području Hercegbosanske županije.

Na održanom sastanku su bili predstavnici Ministarstva HBŽ, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona.

Ministar Ivica Brešić je predstavljanjem teme sastanka dao uvodne riječi o predmetnoj problematici, o štetama počinjenim od strane mrkog medvjeda koje su postale gotovo svakodnevnica na području Hercegbosanske županije. Napomenuo je da  se Hercegbosanska županija nalazi na Uzgojnom području medvjeda „Plješevica-Vitorog“, a korisnici lovišta nemaju odobrenje za odstrel medvjeda koje izdaje Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zbog nepostojanja zajedničkog plana gospodarenja mrkim medvjedom na uzgojnom području.

Resorni ministar je iznio podatke o povećanju o broju šteta od mrkog medvjeda u 2019. godini iz čega se vidi da se broj šteta povećao  2 do 3 puta u odnosu na prethodne godine, što nam govori da se povećalo brojno stanje navedene divljači. Isto tako navodi da je žurno potrebno rješavanje toga problema kako ne bi došlo do situacije da se ugrozi ljudski život jer se medvjed spustio i u gradska naselja posebno u gradu Kupresu. Na prethodnom sastanku s federalnim ministarstvom donesen je zaključak da je jedino moguće rješenje i da je istu potrebno uraditi u što kraćem roku.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Sulejman Kulenović izražava zadovoljstvo zbog inicijative za izradu Plana gospodarenja mrkim medvjedom te će njihov predstavnik omogućiti podatke za izradu istog.

Pomoćnica ministra Srednjobosanskog kantona podržava izradu plana gospodarenja na području cijelog uzgojnog područja preko radne grupe koju bi predstavljali zastupnici sva 3 (tri) ministarstva a podatci bi se koristili na temelju godišnjih planova korisnika lovišta.

Nakon kraćih konzultacija i rasprave svi sudionici donijeli su zaključke:

  1. Da se za privremeno rješenje izradi plan gospodarenja mrkim medvjedom za uzgojno područje Plješevica – Vitorog na temelju podataka iz godišnjih Planova gospodarenja svih korisnika lovišta (unutar gore navedenog uzgojnog područja) te da se podaci tabelarno slože sukladno planiranom  i odobrenom odstrelu medvjeda iz godišnjih planova gospodarenja. Izrađeni Plan zatim dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tražeći SUGLASNOST na isti, sukladno zaključcima sa sastanka održanog 24. listopada 2019. godine.
  2. Da se kao dugoročno RJEŠENJE; Istodobno, pismeno i zajednički od Federalnog ministra zahtjeva izmjena Rješenja o Uzgojnim područjima.
Share:

Obavijest o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava sve poduzetnike s područja Hercegbosanske županije da je na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije 12. studenoga 2019. godine u nastavku 69. sjednice Vlade Hercegbosanske županije dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2.

Ovim Izmjenama i dopunama je omogućeno svim poduzetnicima koji imaju aktivna kreditna zaduženja, a koja se po svojoj svrsi uklapaju u uvjete Programa, da podnesu zahtjev za subvenciju kamatne stope, neovisno o tomu kada je kredit realiziran, s tim da će se refundacija kamate vršiti od trenutka potpisivanja ugovora, a ne retrogradno od dana realizacije kredita. Ministarstvo gospodarstva HBŽ poziva sve poduzetnike da prouče uvjete Programa, te da, ukoliko utvrde da se njihov poslovni poduhvat uklapa u uvjete Programa, podnesu zahtjev za subvencioniranjem kamate.

Sve informacije kao i potrebne dokumente za prijavu vezane za Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

 

Share:

Sastanak  predstavnika Uprave za Civilnu zaštitu Hercegbosanske županije s predstavnicima  BH MAC-a RU – Mostar i općinskim koordinatorima Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan sa suradnicima održao koordinacijski sastanak sa šefom BH MAC-a  Regionalni ured u Mostaru, Ivicom Brkićem, inspektorom kontrole i kvalitete BH MAC-a  RU Mostar, Draganom Šotrom, Darinkom Brnićem -vođom Tima za uništavanje eksplozivnih  sredstava Livno „B“ FUCZ, Stipom Bulićem- vođom Tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a Livno “A” FUCZ, općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije i koordinatorom za razminiranje ispred ŠGD HBŠ .

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje su urađene u proteklom razdoblju, o analizi provedenih deminerskih aktivnosti u 2019. godini, projektima koji su u tijeku, o budućim planovima za razminiranje u Hercegbosanskoj županiji (listi prioriteta za razminiranje za 2020. godinu).  Govorilo se o međusobnoj suradnji BH MAC-a  RU Mostar s općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije, te o zajedničkim izazovima i ispunjavanju obveza kako bi se prioritetna minsko sumnjiva područja što kvalitetnije i uspješnije odradila.

“U 2018. godini Hercegbosanska županija je najkontaminiranija minama u BiH. Skoro 67% mina u cijeloj BiH  pronađeno je u Hercegbosanskoj županiji. Trenutno imamo otvorenih 6 MSP-ova Korićina, Golija, Šujičke poljane, Mliništa, Zlosela, Donji Malovan i svi su u fazi završetka, istaknuo je na sastanku šef BH MAC-a  RU Mostar, Ivica Brkić. Među ostalim, rekao je da u sljedećem razdoblju kada se razvije tehnologija rada s MSP- ovima da će komunikacija između lokalne zajednice, mještana, lokalnih vlasti morati biti intenzivirana s ciljem poboljšanja sigurnosti i protoka korisnih informacija o minama koje mještani viđaju.

Razmjenom informacija zaključeno je može se doći do još uspješnijeg rada na razminiranju minsko sumnjivih područja čime se povećava i sigurnost žitelja ne samo u blizini tih područja.

 

Share:

Održan nastavak 69. sjednice Vlada Hercegbosanske županije

Na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije danas je u nastavku 69. sjednice dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2.

Razlozi donošenja izmjena i dopuna Programa su višestruki. U prvom redu, budući da je utvrđeno kako uvjeti Programa nisu u skladu sa uvjetima koje banke nude domaćim poduzetnicima, potrebno je Program prilagoditi situaciji na terenu, odnosno smanjiti propisane zahtjeve, kako bi u konačnici poslužio svrsi za koju je kreiran, odnosno kako bi olakšao poduzetničke inicijative. U drugom redu, ovim izmjenama i dopunama Programa se također briše uvjet da se subvencije ne mogu odobravati za reprogram i refinanciranje postojećih kredita. Ovaj uvjet se briše stoga što je odaziv na Program izuzetno mali, što se poduzetnici, u veoma nepovoljnim uvjetima, koji su dodatno pogoršani izuzetno visokim odljevom radne snage, bore za opstanak na tržištu, te je potrebno izići ususret njihovim stvarnim potrebama u skladu sa informacijama koje se dobivaju sa terena. Nadalje, budući da je prilikom susreta sa gospodarstvenicima utvrđeno da imaju poteškoće prilikom servisiranja postojećih kredita, potrebno je pružiti podršku gospodarstvu, kako bi servisirale ranije preuzete obveze. Naposljetku, budući da su se pojavili i određeni pozitivni slučajevi velikih ulaganja u kupnju i obnovu gospodarskih objekata, te ulaganja u mehanizaciju, koji se realiziraju putem više kredita, a zapravo predstavljaju jedan cjeloviti poslovni poduhvat, te imaju potencijal za upošljavanje novih djelatnika, potrebno je Program maksimalno prilagoditi ovakvim inicijativama. Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2 bit će objavljene na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM.

  • Posebni dio iznosi 153.000,00 KM, a opći dio 27.000,00 KM.

Na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjela su 84 projekta. Od toga 66 projekata zadovoljilo je kriterije Javnog poziva.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 KM. Raspodjela sredstava izvršena je sukladno Programu dodijele i kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje udruženja građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, te u skladu s rezultatima Javnog poziva.

Također, na sjednici donesena je Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode – olujna bura u općini Tomislavgrad u ukupnom iznosu od 42.176,00 KM.

Razmatran je Prijedlog i donesena Odluka o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu u iznosu od 43.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka o odobravanju Projekta adrenalinski park “MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „MIŠI-TRUMAČA“ na području općine Livno. Postupak dodijele koncesije provest će se po proceduri nadmetanja po pozivu. Vrijeme trajanja koncesije prema Odluci određuje se na 30 godina.

Vlada je na temelju donesene Odluke opunomoćila ministricu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasiliju Broćetu za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe za 2019. godinu sa godišnjom članarinom u iznosu od 600 eura.

Razmatrano je i primljeno k znanju Konačno Izvješće o provedbi projekta CAN.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj-ILDP III“- uplata II. dijela sufinanciranja projekta u iznosu od 10.000,00 KM.

Donesena je također i Odluka o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad i Drvar)..

 

Share:

Održano stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi s područja Hercegbosanske županije.  Usavršavanje je održano u subotu, 9. studenog 2019. godine u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “NOVA NADA” u Tomislavgradu. Uz stručne suradnike i asistente u nastavi, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva.

Predavači su bili:

Anita Krišto, mag. rehab. educ.,   iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Tomislavgrad,  koja je održala predavanje na temu:  “Stručni suradnici i asistenti – partneri u inkluziji”.

Nakon nje, Ivana Kujundžić, prof., voditeljica Županijskog stručnog vijeća za stručne suradnike – defektologe Splitsko-dalmatinske županije govorila je o učenicima s ADHD-om u redovnoj nastavi, dok je Suzana Blažević, dipl. def., Centar za rehabilitaciju “Mir”, Kaštel Novi, govorila o radu s djecom s autizmom.

Stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

Share:

Pojašnjenje javnog poziva za dodjelu sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije je dana 29.10.2019.godine objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019.godinu na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „ Ostale potpore-sredstva za zaštitu okoliša“ iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – te u sastavu istoga i nove obrasce koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Ovim putem objavljujemo novi Excel obrazac financijskog pregleda projekta/programa, jer se u već objavljenom, zbog tehničkih problema, nije mogao ostvariti uvid  u kompletan prikaz kartica radnih listova u Excelu. Novi obrazac financijskog pregleda projekta možete preuzeti OVDJE.

Za sve eventualne dodatne informacije, Povjerenstvo imenovano za pripremu i provođenje postupka za dodjelu namjenskih sredstava doznačenih iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije, svim potencijalnim korisnicima stoji na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na broj telefona ili mail naveden u tekstu Javnog poziva.

 

Share:

Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da je Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 05. studenog 2019.godine, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Programom su definirane vrste proizvodnji koje se potiču, način ostvarivanja novčanih potpora  kao i rokovi za podnošenje zahtjeva sa propisanom dokumentacijom.

Potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za:

 

 

Redni

Broj

 

VRSTE

POTPORA

IZNOS U KM PO

JEDINICI MJERE

UKUPAN IZNOS POTPORE U

KM

1. Sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka 0,20 KM/l 500.000,00
2. Potpora proizvodnji ovčjeg mlijeka u sustavu otkupa 1,00 KM/l 80.000,00
3. Potpora proizvodnji kozjeg mlijeka u sustavu otkupa 0,50 KM/l 80.000,00
4. Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza 7,00 KM/grlu 40.000,00
5. Proizvodnja jagodičastog voća (malina i kupina) 0,25 KM/kg 20.000,00
6. Podizanje nasada jagodičastog i bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i aronija) 400,00 KM/0,1 ha 4.000,00
7. Podizanje nasada lješnjaka 105,00 KM/0,1 ha 4.000,00
8. Podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka (trešnja, višnja, jabuka, kruška, šljiva) 400,00 KM/0,1 ha 5.000,00
9. Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica 5,00 KM/košnici 35.000,00
10. Uzgoj medonosnog bilja – facelije za potrebe pčelinje paše 150,00 KM/0,1 ha 5.000,00
11. Nabavka identifikacijskih pločica za označavanje košnica na području Hercegbosanske županije 3.000,00
12. Potpora izvozu sira 0,30 KM/kg 100.000,00
13. Potpora uvozu visokokvalitetnih mliječnih ovaca i ovnova pasmine Lacon 350,00 KM/grlu 30.000,00
14. Projekt “Domaće mlijeko na kućnom pragu” 20.000,00
15. Projekt “Domaća jaja na kućnom pragu” 30.000,00
16. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjavanja plotkinja 15.000,00
17. Sufinanciranje II faze pilot projekta „Kalcifikacija tla na području općine Kupres“ 12.000,00
18. Rezerva 17.000,00
UKUPNO 1.000.000,00

 

Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev ( Obrazac broj 1) za ostvarivanje prava na županijsku novčanu potporu i ostale obrasce (Obrazac broj 2 , Obrazac broj 3 i Obrazac broj 4 ) možete preuzeti OVDJE.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ili na broj telefona, 034/ 200-364.

Share:

U uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak o Programu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč

Na području općine Glamoč oko 90 registriranih pravnih i fizičkih osoba na temelju potpisanih ugovora u zadnjih deset godina koristi 1800 hektara oraničnih površina. Ugovori su neki istekli u rujnu mjesecu ove godine i ako se ne usvoji Odluka o davanju suglasnosti na Program gospodarenja ovim zemljištem za 300.000,00 KM godišnje bit će siromašniji proračun općine Glamoč, a sredstva će izgubiti i županija, a posebice će biti u teškom položaju poljoprivrednici i tvrtke koji su uložili znatna sredstava u poljoprivrednu mehanizaciju. To su samo neke od činjenica koje su danas kazane na sastanku predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića s načelnikom općine Glamoč, Nebojšom Radivojšom, predsjednikom Općinskog vijeća Glamoča, Markom Damjanovićem, predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Glamočko polje“ Glamoč, Halila Dizdara i još nekolicine poljoprivrednih proizvođača iz te općine.

Ukoliko se ne donese spomenuta Odluka Glamoč ostaje bez strateške grane privređivanja od koje znatan broj ljudi u toj općini živi.

Sudionici sastanaka upoznati su da je resorni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Hercegbosanske županije nekoliko puta, iako je bila kompletna dokumentacija, povukao sa sjednica Vlade točku dnevnog reda Odluku od davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč.

Na kraju je prihvaćen prijedlog da se u rješavanje problema krene u razgovorima s odgovornom osobom i udruženjima iz ove oblasti kako bi na vrijeme bila usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč,što bi omogućilo na vrijeme potpisivanja ugovora prije početka proljetne sjetve sljedeće godine u toj općini.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Danas je Vlada Hercegbosanske županije na 69. sjednici nakon razmatranja Prijedloga donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2020.–2022. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.  Osnova za izradu DOP-a za razdoblje 2020.-2022. godina bile su Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022.godina, makroekonomske projekcije i pretpostavke za slijedeće srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Hercegbosanske županije i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu financijski okvir raspoloživih sredstava. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2020. godini imati na raspolaganju ukupno 82.120.120,00 KM što je blago povećanje od 0,34% u odnosu na tekuću godinu. Očekuje se da će prihodi županije porasti na 83.390.000,00 KM u 2021. godini i 85.070.000,00 KM u 2020. godini.

U daljnjem dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Svrha programa je nastaviti započete i otvoriti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja: povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje, zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima, opskrba prehrambene industrije sirovinama i stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda. Donesen je Zaključak nakon temeljite rasprave i analize da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u ovaj Program ugradi sve usvojene prijedloge ministara na sjednici Vlade Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost na prijedlog izmjena Odluke o osnivanju posebnih lovišta na području Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/12) u dijelu koji se odnosi na granice posebnog lovišta „HRBLJINA-KUJAČA“ na način da se iz predmetnog lovišta izuzme koncesijski prostor koji je planiran za izgradnju vjetroparka ŠKADIMOVAC u Glamoču.

Preostale predviđene točke Dnevnog reda s današnje sjednice bit će razmatrane u nastavku sjednice.

Share:

Zimsko održavanje cesta u Hercegbosanskoj županiji

Uprava za ceste Hercegbosanske županije je u listopadu 2019. godine, a nakon uspješno okončanog otvorenog postupka javne nabave, sklopila Ugovor s poduzećem Livnoputovi d.o.o. Livno o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2019./2020. godina.

Vrijednost radova zimskog održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2019./2020. godina sukladno zaključenom ugovoru iznosi 666.174,60 konvertibilnih maraka.