IMG_9882Na jučer održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i primila na znanje Program rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije koji će biti sastavni dio Programa rada Vlade za 2016. godinu. Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije. Vlada je razmatrala i Program rada za tekuću godinu Uprave za ceste Hercegbosanske županije. Program je primljen na znanje i sastavni je dio programa rada Vlade za 2016. godinu.

Na sjednici poslije razmatranja usvojen je Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2016. godini, te je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2016. godini Upravi za ceste Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Uredbu o građevinama i zahvatima u prostoru od značaja za Hercegbosansku županiju za koju lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice utvrđen je i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne osobe o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja. Utvrđeni prijedlog te Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.
Razmatran je i usvojen Program rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Navedeni Program je sastavni dio Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za tekuću godinu.

Razmatrano je i primljeno na znanje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstva kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Također je razmatrano i primljeno na znanje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava Tekućih prijenosa „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Plan i program rada Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2016. godinu, koji će također biti sastavni dio Programa rada Vlade za tekuću godinu.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 40.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 12.503,57 KM Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije za izmirenje doprinosa  za mirovinsko-invalidsko osiguranje za 2002. godinu za uposlenike Ureda župana Kupres.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstva u iznosu od 10.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu isplate dijela nadoknade štete Anti Šarcu iz Mandina Sela, općina Tomislavgrad,  vlasniku 113 odraslih koza i jarčeva i 90 jarića, zaraženih Q-groznicom ili sumnjivih na Q-groznicu, koje su eutanazirane i neškodljivo uklonjene zbog provođenja mjera naređenih rješenjem Glavnog federalnog veterinarskog inspektora. Ukupna sredstva iz ove Odluke iznose 23.750,00 KM. Sredstva u iznosu od 13.750,00 KM bit će isplaćena iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije s pozicije „Subvencije za veterinarstvo“ što je 50% od ukupne štete, a preostali dio 50% sredstava trebao bi biti isplaćen iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za nabavu polovnog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja u Drvaru donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve za 2016. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za pomoć u funkcioniranju Koalicije „Zajedno možemo“ Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM. Koaliciju čini sedam udruga s područja županije čiji su članovi s intelektualnim i tjelesnim oštećenjima.