Danas je u zgradi Vlade Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji sa Zadružnim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, održalo sastanak sa predstavnicima registriranih zemljoradničkih (poljoprivrednih) zadruga s područja naše Županije. Na sastanku su nazočili predstavnici resornog ministarstva, predstavnici Zadružnog saveza F BiH: Mirsad Hubanic – predsjednik ZS F BiH, Marko Mihaljević – predsjednik skupštine ZS F BiH, Suvad Selimović – zadružni revizor te predstavnici Zadruga sa područja Županije. Pored navedenih na sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruge branitelja Domovinskog rata koji već aktivno rade na registraciji Udruge.

Tema sastanka je bila upoznavanje sa Zadružnim sektorom u F BiH, upoznavanje i konsolidiranje Zadružnog sektora te mogućnost osnivanja novih zadruga u Hercegbosanskoj županiji. Također, bilo je riječi o problemima s kojima se članovi zadruga s područja Županije susreću u obavljanju svojih djelatnosti, kao i o problemima vezanim za djelovanje zadruga općenito. Naglasak je stavljen na nedostatak informacija i pomanjkanje edukativnih sadržaja vezanih za rad i djelovanja zadruga.  
Posebno je istaknuta činjenica da je od 18 registriranih Zadruga na području naše županije samo njih 5 aktivno, a što su potvrdili i članovi Zadružnog saveza F BiH.

Na održanom sastanku doneseni su slijedeći zaključci:
1. Potencijal Hercegbosanske županije za razvoj zadrugarstva je značajan, te očekujemo da u narednom periodu sve relevantne institucije Županije, Federacije BiH, lokalne vlasti i Zadružni savez F BiH iznađu mogućnosti za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj zadrugarstva ove Županije, a time i razvoj poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
2. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da imenuje osobu iz reda djelatnika ovog ministarstva  koja će biti kontakt osoba između županijskih zadruga iz ove Županije i Zadružnog saveza F BiH.
3. Da Zadružni savez F BiH, sa kontakt osobom u resornom ministarstvu, poduzme aktivnosti na konsolidiranju zadružnog sektora u Hercegbosanskoj županiji, pripremi program edukacije, plan revizije, pregled informacija koje se odnose na poticaje i drugih vidova financijske podrške sa viših razina vlasti.
4. Da Zadružni savez F BiH uputi sugestiju Federalnom ministarstvu za boračka pitanja radi pružanja pomoći u osnivanju braniteljskih – boračkih zadruga, kako u Hercegbosanskoj županiji tako u cijeloj Federaciji BiH.