Danas je održana 1. (prva) sjednica Vlade Hercegbosanske županije u novom sazivu.
Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2012. – 2014. godine Vlada je usvojila Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje 01. Srpnja do 30. Rujna 2012. godine u iznosu od 17.691.593,00 KM. Ova Odluka je upućena u skupštinsku proceduru na usvajanje.