2Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane s područja Županije da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici, održanoj 01.04.2016. godine, donijela je Odluku o odobravanju  utroška sredstava za Program „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“. 

Bitni elementi Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” su:
Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva.

Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevladavanje negativnih učinaka gospodarske krize i novo upošljavanje. Kredit se daje na temelju komisijske kreditne linije koja će se koristiti putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Do 30% odobrenih Kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala.
Kriteriji za izbor programa su: vrsta djelatnosti; namjena utroška sredstava; povećanje uposlenosti; izvori – način financiranja; broj uposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj neuposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
Korisnici kreditnih sredstava: Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 2 (dva) uposlena na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz točke I. ove odluke, koji raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”, na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i u najmanje dvjema dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici, održanoj 01.04.2016. godine, donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava “Subvencije  privatnim poduzećima i poduzetnicima-Poticaj za veterinarstvo“ za 2016. godinu.

 Programom utroška sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” za 2016. godinu obuhvaćeno je financiranje provedbe mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obveza shodno visini odobrenih sredstava u Proračunu Federacije BiH za 2016. godinu.

Tijekom 2016. godine u Federaciji BiH nastaviti će se dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu i brucelozu goveda, kako bi utvrdili zdravstveni status stada i osigurali minimalni uvjeti za plasman naših proizvoda na strano tržište.
U 2016. godini nastaviti će se realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji BiH.
Rezultati dijagnostičkog ispitivanje na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju pravovremeno poduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.
Proizvodnja sigurnog proizvoda i dalje je temeljni cilj kada je u pitanju realizacija ovog programa, s tim razlogom provodi se službeno uzorkovanje namirnica životinjskog podrijetla kako bi se utvrdile smjernice za daljnje preventivno djelovanje.

Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE.  

Odluka o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE.