Danas je Vlada Hercegbosanske županije održala svoju 6. sjednicu na kojoj je, među ostalim, usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 710.000,00 KM koju je predložio resorni ministar Ivica Brešić. Ovim programom utvrđuju se vrste, visina, kriteriji i način ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu. Svrha programa je nastaviti započete i ostvariti nove procese u poljoprivrednom sektoru.

Potpore iz ovog programa ostvaruju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim programom sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Hercegbosanske županije i koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Hercegbosanske županije.

U Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za poticaje u poljoprivredi, a ovom Odlukom utvrđen je utrošak spomenutog iznosa, dok će se Utrošak preostalog iznosa regulirat posebnom Odlukom Vlade.

Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.