Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 97. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine donijela Odluku o usvajanju Programa utrošak sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu“.

Ukupna vrijednost Programa utvrđena je Proračunom F BiH za 2017. godinu kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.700.000,00 KM.

Ciljevi Programa su realizacija prioritetnih mjera novčanih potpora po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju ciljeva koji se prije svega odnose na unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, povećanju ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda sukladno zahtjevima potrošača, osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača i postupnoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

Dodatne informacije o Programu, kriterijima za raspodjelu sredstava, pravima na prijavu klijenata i modelima potpora proizvodnjama možete pogledati i preuzeti OVDJE ili na službenim stranicama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva http://www.fmpvs.gov.ba