Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije želi upoznati javnost s inicijativom o radnoj verziji teksta Zakona o poticanju upošljavanja i intervencijama u gospodarskim subjektima.

Zakonom se utvrđuju izvori sredstava za poticanje u upošljavanju i financijske intervencije u gospodarskim subjektima, način odobravanja, korisnici, namjena i uvjeti za dodjelu sredstava i pitanja nadzora nad provođenjem ovog Zakona. U smislu ovog Zakona gospodarski subjekti su gospodarska društva i javna poduzeća, fizičke osobe koje obavljaju obrtničku i srodnu djelatnost i ostale pravne i fizičke osobe čija registrirana djelatnost ima za cilj stjecanje dobiti.

Predloženi tekst radne verzije Zakona svi zainteresirani mogu u cijelosti pogledati i preuzeti OVDJE ili u rubrici dokumenti Ministarstva financija Hercegbosanske županije od 16. srpnja 2015.godine do 5. kolovoza 2015.godine. U tom vremenu svi zainteresirani mogu dostaviti sugestije, prijedloge i mišljenja o predloženom zakonu na mail drasko.dalic@vladahbz.com.