Jučer je održana 7. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi općine u Tomislavgradu.

Vlada je donijela Odluku o davanju lovišta na privremeno korištenje. Tom Odlukom odobrava se davanje na privremeno korištenje gospodarskih lovišta i sportskogospodarskih lovišta koja nisu dodijeljena u zakup putem Javnog poziva na području Hercegbosanske županije za lovnu 2017. – 2018. godinu.

Odlukom se ovlašćuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da donese Pravilnik o davanju lovišta iz članka 1. ove Odluke na privremeno korištenje i visini naknade za korištenje predmetnim lovištima.

Na sjednici donesena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Odlukom o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu želi se jasnije definirati koje uvjete moraju ispunjavati registrirani poljoprivredni obrti.

Vlada je temeljem donesene Odluke na sjednici ovlastila ministra unutarnjih poslova Kantona 10 da zaključi Ugovor o zakupu poslovnih prostorija u Livnu, ulica Silvija Strahimira Kranjčevića b b, ukupne površine 500 m² po cijeni od 8,00 KM/ m² (u cijenu uračunat PDV), s općinom Livno, vlasnikom predmetnih prostorija, radi smještaja određenih ustrojbenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10. Ovo je bila najpovoljnija ponuda u objavljenom Javnom pozivu.

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada. Tom Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora te škole iz Tomislavgrada od 25. srpnja 2017. godine alineja 1. mijenja se i glasi: „Ružica Bagarić“.

Na jučerašnjoj sjednici donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 2.588,40 KM Upravi za Civilnu zaštitu Hercegbosanske županije za reguliranje troškova smještaja i prehrane pilota Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja požara na prostoru Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM Zakladi „dr. Franjo Nevistić“ Zagreb kao financijska potpora za obnovu Hrvatskog doma “Stjepan Radić u Šujici“.

Sjednici su nazočili načelnik Tomislavgrada, Ivan Vukadin i predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad, Luka Krstanović.

Nakon okončanja sjednice Vlade čelni ljudi općine Tomislavgrad u razgovoru sa svim članovima Vlade interesirali su se za pojedine oblasti iz ingerencija Vlade  u suodnosu s lokalnom zajednicom. Ova praksa, kako je rekao predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić da se sjednice Vlade  održavaju izvan sjedišta Vlade će se nastaviti i u drugim općinama Hercegbosanske županije, jer se nastoji svima približiti rad Vlade i da se Vlada informira o potrebama, problemima i načinima rješavanja problema lokalnih zajednica.