Na području livanjske općine u zadnjih nekoliko dana zabilježeno je uginuće devet goveda, a kod jedne uginule životinje potvrđeno je da je bila zaražena bedrenicom, odnosno antraksom. Analiza je obavljena na Veterinarskom fakultet u Sarajevu na koji su jutros upućena još tri uzorka krvi uginulih goveda, a nalazi se očekuju vrlo brzo.

Direktor Uprave za inspekcije poslove Hercegbosanske županije Dubravko Kovačević je izjavio da su veterinarski inspektori u stalnoj suradnji s veterinarima na terenu i na svaku dojavu o uginuću odlaze na lice mjesta, uzimaju uzorke krvi životinje i propisno uklanjaju lešine uz asistenciju djelatnika Javnog poduzeća Komunalno.

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije uputila je apel vlasnicima goveda da odmah prijave svako uginuće životinja kako bi veterinarski inspektori izišli na lice mjesta i uzeli uzorke krvi koji će biti poslati na laboratorijsku analizu da bi su utvrdio uzrok uginuća. Također, vlasnicima životinja je skrenuta pozornost da ovih dana iz preventivnih razloga ne puštaju stoku na ispašu.

Iako je riječ o zonozi, bedrenica je manje opasna od bruceloze. U suzbijanju i preventivi najvažnije je propisno neškodljivo uklanjanje lešina uginulih životinja jer su lešine glavni izvor infekcije.