Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „ Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 44.040,00 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke realizirat će se za nabavku besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda, te za nabavu besplatnih udžbenika za učenike V. razreda koji su u stanju socijalne potrebe u školskoj 2018./2019. godini.

Vlada je dala suglasnost na prijedlog Dokumenta okvirnog  proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine.Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade proračuna imajući u vidu da je godišnji proračun jedan od osnovnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije. Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za spomenuto razdoblje sadrži pet poglavlja koja uključuju srednjoročne makroekonomske prognoze, prognoze izravnih i neizravnih prihoda, ukupan fiskalni okvir  i financiranje, projekcije tekućih rashoda, kapitalne investicije i projekte, ukupni dug županije te prioritete koji će biti financirani iz proračunskih sredstava u sljedećem razdoblju te gornje granice rashoda proračunskih korisnika u sljedećem trogodišnjem razdoblju na kojima se temelji priprema i izrada proračuna. DOP predstavlja prednacrt godišnjeg proračuna, uključuje ograničenja potrošnje (plafone) za proračunske korisnike i jača vezu između prioritetne potrošnje i godišnjeg proračuna. U skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH pripremljen je DOP Hercegbosanske županije za razdoblje od 2019. – 2021. Godine. Ovim Dokumentom na temelju definiranih ekonomskih pokazatelja za šire ekonomsko okruženje (prvenstveno Federacija BiH) definira se i fiskalni kapacitet HBŽ u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko – gospodarskog područja „Livanjsko“.

Na sjednici dana je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava za 2019. godinu.

Donesena su i rješenja o imenovanju članova  Upravnih  vijeća Doma zdravlja Drvar i Doma zdravlja Kupres i Rješenje o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje intervjua u Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije.