Nakon prihvaćanja zapisnika s 5. sjednice Vlada Hercegbosanske županije na jučer održanoj 6. sjednici donijela je Odluku o poništenju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, kojom se poništava javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije objavljen u Dnevnom listu 5. ožujka 2019. godine i u Službenim novinama F BiH broj: 16/19 i odobrava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ raspisivanje novog Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Usporedno s tim doneseno je Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ kojim se predsjednik i članovi Upravnog vijeća razrješuju dužnosti zbog isteka mandata i Rješenje o imenovanju članova privremenog Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije kojim se predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju do kraja natječajne procedure za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, a najduže na razdoblje od tri mjeseca.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i Rješenje o imenovanju privremenih upravnih vijeća zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Hercegbosanska županija.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vlada je donijela i Odluku o poništenju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Hercegbosanska županija kojom se poništava Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres, dva člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ u dijelu koji se odnosi na izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i dva člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar objavljen u „Službenim novinama F BIH“ broj: 74/20 od 16. listopada 2020. godine.

Vlada je primila k znanju Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2020. godinu.

Primljeno je k znanju i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ za 2020. godinu.

Na kraju sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku kojom se odobravaju financijska sredstva iz Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna FBiH od 30. 7. 2020. godine zdravstvenim ustanovama u Hercegbosanskoj županiji u svrhu borbe protiv korona virusa u iznosu od 166.666,62 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za nabavu kisika i druge neophodne opreme za borbu protiv korona virusa.