Nakon što je Povjerenstvo za izbor sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo završilo odabir sjedišta Zavoda započela je izrada Studije izvodljivosti, a potom će se pristupiti pripremi konkurencijskog postupka za izradu građevinsko-projektne dokumentacije. Aktivnosti na realiziranju projekta Zavoda za hranu veterinarstvo odvijaju se prema predviđenom planu, a na sljedećoj sjednici Vlada bi trebala razmatrati prijedlog Povjerenstva za izbor sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo i donijeti konačnu odluku. Time će biti završena prva faza realizacije jednog od najznačajnijih projekata ove Vlade.