Jučer je na Kupresu u hotelu Adria Ski predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin otvorio dvodnevnu konferenciju „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH – Kupres 2021”. Konferencija se održava u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH, Drvnog klastera Hercegovina i Hrvatskog drvnog klastera.

“Za drvni klaster odnosno finalizaciju proizvodnje u Hercegbosanskoj županiji najvitalnije je poduzeće Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume Kupres, prema tome ovoj konferenciji je cilj stvoriti određene uvjete kako bi drvni prerađivači mogli ići naprijed i razmišljati o dodatnom napretku još bolje finalizacije proizvodnje”, uz ostalo, rekao je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin.

Konferencija je zamišljena kao središnje mjesto artikuliranja aktualnih tema, s ciljem poticanja šumarskog i drvoprerađivačkog sektora jugoistočne Europe prema većoj primjeni inovacija, unaprjeđenju poslovanja i boljoj valorizaciji drvnih i nedrvnih proizvoda u šumarstvu.

Tržišna kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru, jačanje konkurentnosti sektora, biomasa i energija iz drva, šumski požari i razminiranje, razvoj kvalitetne i obrazovane radne snage, primjeri dobrih praksi, među ostalim, teme su ovogodišnje pete po redu konferencije, te rasprave, među kojima se ističu promjene na tržištu u cijenama i logistici, utjecaja pandemije na sektor, edukaciju i raspoloživost kadrova, digitalizaciju i unaprjeđenje poslovanja i dr.