Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije potpisan Međuinstitucijski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije.

Ovaj protokol nastavak je sustavnog bavljenja problemima nasilja u školama Hercegbosanske županije koji je uslijedio nakon usvajanja Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama kojega su u prethodnom razdoblju izradili i provodili Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije uz potporu Misije OESS-a u BiH.

Glavna novina danas potpisanog Protokola je uvođenje multidisciplinarnog rada i koordiniranog djelovanja institucija s ciljem postizanja veće učinkovitosti u prevenciji, pomoći, zaštiti i postupanju u slučajevima nasilja. Provedba aktivnosti za sprječavanje nasilja u obrazovnom sustavu, predviđa žurno uspostavljanje suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, pravosudnih institucija, te jedinica lokalne samouprave, a sve s ciljem pružanja potrebne potpore prije svega djetetu, ali i onima koji se o djetetu brinu.

Međuinstitcijskim sporazumom jasno su dane definicije nasilja u školama, prava i obveze svih potpisnika ovog Sporazuma, te oblici, način i sadržaj suradnje i provedbe ostalih aktivnosti s ciljem sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnom sustavu.

Ovim Sporazumom se, između ostalog, a ponajviše radi uspostavljanja multidiscipliniranog rada i poboljšanja suradnje obvezuje formiranje Koordinacijskog tijela koje će izravno nadgledati provedbu Protokola, sačinjavati godišnje izvješće o nasilju i predstavljati ga na sjednici Vlade Hercegbosanske županije

Stoga su danas ovaj Međuinstitucijski sporazum potpisali ministrica pravosuđa i uprave, Mirjana Stojsavljević-Petraković, ministar znanost, prosvjete, kulture i športa, Petar Galić, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić i ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević. Naknadno će ovaj Sporazum potpisati i ravnatelji centara za socijalni rad Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad, općinske službe za opću upravu, društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu Drvar i Bosansko Grahovo, te ravnatelji domova zdravlja Livna, Tomislavgrada, Glamoča, Kupresa i Drvara.