Jučer je u Livnu, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije, održana prva sjednica Županijskog odbora za razvoj, kojeg je Vlada na 10. sjednici imenovala da s UNDP-om BiH izradi Strategiju razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godina.

Cilj izrade Strategije je postavljanje jasnih i realnih strateških okvira razvoja koji će omogućiti svim akterima koji upravljaju razvojem, fokusirano i djelotvorno usmjeravanje investicija i aktivnosti. Strategija će obuhvatiti sve ključne sektore (ekonomski, društveni, okolišni) i omogućiti će brže i bolje efekte u našoj sredini.

Izradom ovoga dokumenta usmjerit će se razvoj naše Županije, prepoznati prednosti svih sudionika i resursa Županije, a potreban nam je i kao sigurna ulaznica u složen proces europskih integracija, koja će kao takva služiti za privlačenje sredstava Europske Unije.

Na jučer održanoj sjednici dogovoreni su prvi koraci, uloge i odgovornosti ključnih tijela za strateško planiranje. Bilo je govora i o principima i karakteristikama procesa planiranja, kao i načinu prikupljanja postojećih sektorskih razvojnih strategija, koje će kao takvi uvelike doprinijeti izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godina.

Prema predviđenom tijeku procesa izrade Strategije, nakon mobiliziranja sudionika, pripremanja situacije, analize i drugih ključnih procesa, konačna izrada ovoga dokumenta očekuje se u prvom kvartalu 2015. godine