hgh2U Poreznoj upravi Federacije BiH jučer, 18. travnja, održan je sastanak v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića i zamjenika v.d. direktora Slobodana Vukoja s predsjednikom Vlade Hercegbosanske županije, Draškom Dalićem, ministrom financija, Stipanom Šarcem i ministrom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslavom Topićem.

Povod održavanja sastanka je poboljšanje suradnje između Hercegbosanske županije i Porezne uprave FBiH te razmatranje problema naplate javnih prihoda od javnih subjekata čiji je osnivač Hercegbosanska županija.

V.d. direktor je upoznao predsjednika Vlade o dugovanjima koja imaju gospodarski subjekti u Federaciji BiH, a posebno gospodarski subjekti čiji je osnivač Hercegbosanska županija. Porezni obveznici čiji je osnivač Hercegbosanska županija imaju prispjele dužne obveze u postupku prinudne naplate, zaključno sa 31.03.2016. godine, u ukupnom iznosu od preko 24 milijuna maraka, od čega se na dug zdravstvenih ustanova odnosi 14,7 milijuna maraka.hgh1

Postupajući po važećim propisima županijski porezni uredi su pozvali sve obveznike da izmire svoj dug ili da s Poreznom upravom zaključe sporazum o plaćanju duga, te ukoliko to ne učine da će Porezna uprava 20.04.2016. godine izvršiti blokadu računa svih subjekata koji ne plate dug ili sa Poreznom upravom ne zaključe sporazum o plaćanju duga na rate.

Predsjednik Vlade, Draško Dalić izrazio je zabrinutost za stanje duga javnih subjekata i najavu Porezne uprave da će izvršiti blokadu računa jer će to ugroziti rad javnih subjekata koji imaju veliki značaj za županiju i njegove građane.

Također je upoznao sudionike sastanka da je menadžment zdravstvenih institucija čiji je osnivač Hercegbosanska županija podnio nadležnim organizacijskim jedinicama Porezne uprave zahtjev za otpis kamate sukladno Zakonu o visini zatezne kamatne stope i da su pokrenute aktivnosti kako bi se izmirio glavni dug te stvorile pretpostavke za otpis kamate.

Šerif Isović, v.d. direktor, je istaknuo da je Porezna uprava FBiH svjesna mogućih negativnih posljedica na poslovanje subjekata čiji će računi biti blokirani, međutim zadatak Porezne uprave je da točno uthgh3vrdi i naplati porezne obveze i da se strogo pridržava zakona Federacije BiH.

Uprava nema pravo niti mogućnost da selektivno primjenjuje važeće propise, da se prema poreznim obveznicima nejednako postupa niti da poreznim obveznicima tolerira neplaćanje poreznih obveza.

Porezna uprava ne može tražiti od poreznih obveznika da poštuju zakone i izvršavaju svoje porezne obveze a da istovremeno ona sama ne primjenjuje važeće zakone, time što će selektivno vršiti blokadu računa i prisilnu naplatu javnih prihoda.

Porezna uprava naročito menadžmentu i osnivačima dužnika ukazuje na odredbe Kaznenog zakona FBiH (član 275) kojim je propisano da je izdvajanje sredstava u druge svrhe, a ne za pravovremeno plaćanje poreznih obaveza kazneno djelo, za koje je propisana kazna zatvora do tri godine.

Na kraju je zaključeno da postoji potreba  da se u rješavanja ovih problema uključi i Vlada FBIH i resorna ministarstva u cilju pronalaženja jedinstvenog modela rješavanja dospjelih obveza uplate javnih prihoda, donošenjem novih propisa ili doradom postojećih, kako bi se omogućilo dužnicima da riješe  obveze uplate javnih prihoda,a da se ne ugrozi redovno poslovanje.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije  je istaknuo da će žurno uputiti dopis Premijeru Federacije BiH i Federalnoj ministrici financija sa  pozivom  za aktivno  sudjelovanje u rješavanju postojećih problema i da Vlada F BiH poduzme radnje iz svoje nadležnosti kako bi omogućili da porezni obveznici –dužnici realiziraju započete aktivnosti, a da im se osigura normalno poslovanje i uplata redovnih obveza.

Predstavnici porezne uprave naglasili su da će svim  poreznim obveznicima-dužnicima omogućiti plaćanja dospjelih obveza sukladno odredbama važećih zakona.