Danas je Vlada Hercegbosanske županije na 69. sjednici nakon razmatranja Prijedloga donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2020.–2022. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.  Osnova za izradu DOP-a za razdoblje 2020.-2022. godina bile su Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022.godina, makroekonomske projekcije i pretpostavke za slijedeće srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Hercegbosanske županije i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu financijski okvir raspoloživih sredstava. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2020. godini imati na raspolaganju ukupno 82.120.120,00 KM što je blago povećanje od 0,34% u odnosu na tekuću godinu. Očekuje se da će prihodi županije porasti na 83.390.000,00 KM u 2021. godini i 85.070.000,00 KM u 2020. godini.

U daljnjem dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Svrha programa je nastaviti započete i otvoriti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja: povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje, zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima, opskrba prehrambene industrije sirovinama i stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda. Donesen je Zaključak nakon temeljite rasprave i analize da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u ovaj Program ugradi sve usvojene prijedloge ministara na sjednici Vlade Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost na prijedlog izmjena Odluke o osnivanju posebnih lovišta na području Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/12) u dijelu koji se odnosi na granice posebnog lovišta „HRBLJINA-KUJAČA“ na način da se iz predmetnog lovišta izuzme koncesijski prostor koji je planiran za izgradnju vjetroparka ŠKADIMOVAC u Glamoču.

Preostale predviđene točke Dnevnog reda s današnje sjednice bit će razmatrane u nastavku sjednice.