Na današnjoj 49. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje i pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji HVO-a Hercegbosanske županije. Pravo na stambeno zbrinjavanje i pomoć u stambenom zbrinjavanju prema ovom Pravilniku, ostvaruju prioritetne osobe iz članka 2., 3., 4., i 5. Zakona, koje su ranjene, zatočene, obitelji poginulih i nestalih branitelja prema pravu prvenstva.

Primarni razlog za donošenje ovog Pravilnika je uvođenje u pravo na stambenog zbrinjavanja i najbrojnije i socijalno najugroženije braniteljske skupine, koju čine Razvojačeni branitelji, kao i potreba za boljim normativnim uređenjem pojedinih odnosa iz praktične primjene, koji zahtijevaju razrađenija i praktičnija normativna rješenja.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana – Crveni križ i invalidne osobe“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 30.000,00 KM.

Tijekom sjednice Vlada je utvrdila Dokument okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2019./2021. godina i bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Na sjednici donesena je i Odluka kojom se odobrava raspodjela financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 140.000,00 KM, a u svrhu financijske pomoći zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije i to: Dom zdravlja Livno, Dom zdravlja Tomislavgrad, Dom zdravlja Kupres, Dom zdravlja Glamoč, Županijska bolnica „ Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno i Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2018./2019. godinu u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM, sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.