Na današnjoj 67. sjednici Vlada Hercegbosanske županije nakon analize donijela je Zaključak o usvajanju Programa Javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine. Program Javnih investicija sadrži podatke o ukupno 41 projektu. Ukupna vrijednost svih projekata je 251.132.241,00 KM, od čega se 222.133.382,00 KM odnosi na 25 kandidiranih projekata i 28.998.859,00 KM na 16 projekata u implementaciji. Program Javnih investicija Hercegbosanske županije pripremljen je na temelju podataka u popunjenim, potpisanim i ovjerenim IP obrascima o projektima koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva, odnosno odjeljenju za upravljanje projektom Hercegbosanske županije od strane ministarstva i općina Hercegbosanske županije i Uprave za ceste Hercegbosanske županije. Planirano je da će u razdoblju 2020. – 2022. godina na projekte u implementaciji biti utrošeno ukupno 18.300.605,00 KM. Plan načina financiranja kandidiranih projekata ima strukturu: domaća sredstva uključujući i proračunska sredstva, vlastita sredstva, domaći grant, kreditna sredstva i inozemni grant.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće sa sastanaka održanih sa gospodarstvenicima Hercegbosanske županije o temi prezentacije Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate uz prijedlog Vlade da resorno ministarstvo na temelju prijedloga sa sastanaka s gospodarstvenicima uradi prijedlog mjera koje bi unaprijedilo gospodarstvo u županiji.

Vlada je usvojila Zaključak o migrantskoj krizi u Hercegbosanskoj županiji koji glasi: “Vlada Hercegbosanske županije podržava izjavu gradonačelnika Grada Livna i načelnika općina iz Hercegbosanske županije od 30.srpnja 2019.godine, kojom je konstatirano da Hercegbosanska županija odnosno njene općine Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Tomislavgrad, Kupres i Grad Livno nemaju kapaciteta za smještaj migranata niti mogu ispuniti standarde sukladne međunarodnim zakonima, te kategorički odbacuje mogućnost da bi ovaj prostor mogao biti prepoznat kao tranzitni prostor za kretanje migranata, a niti kao prostor njihovog privremenog boravka, kao i da se na prostoru Hercegbosanske županije otvaraju bilo kakvi prihvatni centri za migrante.“

Tijekom sjednice donesena je Odluka o raspodjeli sredstava u iznosu od 20.000,00 KM iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ utvrđeno Proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi  i prognanih Hercegbosanske županije.

Nakon rasprave donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2020. – 2022. godina.

Prema projekciji prihoda u 2020. godini oni bi trebali iznositi 30.493.713,00 KM, u 2021. godini 31.665.786,00 KM, a u 2022. godini 33.000. 424,00 KM. Rizici projekcije prihoda su: odstupanje od predviđenog rasta, pad gospodarstveni aktivnosti na području županije, rast nezaposlenosti, neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u predviđenim rokovima i izmjene zakonskih propisa. Također prema projekciji u tim godinama rashodi su gotovo identični prihodima.

Tijekom sjednice temeljito je razmatrana Informacija o realizaciji koncesijskih ugovora potpisanih na prostoru Hercegbosanske županije. Informacija je primljena k znanju.

Vlada je na temelju donesenih odluka dala suglasnost ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, te da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi će važiti do potpisivanja novih kolektivnih ugovora, a ne dulje od 15. prosinca 2019. godine.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenom Proračunom Hercegbosanske županije, za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 27.000,00 KM.

Raspodjela sredstava realizirat će se sukladno dostavljenim podacima od strane općinskih službi mjerodavnih za poslove socijalne skrbi i Naputku o načinu i postupku ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama, te fakultetima, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju sa sastanka Pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata uposlenika MUP-a Hercegbosanske županije. Temeljem donesene Odluke dana je suglasnost ministru MUP-a Hercegbosanske županije za potpisivanje sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora sa Sindikatom MUP-a Hercegbosanske županije na rok od tri mjeseca počevši od 1. listopada 2019. godine.

U jednom dijelu sjednice poslije razmatranja primljena su k znanju: izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018. – 2019. godinu, izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije, za prošlu godinu, izvješće o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti prosvjete kulture i športa i Izvješće o funkcioniranju informacijskog sustava SOTAC U Federaciji BiH za 2018. godinu.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva HBŽ-a.