(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Započela izrada Studije izvodljivosti Zavoda za hranu i veterinarstvo

Nakon što je Povjerenstvo za izbor sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo završilo odabir sjedišta Zavoda započela je izrada Studije izvodljivosti, a potom će se pristupiti pripremi konkurencijskog postupka za izradu građevinsko-projektne dokumentacije. Aktivnosti na realiziranju projekta Zavoda za hranu veterinarstvo odvijaju se prema predviđenom planu, a na sljedećoj sjednici Vlada bi trebala razmatrati prijedlog Povjerenstva za izbor sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo i donijeti konačnu odluku. Time će biti završena prva faza realizacije jednog od najznačajnijih projekata ove Vlade.

About Author

Connect with Me: