U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je prvi put održan radni sastanak proizvođača Livanjskog sira i predstavnika Vlade Hercegbosanske županije.

Sastanku su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ivica Brešić, predstavnici UNDP-a i proizvođači sira s područja Hercegbosanske županije.

Na sastanku se razgovaralo o proizvodnji Livanjskog sira, a razmijenjene su i informacije o zaštiti i razvoju proizvodnje sira na području Hercegbosanske županije.

Na sastanku je utemeljen Inicijativni odbor proizvođača sira, kojeg čine Željko Marijan, Orman Derviš, Branko Suša i Tomislav Puđa. Inicijativni odbor će u narednom razdoblju s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao koordinatorom raditi u pravcu registracije Udruge proizvođača Livanjskog sira i stavljanja Udruge u funkciju.

Dogovorno je da se sljedeći radni sastanak članova Inicijativnog odbora i predstavnika Vlade organizira u mjesecu lipnju, na kojem će se definirati koraci izrade analiza i elaborata potrebnih za zaštitu zemljopisnog podrijetla Livanjskog sira.