Nakon održane sjednice Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Općine u Bosanskom Grahovu jučer je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi održao sastanak s načelnikom Bosanskog Grahova, Duškom Radunom, predsjednikom Općinskog vijeća, Draganom Prpom i zamjenikom predsjednika Općinskog vijeća, Darkom Sarićem.

Razgovaralo se o stanju u toj općini i mogućnostima rješavanja aktualnih problema. Načelnik Bosanskog Grahova potencirao je probleme u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, školstvu i opskrbi električnom energijom i vodoopskrbom grada i nekih prigradskih naselja. U razgovoru rečeno je da stanovništvo te općine sada ima samo dva sata tjedno liječnika u ambulanti koji dolazi iz Drvara i da zdravstveni sustav kako je uspostavljen tom stanovništvu ne odgovara, jer nije praktičan. Da bi dobili kvalitetne zdravstvene usluge u Livnu neki stanovnici trebaju prijeći i po 150 kilometara da bi došli u Livno iako su od Livna udaljeni oko pedesetak kilometara.  U tom kontekstu da bi dobili uputnice za liječenje u Županijskoj bolnici trebaju otići do Doma zdravlja Drvar. Potencirali su kako treba pojednostaviti proceduru upućivanja pacijenata u Županijsku bolnicu u Livnu.

Ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije, Vasilija Broćeta rekla je da će se ti problemi nastojati riješiti, a među prvima je taj da će od 1. prosinca 2017. godine u ambulanti u Bosanskom Grahovu svaki radni dan medicinske usluge pružati liječnik od 8 do 15 sati i da će resorno ministarstvo osigurati rad stomatologa u toj ambulanti i da će se u što skorijem vremenu popraviti stomatološka stolica.
Načelnik Bosanskog Grahova, Duško Radun predsjednika Vlade i ministre u Vladi upoznao je da je grad s nekim prigradskim naseljima dva dana bez vode jer je J.P. „Elektroprivreda“ HZ HB d.d. Mostar isključila električnu energiju s elektromreže prema Peći gdje se nalazi postrojenje na izvorištu vode zbog duga za struju u iznosu od 504.000,00 KM koji Općina nije u stanju platiti tako da grad, uključujući i zgradu Općine i Osnovnu školu, nemaju vodu. Također je rečeno da Komunalno poduzeće u Bosanskom Grahovu nije aktivno skoro 10 godina i da to poduzeće  ima financijske obveze prema Poreznoj upravi od 1.500.000,00 KM.

Od prestanka rada Komunalnog poduzeća potrošenu vodu ne plaćaju ni domaćinstva ni poduzeća ni institucije.

Predsjednik Vlade, Ivan Jozić, uz ostalo, je rekao da se od prošlosti nema koristi i da se i taj problem mora što žurnije riješiti.

Zaključeno je  da se odmah održi sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije s čelnim ljudima Bosanskog Grahova i predstavnicima Elektroprivrede HZ HB – podružnice Livno na kojem će se tražiti izlaz iz ove situacije što je danas odmah i urađeno.

Naime, danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan sastanak  predsjednika Vlade, Ivana Jozića s načelnikom Bosanskom Grahova, Duškom Radunom i rukovoditeljem Pogona opskrbe električnom energijom Livno – J.P. „Elektroprivreda“ HZ HB, Krešimirom Jolićem na kojem je dogovoreno da se dospjele tekuće obveze na svim mjernim mjestima vodocrpilišta u općini Bosansko Grahovo plaćaju redovito i da Općina Bosansko Grahovo do kraja ovog mjeseca uplati 30.000,00 KM iz nastalog duga za potrošenu električnu energiju na vodocrpilištu. Odmah je pod napon puštena elektro mreža prema vodocrpilištu tako da od prijepodnevnih sati danas grad Bosansko Grahovo i prigradska naselja imaju ponovno vodu.

Jučer je na sastanku razgovarano i o koncesijama u toj općini koje su niske i korisnici tih koncesija ne plaćaju i ne poštuju potpisane ugovore.  Dogovoreno je da Općinsko vijeće Bosanskog Grahova uputi prijedlog Vladi Hercegbosanske županije, odnosno resornom ministarstvu da se naplate po tom osnovu potraživanja, jer i na tom problemu, naglašeno je, treba raditi zajedno.

Bilo je govora i o urađenoj privatizaciji. Na sastanku je istaknut  pozitivan primjer koji se odnosi na pokretanje proizvodnje u Ciglani u Bosanskom Grahovu u kojoj bi posao trebalo dobiti u prvoj fazi 35 radnika, a potom još 15.

Poslije sastanka s čelnim ljudima Bosanskog Grahova predsjednik Vlade s ministrima u Vladi Hercegbosanske županije održao je sastanak i s gospodarstvenicima u Bosanskom Grahovu.
Razgovaralo se, uz ostalo, o problemima u dobivanju šumske građe za pilane, nemogućnošću osiguranja radne snage, nemogućnošću osiguranja stručnih kadrova, problemu nedostataka dovoljnih količina vode tijekom godine, nepostojanju banke u Bosanskom Grahovu i kako gospodarstvo staviti u funkciju cjelovitog razvoja i općine i županije. Dosta je bilo govora o izdanim koncesijama i potpisanim koncesijskim ugovorima na području općine. Ugovori se uglavnom ne poštuju i u njima predviđena sredstva za korištenje koncesija su niska. Bilo je govora i o tome kako stimulirati privatni sektor na što je gospodarstvenicima kazano što sve Vlada planira sljedeće godine uraditi na tom planu, počeviši od uvođenja dječjeg doplatka i uvođenja subvencioniranja plaćanja kamata na gospodarske kredite.
Zaključeno je da bi bilo dobro da gospodarstvenici u toj općini osnuju svoju udrugu i da se u što kraćem vremenu održi sastanak predstavnika gospodarstvenika Bosanskog Grahova s ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ivicom Brešićem i čelnim ljudima Šumsko – gospodarskog društva Kupres na koji bi drvoprerađivači došli s pripremljenim prijedlozima kako određene probleme riješiti.