Danas je održana 21. redovita sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je utvrđen prijedlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe, te je isti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Usvojen je Elaborat o popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. prosinca 2012. godine Središnjeg Vladinog povjerenstva za popis kojeg je Vlada imenovala 19. studenog 2012. godine.

Isto tako, Usvojeno je Izvješće o radu za 2012. godinu, te Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2013. godinu i oba su upućena u Skupštinu na daljnje postupanje.

Vlada je usvojila Zaključak kojim se prihvaća Mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije o prihvaćanju Prijedloga za dodjelu koncesija na lokaciji „Šorina dolina Gornji Odžak“ tvrtci „SKI IVAN“ iz Kupresa radi korištenja i izgradnje zimskog i turističkog centra na lokaciji općine Kupres.

Dana je suglasnost na imenovanje dr. med. Branke Rodić za v.d. ravnateljicu Doma zdravlja Dravar za period najduže 6 mjeseci.

Vlada je Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Ovom Odlukom ukupni iznos od 165.500,00 KM, planiranom u posebnom dijelu granta za šport, raspoređen je na 34 športska kluba u Hercegbosanskoj županiji.

Točka pod rednim brojem 10 odgođena je za sljedeću sjednicu Vlade.