IMG_9876Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je i usvojila Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016.-2019. godine. Akcijski plan veže se za Strategiju borbe protiv korupcije Hercegbosanske županije u tom razdoblju i predviđa formiranje tima za borbu protiv korupcije.

Donesene su i odluke o usvajanju Izvješća o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Plan aktivnosti za 2016. godinu. Usvojen je Zaključak kojim se obvezuju Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije i Agencija za privatizacijuHercegbosanske županije da urade do konca lipnja tekuće godine informaciju o stanju i efektima privatizacije na području Hercegbosanske županije. Financijsko Izvješće za 2015. godinu i Financijski plan za 2016. godinu Agencije za privatizaciju treba dopuniti i naći će se na jednoj od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju Hercegbosanske županije za razdoblje od 12 mjeseci 2016. godine u iznosu od 210.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke koristit će se tromjesečno sukladno razini ostvarenih prihoda utvrđenih kriterijima za raspodjelu visine sredstava planiranih i osiguranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu na Ekonomskom kodu 614311 „Potpora neprofitnim organizacijama“ – Agencija za privatizaciju. Realizaciju tih sredstava pratit će Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije.

Vlada je na sjednici razmatrala Strategiju razvoja  Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2020. godina. Utvrđeni prijedlog Strategije bit će upućen u skupštinsku proceduru. Vizija razvoja i strateški ciljevi razvoja županije ostvarivat će se kroz realizaciju tri strateška cilja:

  • konkurentno gospodarstvo
  • poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštite okoliša
  • razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvalitete života

Donesen je zaključak da je Ivana Mišković, savjetnica u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije imenovana za koordinatoricu za implementaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije, a Ured predsjednika Vlade se zadužuje obavljati poslove Jedinice za planiranje i upravljanje razvojem do formiranja Službe.

Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije koji će biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrano je i prihvaćeno Izvješće o izvršenju Rebalansa Proračuna za 2015. godinu koje će biti upućeno u Skupštinsku proceduru. Razmatran je i Program rada Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2016. godinu i bit će sastavni dio Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za ovu godinu. Na sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Kupres koji će također biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Županijskoj bolnici „Fra Mihovil Sučić“ Livno u iznosu od 60.338,14 KM za adaptaciju ambulanti u prizemlju glavne zgrade i izrade sanitarnog čvora u podrumu iste zgrade. Sredstva će se transferirati s Ekonomskog koda 615121 „Kapitalne potpore za zdravstvo Županijska bolnica“ Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2016. godinu. Na temelju danas donesene Odluke Nogometnom savezu Hercegbosanske županije odobrena su financijska sredstva u iznosu od 31.000,00 KM za plaćanje kotizacije klubova. Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava Nogometnom klubu Kamešnica Podhum od 5.000,00 KM.

Nakon razmatranja donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava kao financijska potpora Udruzi za zaštitu okoliša i održivog razvoja „Naša Baština“ Tomislavgrad u iznosu od 5.000,00 KM. Udruženju kulturno-umjetničko društvo „Drvar“ za redoviti rad na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva kao potpora u iznosu od 3.000,00 KM. Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava za pokroviteljstvo državne izložbe pasa „CAC BiH Tomislavgrad 2016. u iznosu od 1.000,00 KM. Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu i donesena Odluka o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec travanj 2016. godine.