Share:

Održano stručno usavršavanje za djelatnike osnovnih i srednjih škola HBŽ

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za djelatnike u nastavi s područja Hercegbosanske županije. Usavršavanje je održano u subotu, 15. veljače 2020. godine u prostorijama Osnovne škole “Fra Lovro Karaula” iz Livna, pred više od stotinu prisutnih djelatnika. Osim djelatnika u nastavi, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva. 

Predavači su bili: 

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić.,  s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,  koja je održala predavanje na temu teorijskih pristupa darovitosti.

Nakon nje, Zrinka Mužinić, prof., iz Osnovne škole Srinjine, Split, govorila je o osobinama darovite djece i o poticanju darovitosti, dok je Đurđica Kaurloto Martinić, prof., iz Agencije za odgoj i obrazovanje RH, govorila je o iskustvima u radu s darovitim učenicima u školi.

Stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

 

Share:

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

Predmet natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero uz naknadu na razdoblje od 10 godina. “Ribolovno pravo“ je temeljni akt kojim se korisnicima ribolovne zone ili dijelu ribolovne zone omogućava obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na određenoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone, u kojem su propisane sve mjere za provedbu zaštite riba na toj zoni.

Prijave na natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava možete preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

Share:

Obavijest o isplatama novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2019. godine, donijela je Program utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu i navedenim Programom, za potporu poljoprivrednoj proizvodnji, predviđeno je 1.000.000,00 KM.

Nakon obrade svih zahtjeva za novčane potpore, koji su ispunjavali propisane uvjete, iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu isplaćeno je 999.968,04 KM za sve novčane potpore propisane navedenim Programom, s tim da je za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka isplaćeno 510.939,20 KM što je 35 % od ukupno obračunate potpore koja je u iznosu od 1.422.928,58 KM.

Uvažavajući sve učestalije upite poljoprivrednih proizvođača koje se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, obavještavamo o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore u gore navedenom iznosu.

Po gore navedenom Programu sredstva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka predviđena su u iznosu od 500.000,00 KM, za  proizvedeno mlijeko u razdoblju od 01.01. – 30.9.2019. godine u iznosu po 0,20 KM/l. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva želeći pravično isplatiti potporu svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili uvjete, sukladno raspoloživim sredstvima za ovu vrstu potpore isplatilo je 35 % od ukupno obračunate potpore.

Po završetku obrade zahtjeva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, utvrđeno je da nedostaju znatna sredstva za isplatu cjelokupnog iznosa ove potpore, te je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aktima od 6.12.2019. godine i 16.12.2019. godine informiralo Vladu Hercegbosanske županije o nedostajućim sredstvima za realizaciju Programa i zatražilo da Vlada odredi smjernice za daljnje postupanje, bilo odobravanjem sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu ili preraspodjelom sredstava od drugih potrošačkih jedinica ili na drugi način.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će u 2020. godini tijekom procedure donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu zatražiti od Ministarstva financija, Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije da se predvide sredstva u iznosu od 1.200.000, KM za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu i 911.989,32 KM za neisplaćenu potporu za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka iz 2019. godine.

Share:

Javni poziv za dostavljanje prijava za sufinanciranje zapošljavanja žena i mladih u ruralnim područjima

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u sklopu Projekta razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) u Federaciji BiH objavilo je Javni poziv za dostavljanje prijava za sufinanciranje zapošljavanja žena i mladih u ruralnim područjima. Programom će se obuhvatit 113 osoba iz sljedećih kategorija nezaposlenih :

  1. nezaposlene žene starosne dobi do 55 godina, bez obzira na prethodno radno iskustvo i stupanj obrazovanja,
  2. nezaposleni mladi u dobi do 35 godina, bez obzira na spol, radno iskustvo i stupanj obrazovanja (minimalno 40%)

Glavni cilj Projekta je smanjenje siromaštva na selu kroz djelovanje u odabranim sektorima poljoprivredne proizvodnje omogućavajući siromašnim ljudima, a posebno ženama i mladima, da povećaju prihode.

Razvojni cilj Projekta je pomoći malim poljoprivrednicima da iskoriste priliku u lancima vrijednosti voća, povrća i šumskih plodova kako bi dugoročno unaprijedili svoj društveni i ekonomski status.

Uzimajući u obzir nedostatak prilika za zapošljavanje u ruralnim područjima i visoki stupanj nezaposlenosti žena i mladih, dio aktivnosti ovog Projekta je namijenjen upravo njihovom zapošljavanju. Planira se da se kroz realizaciju Programa sufinanciranja zapošljavanja žena i mladih u ruralnim područjima podrži stvaranje radnih mjesta, prije svega u odabranim poljoprivrednim sektorima, a zatim i drugim djelatnostima koje doprinose većem angažmanu žena i mladih.

Rok za prijavu na Javni poziv je 1. ožujak  2020. godine.

Više informacija o tome tko može sudjelovati možete vidjeti OVDJE, a program Javnog poziva preuzmite u rubrici Pozivi s viših razina vlasti  ili na službenoj stranici na linku: https://fmpvspcu.ba/javni-pozivi/

Za više informacija o pozivu, prijavitelji iz Hercegbosanske županije obratite se na kontakt mail: sektor.razvoj@vladahbz.com.

 

https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

 

Share:

Inovativnim poduzećima na raspolaganju fond od 750.000 EUR bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva u iznosu od 750.000 EUR iz Challenge fonda ponovo su na raspolaganju gospodarskim subjektima sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama iz Bosne i Hercegovine i Švedske. Peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava otvoren je do 24. ožujka 2020. godine do 16.00 sati. Za potencijalne korisnike iz kategorije start up-a, koji su registrirani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 EUR, dok korisnici iz kategorije zrelih gospodarskih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR. Prijavitelji moraju osigurati minimalno vlastito sudjelovanje od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može trajati duže od godinu dana.

Sve pristigle prijave ocjenjivat će se u skladu s osnovnim kriterijima – inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Prijave na ovaj poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi na web stranici www.c2c.ba u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice za aplikante/prijavitelje. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacijskog paketa kojeg možete preuzeti OVDJE ili na stranici Challenge Fund-a, https://c2c.ba/

Challenge Fund uspostavljen je u okviru projekta „Challenge to Change“ koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju /Sida/, a provode ga, kroz četiri godine, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske (RARS). Partner u projektu je i regija Ostergotland, Istočna Švedska. Ovo je posljednji poziv planiran u okviru projekta. U okviru prethodna 4 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda prijavila su se 2.074 aplikanta.

Do sada je ugovoreno 110 korisnika, a vrijednost dodijeljenog granta je 2.500.866 EUR. U tijeku je potpisivanje ugovora s još 38 korisnika kojima će biti dodijeljeno oko 844.000 EUR bespovratnih sredstava.

https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

Share:

Održana 77. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Nakon razmatranja, a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, na danas održanoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Također nakon razmatranja Prijedloga županijskog Ministarstva pravosuđa i uprave donesena je Odluka o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave za 2020. godinu. Ovom Odlukom uređuje se način signiranja akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave.

Tijekom sjednice razmatrana je i usvojena Informacija o širenju koronavirusa, poduzimanju mjera uz naglasak da na području Hercegbosanske županije nije zabilježen ni jedan slučaj od ove infekcije 2019-nCoV.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Za predsjednika Tima imenovan je: Boris Paštar, a za članove Adis Čoban, Ivica Stanić, Jozo Kuna i Igor Mihaljević.

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Livanjsko”. Ovom Odlukom se izdvaja iz šumsko – gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica „03 Tribanj-Tušnica“  dio odjela 48 odsjeka (a), parcela šumskog zemljišta označenog kao k.č. 2409/6  Tribanj, šuma 5. klase, površine 900 m2, nastala cijepanjem k.č. 2409/1, Tribanj, šuma 5. klase , zk.ul.671, K.O. Podhum, Livno, državno vlasništvo s 1/1 dijela, i prevodi u građevinsko zemljište. Parcela iz članka 1. ove Odluke se izdvaja u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta za potrebe Farmi Podhum d.o.o Livno. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se, među ostalim, kako je Odredbama članka 58. Zakona o šumama Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/14) propisano da na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, ministarstvo može Vladi uputiti prijedlog za izdvajanje dijela šuma i šumskih zemljišta iz šumsko gospodarskog područja u druge svrhe koje daju veću trajnu korist ako je to sukladno s važećim planom prostornog uređenja. Uz zahtjev potrebno je priložiti elaborat o ekonomskoj opravdanosti te da je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti naknadu koju procjenjuje Stručno povjerenstvo. S obzirom na navedene zakonske odredbe Gradsko vijeće Livno je ovome Ministarstvu uputilo zahtjev za izdvajanje ovog šumskog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ je slijedom navedenog zahtjeva sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije pokrenulo postupak izdvajanja iz šumsko-gospodarskog područja navedenih parcela, te sukladno Zakonu o šumama, imenovalo Povjerenstvo koje je izradilo elaborat opravdanosti, te izradilo prijedlog Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja koju donosi Vlada Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesene su Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-gorivo za motorna vozila i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-loživo ulje.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o imenovanju članova pregovaračkog tima za izradu novog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o europskim integracijama i IPA instrumentu za 2019. godinu.

Share:

Predsjednik Vlade HBŽ nazočio uručivanju donacije Županijskoj bolnici u Livnu

Danas je kirurški odjel Županijske bolnice dr. fra Mihovil Sučić u Livnu, na kojem se nalazi i odjel ortopedije, opremljeniji za 44 kompleta funkcionalnih madraca sa posteljinama. To je vrijedna donacija Zajednice žena HDZ-a BiH kraljica Katarina Kosača. Činu uručivanja donacije nazočili su, uz ostale, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić, Borjana Krišto zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i zamjenica predsjednika HDZ-a BiH, Marina Pendeš, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH i član Predsjedništva HDZ-a BiH, Mijo Krešić, zamjenik ministra obrane BiH i gradonačelnik Grada Livna, Luka Čelan.

Prije uručivanja donacije, koja je već stavljena u funkciju, u uredu ravnatelja Županijske bolnice u Livnu dr. Ivana Cikojevića održan je sastanak na kojem se govorilo o značaju ove donacije i onome što je do sada u Županijskoj bolnici u Livnu urađeno značajnim donacijama dobivenim od Ureda Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske i od Ministarstva zdravstva RH. Ravnatelj županijske bolnice dr. fra Mihovil Sučić u Livnu dr. Ivan Cikojević zahvalio je na ovoj donaciji kazavši da je ovo dokaz da se vodi briga o pacijentima u ovoj bolnici, da bi potom kazao da su do sada u njegovom mandatu donacijama od Vlade Republike Hrvatske obnovili zgrade internog odjela i pedijatrije sa pratećim službama i zgradu neurologije i psihijatrije. U tijeku je natječaj za radove na obnovi operacijskog bloka bolnice, a gotovo zadnji dan prošle godine dobili su značajnu financijsku donaciju od Ministarstva zdravstva Vlade Republike Hrvatske za uređenje, adaptaciju i rekonstrukciju odjela dijalize. Sva sredstva iz donacija ulažu se namjenski što znači da je i ubuduće otvoren put dobroj suradnji sa Vladom RH na tom planu. Istaknuo je da je do 2018. godine Vlada Hercegbosanske županije bila nositelj svih kapitalnih investicija u Županijskoj bolnici, a i poslije toga županijska Vlada pomaže bolnicu u drugim segmentima djelatnosti.

Borjana Krišto zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kazala je da je ova donacija produkt vlastitih sredstava u što su se uključili najviši dužnosnici HDZ-a BiH sa državne i drugih razina vlasti. Do sada su donacije bile realizirane za potrebe bolnice u Novoj Biloj i Sveučilišne bolnice u Mostaru. Dodala je kako će i dalje tražiti načine kako pomoći bolnici u Livnu, a time i njenim pacijentima.

Marina Pendeš, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH i predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH i član Predsjedništva HDZ-a BiH u povodu donacije kazala je da su nositelji ovoga predstavnici HDZ-a BiH na državnoj razini na čelu sa Borjanom Krišto i da je ona kao predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH kraljica Katarina Kosača uzela svu odgovornost da ovo bude urađeno. Rekla je kako imaju još u planu ovakvih aktivnosti ne samo u Livnu već i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine.

 

Share:

Obilježavanje utemeljenja 28. obljetnice HVO-a i 15. obljetnice 1. pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga BiH bit će održano 6. 7. i 8. travnja 2020. godine u Sarajevu, Vitezu, Orašju, Livnu i Mostaru

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan pripremni i organizacijski sastanak u povodu obilježavanja 28. obljetnice utemeljenja HVO-a i 15. obljetnice 1. pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga BiH. Sastanku su, među ostalim, nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić, , general Ivica Jerkić, zamjenik zapovjednika Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH, brigadir Zdravko Rezo, zapovjednik 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, brigadir Martin Pažin, zapovjednik 1. pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga BiH, Vlado Džoić, predstojnik Odjela za branitelje HVO-a HNS-a, apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata nadbiskup koadjutor Sarajevske nadbiskupije Tomo Vukšić, predstavnici krovnih braniteljskih udruga HVO-a Domovinskog rata i Koordinacije braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije.

Kako je na sastanku istaknuto središnja obljetnica utemeljenja HVO-a obilježava se svake druge godine u drugom Zbornom području Domovinskog rata.  Ove godine 28. obljetnica utemeljenja HVO-a i 15. obljetnica 1. pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga BiH prema rasporedu bit će obilježavana tri dana: 6. travnja 2020. godine u Sarajevu, Vitezu i Orašju, središnje obilježavanje je 7. travnja 2020. godine u Donjim Rujanima kod Livna i 8. travnja 2020. godine obilježavanje će biti završeno Vojnom svečanosti u vojarni u Livnu i misom u katedrali u Mostaru.

Na središnjoj svečanosti 7. travnja 2020. godine u Donjim Rujanima očekuje se nazočnost velikog broja pripadnika HVO-a, visokih vojnih dužnosnika hrvatske komponente Oružanih snaga BiH, predstavnika političkog i društvenog života hrvatskog naroda u BiH kao i visokih dužnosnika vojnog i političkog života Republike Hrvatske. Sudionici sastanka su poslije obišli Memorijalni centar sv. Juraj u Donjim Rujanima, te Dom branitelja i spomenik poginulim braniteljima u tom selu gdje su agresorske snage u travnju 1992. godine poražene u povijesnoj bitki u obrani Livna.

 

Share:

Objavljen Oglas za drugi krug prodaje rabljenih motornih vozila putem licitacije u MUP-u Hercegbosanske županije

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije objavljuje drugi krug prodaje rabljenih motornih vozila putem licitacije. Licitacija će se održati 12. veljače 2020. godine s početkom u 12 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova u Livnu.

Licitirati će se za dva motorna vozila i to:

– Škoda Octavia Tour 1.9 TDI, godina proizvodnje 2008., vozilo karambolirano – početna cijena 3.050,00 KM i
– Fiat 290 Ducato 1,9 TD, godina proizvodnje 1994., vozilo u voznom stanju – početna cijena 1.250,00 KM.

Svi sudionici licitacije vozila dužni su na blagajni MUP-a uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene motornog vozila za koje licitiraju, a najkasnije JEDAN SAT prije početka licitacije.

Vozila se mogu pogledati u krugu MUP-a u sjedištu, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati, a sve detaljne informacije mogu se dobiti na broj telefona 034/206-042 ili 034/201-900, kućni 222.
Oglas možete pogledati OVDJE ili u rubrici Javni natječaji.

Share:

Objavljen Izvještaj o evaluaciji Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2018. godina

Izvještaj o provedenoj evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016-2018 usvojen je na 10. proširenoj sjednici Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) i konzultiran s članovima Vijeća za razvoj (ŽVR) Hercegbosanske županije, te je primljen k znanju na 76. sjednici Vlade.

U skladu sa zakonodavnim okvirom o planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, tijekom provedbe Strategije potrebno je provesti najmanje jednu evaluaciju. Evaluacija se provodi s ciljem pružanja blagovremenih i relevantnih informacija potrebnih za pregled do tada postignutih rezultata kao i određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca i unapređenja javnih politika korištenjem rezultata Evaluacije strategije

Proces evaluacije je izvršen tijekom razdoblja rujan-studeni 2019. godine, a temeljio se na analizi provedenoj na setu evaluacijskih pitanja grupiranih u pet tema prema pet ključnih kriterija evaluacije (relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost). Evaluaciju je uradio vanjski konzultant, a podršku procesu evaluacije je pružio Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Više informacija i sam dokument Izvještaja o evaluaciji možete naći u rubrici Dokumenti Strategije razvoja 2016-2020 ili OVDJE .

Web: http://www.vladahbz.com/strategija-razvoja/

Linked In: https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/