Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je Prijedlog Zakona o vodama Hercegbosanske županije. O Prijedlogu toga veoma bitnog Zakona raspravljat će i donijeti konačnu odluku zastupnici Skupštine Hercegbosanske županije.

Donijeta je Odluka o usvajanju  Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2015. godinu. U tu svrhu bit će izdvojeno 28.500,00 KM predviđenim u Proračunu županije za tekuću godinu. Taj iznos nakon provedene procedure u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije i danas donesene Odluke je raspodijeljen na 29 ekoloških udruga s područja Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o prihvaćanju Konačnog Izviješća i Prijedloga mjera za realizaciju preporuka Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Nakon usvojenog izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu izbora člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH u ime Hercegbosanske županije i preporuke s rang listom kandidata Vlada je predložila za člana Upravnog vijeća toga zavoda iz Hercegbosanske županije dr. Darka Čondrića, specijalistu radiologije iz Livna.

Donijeto je Rješenje o razrješenju Ive Kurtovića iz Livna člana Školskog odbora Srednje ekonomske škole Livno koji je imenovan u ime roditelja učenika škole zbog stalnog preseljenja. Na sjednici usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit koordinatora za zaštitu na radu i doneseno Rješenje o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju naknade ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesece srpanj, kolovoz i rujan tekuće godine. Usvojeno je i Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit zdravstvenih djelatnika, medicinske srednje stručne spreme i Rješenja za isplatu naknade za rad.

Na sjednici Vlada je razmatrala Izvješće o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a Hercegbosanske županije za prvih devet mjeseci 2015. godine. Izvješće je primljeno na znanje. Prema Izvješću stanje u toj oblasti na području Hercegbosanske županije je zadovoljavajuće i Hercegbosanska županija spada u sam vrh po sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Tekuće pričuve Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije za nabavu opreme na temelju danas donesene Odluke odobreno je 1.625,92 KM.