Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vlada je na današnjoj 11. sjednici donijela Odluku kojom se utvrđuje Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova HBŽ. Ova Odluka primjenjivat će se od 1. lipnja 2021. godine.

Nakon razmatranja prijedloga, Vlada HBŽ je donijela Odluku o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom sredstva iz „Tekuće rezerve“ koriste se za financiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine, kao i u drugim slučajevima kada Vlada Hercegbosanske županije, Predsjednik Vlade i Ministar financija utvrde da je to od interesa za Županiju.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna HBŽ za 2021. godinu policijskom službeniku Mati Periću iz Livna, u svrhu financijske pomoći za troškove obnove obiteljske kuće koja je u studenom 2020. godine u potpunosti izgorjela u požaru.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027. koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Na kraju sjednice Vlada je primila k znanju Informaciju o postupku izrade Uredbe o jedinstvenoj policijskoj odori u F BiH.