Danas je održana 104. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada donijela Odluku o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanje Studije opravdanosti dodjeljivanja koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine pijeska i šljunka, na području općine Tomislavgrad lokacija Potkose.

Odlukom se obvezuje koncesionar da u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izradi Studiju zaštite okoliša.
Vlada je razmatrala i usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Vlada je usvojila i Odluku o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora, regresa, u iznosu od 400 KM za sve uposlenike kod korisnika Proračuna za 2010. godinu. Također, usvojena je Odluka o naknadi za godišnji odmor sucima, tužiteljima i stručnim suradnicima koji obavljaju sudačku funkciju na području Hercegbosanske županije. Ukupna visina naknade za godišnji odmor sucima i tužiteljima, sukladno važećim propisima, iznosi 1.200 00 KM, a stručnim suradnicima koji obavljaju sudačku funkciju 600.00 KM.

Vlada je dala suglasnost ministru pravosuđa i uprave Slavku Materiću za raspisivanje natječaja za notare na području Hercegbosanske županije. Natječaj će biti raspisan za jednog notara u općini Tomislavgrad i jednog notara u općini Drvar.

Razmatrana je i informacija o realizaciji projekta nabave medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova na području Hercegbosanske županije i revitalizacije operativnih dvorana u županijskoj bolnici u Livnu i to putem austrijskih kreditnih aranžmana. Vlada je podržala realiziranje ovog projekta i uputila inicijativu Ministarstvu financija i trezora BiH i Federalnom ministarstvu financija da sukladno ratificiranim međunarodnim financijskim sporazumima pomogne Vladi Hercegbosanske županije u realiziranju navedenog projekta.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Amandmana potpredsjednika Skupštine Hercegbosanske županije Jasenka Tufekčića na prijedlog Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije.

Također, usvojena je i Odluka o izdvajanju 10.000 KM za potporu Obrtničkoj komori, a razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa odgođeno je za sljedeću sjednicu.