Ovoga je tjedna u Glamoču na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije održan sastanak vezan uz problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u ovoj općini.
Na sastanku su pored ministra Šljivića i njegovih suradnika nazočili i načelnik Općine Glamoč Radovan Marković sa svojim suradnicima.

Razgovaralo se o Ugovoru o zakupu potpisanom 1996. godine između „GLAMOČ AGRARIA“ d.o.o. Glamoč  i „CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO“  d.o.o. Glamoč i Ugovora o zakupu potpisanom 1998. godine između „GLAMOČ AGRARIA“ d.o.o. Glamoč i „AGRARIA CENTAR“ d.o.o. Glamoč, kao i o tijeku postupka za utvrđivanje ništavosti navedenih Ugovora i općenito natječajima koje je raspisivala Općina Glamoč u vremenskom periodu od 2009. do 2011. godine.

Ministar i njegovi suradnici upoznali su nazočne s činjenicom da je Federalna uprava policije od Ministarstva izuzela Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području općine  Glamoč za period 2009.,2010.,2011. i 2012. godine, kao i sve predmete zahtjeva za ostvarivanje poticaja s područja ove općine u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih uz navedene predmete.

Na sastanku se pored navedenog razgovaralo i o suradnji Ministarstva i Općine ranijih godina i mogućnosti suradnje prilikom eventualne provedbe natječaja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u narednom periodu.