Na temelju članka 92. stavak 5. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i odredbi Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH”, broj 26/09), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donosi Županijski operativni plan obrane od poplava.

Županijskim operativnim planom obrane od poplava utvrđuje se provođenje mjera aktivne obrane od poplava i leda u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava za područja uz vodotoke II. kategorije, na području Hercegbosanske županije.

Federalnim operativnim planom obrane od poplava je utvrđeno provođenje mjera aktivne obrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, uz površinske vode I. kategorije.

Županijski operativni plan obrane od poplava možete preuzeti OVDJE.