Na zadnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o implementaciji sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i djela sredstava za 2009. godinu za FBiH. Odlukom se zadužuje Uprava za ceste Hercegbosanske županije da izvrši sve radnje i aktivnosti u svezi implementaciji sredstava u iznosu od 700.000,00 KM planiranih kroz Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za FBiH. Sredstava će se utrošiti za nastavak izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R416a Livno-Prolog-Vaganj-Sinj. Odobreni projekt izgradnje ceste Livno- Prolog- Vaganj- Sinj u cijelosti će se financirati sredstvima GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu, prema utvrđenoj Metodologiji za korištenje raspoloživih sredstava. Radovi na cesti Livno- Prolog- Vaganj- Sinj započinju već u ponedjeljak, 27. rujna 2010. godine, a izvođač radova je tvrtka Livno-putovi. Kako je izjavio predsjednik Vlade dr. Rimac radovi će započeti na dionici puta od Ćaića lakta prema Sinju. Rimac je posjetio na značaj izgradnje ovog puta kojim se put Livno- Split skraćuje za 25 km i otvaraju značajne mogućnosti za razvoj gospodarstva, a osobito zimskog turizma. Ugovorom koji je potpisan s Livno-putovi predviđeno je da će se rekonstrukcija izvoditi u više faza ovisno o financijskim sredstvima.